ముగించు

విద్యుత్

33/11 కెవి కొండపూర్ సబ్ స్టేషన్

33/11 కెవి కొండపూర్ సబ్ స్టేషన్ ,మిర్దొడ్డి,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9492065329
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్తు
పిన్ కోడ్: 502108

33/11 కెవి కొండమరాజ్‌పల్లి సబ్ స్టేషన్

33/11 కెవి కొండమరాజ్‌పల్లి సబ్ స్టేషన్,నంగనూర్(మ),సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9492077428
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్తు
పిన్ కోడ్: 502280

33/11 కెవి కొక్కొండ సబ్ స్టేషన్

33/11 కెవి కొక్కొండ సబ్ స్టేషన్ ,ములుగు,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9492080795
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్తు
పిన్ కోడ్: 502279

33/11 కెవి కొమురవెల్లి సబ్ స్టేషన్

33/11 కెవి కొమురవెల్లి సబ్ స్టేషన్ ,చెర్యాల ,సిద్దిపేట జిల్ల ,తెలంగాణ

ఫోన్ : 7901679089
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్తు
పిన్ కోడ్: 506223

33/11 కెవి కోడకండ్ల సబ్ స్టేషన్

33/11 కెవి కోడకండ్ల సబ్ స్టేషన్ ,గజ్వేల్ ,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9492081572
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్తు
పిన్ కోడ్: 502278

33/11 కెవి కోమటిచెరువు సబ్ స్టేషన్

33/11 కెవి కోమాటిచెరువు సబ్ స్టేషన్,సిద్దిపేట ,సిద్దిపేట జిల్ల ,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9492077614
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్తు
పిన్ కోడ్: 502103

33/11 కెవి కోహెడ సబ్ స్టేషన్

33/11 కెవి కోహెడ సబ్ స్టేషన్ ,కోహెడ ,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9491075169
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్తు
పిన్ కోడ్: 505473

33/11 కెవి ఖాజీపూర్ సబ్ స్టేషన్

33/11 కెవి ఖాజీపూర్ సబ్ స్టేషన్ ,మిర్దొడ్డి,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9492065409
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్తు
పిన్ కోడ్: 502108

33/11 కెవి గండిపల్లి సబ్ స్టేషన్

33/11 కెవి గండిపల్లి సబ్ స్టేషన్,హుస్నాబాద్,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9491075172
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్తు
పిన్ కోడ్: 505467

33/11 కెవి గంబీర్ పూర్ సబ్ స్టేషన్

33/11 కెవి గంబీర్ పూర్ సబ్ స్టేషన్ ,దుబ్బాక,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9492065883
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్తు
పిన్ కోడ్: 502108