ముగించు

విద్యుత్

33/11 కెవి అప్పన్న పల్లి సబ్ స్టేషన్

33/11 కెవి అప్పన్న పల్లి , సబ్ స్టేషన్ ,దుబ్బాక,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9440813693
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్తు
పిన్ కోడ్: 502108

33/11 కెవి అహ్మదీపూర్ సబ్ స్టేషన్

33/11 కెవి అహ్మదీపూర్ సబ్ స్టేషన్ ,గజ్వేల్ ,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9492081430
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్తు
పిన్ కోడ్: 502278

33/11 కెవి ఇర్కోడ్ సబ్ స్టేషన్

33/11 కెవి ఇర్కోడ్ సబ్ స్టేషన్ ,సిద్దిపేట రూరల్ ,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9492077196
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్తు
పిన్ కోడ్: 502103

33/11 కెవి ఎన్‌సన్‌పల్లి సబ్ స్టేషన్

33/11 కెవి ఎన్‌సన్‌పల్లి సబ్ స్టేషన్,సిద్దిపేట రూరల్,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఫోన్ : 7382072154
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్తు
పిన్ కోడ్: 502103

33/11 కెవి ఎర్రవల్లి సబ్ స్టేషన్

33/11 కెవి ఎర్రవల్లి సబ్ స్టేషన్ ,జగదేవ్ పూర్,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9492081236
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్తు
పిన్ కోడ్: 502281

33/11 కెవి కట్కూర్ సబ్ స్టేషన్

33/11 కెవి కట్కూర్ సబ్ స్టేషన్ ,హుస్నాబాద్,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9491075197
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్తు
పిన్ కోడ్: 505467

33/11 కెవి కమ్మర్‌లపల్లి సబ్ స్టేషన్

33/11 కెవి కమ్మర్‌లపల్లి సబ్ స్టేషన్ ,చిన్న కోడూర్ ,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9492076934
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్తు
పిన్ కోడ్: 502276

33/11 కెవి కరకపట్ల సబ్ స్టేషన్

33/11 కెవి కరకపట్ల సబ్ స్టేషన్ ,ములుగు ,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9492080623
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్తు
పిన్ కోడ్: 502279

33/11 కెవి కాసులాబాద్ సబ్ స్టేషన్

33/11 కెవి కసూలాబాద్ సబ్ స్టేషన్ ,మిర్దొడ్డి,సిద్దిపేట జిల్ల ,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9492065294
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్తు
పిన్ కోడ్: 502108

33/11 కెవి కొండపాక సబ్ స్టేషన్

33/11 కెవి కొండపాక సబ్ స్టేషన్,కొండపాక,సిద్దిపేట జిల్లా,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9492065751
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్తు
పిన్ కోడ్: 502372