Close

MPDOs

List of Mpdos in Siddipet District 

MPDO’s OF SIDDIPET DISTRICT
S.No Name of the Mandal Name of the MPDO Phone No
1 Siddipet(U) K.Sammireddy 9849903256
2 Siddipet(R) K.Sammireddy 9849903256
3 Chinnakodur  K.Rajeshkumar 9121207284
4 Nangunoor V.Prabhakar 9949556455
5 Dubbak V.Bhaskar Sharma 9949556456
6 Mirdoddy  P.Sudhakar Rao 9949556457
7 Thoguta R.Rajireddy 9949556462
8 Cherial V.Ram Prasad 9440977520
9 Husnabad D.Ramu 9989530136
10 Koheda B.Devendar Raju 9121207279
11 Doulthabad M.Machendar  9912195696
12 Jagdevpur N.Pattabhi ramarao 9949556459
13 Kondapak P.Ramreddy 9949556454
14 Mulugu B.Venkateshwar Reddy 9121211309
15 Wargal M.Bhikshapathi 9949556461
16 Maddur Ramadevi 9494605643
17 Gajwel P.Damodar reddy 9849903257
18 Markook J.Kousalya  Devi 9949556460
19 NR PET Muralidhar Shrama 9440478439
20 Komuravelly B.Malikarajun 7893223597
21 Bejjanki P.C OBulesh  9989930703
22 Raipole  S.Mary swarna kumari 9989492448
23 Akkannapet Sathyapalreddy 9441484566