ముగించు

ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్లు

PDF Acrobat Reade

 1. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ మండలములోని గోనెపల్లి గ్రామములో ఉన్నభూమి విస్తీర్ణం ఎ.3.10 గుంటలు ప్రజా ప్రయోజన నిమిత్తం అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు లో బాగంగా రంగనాయకసాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క RMC-LD4-LM5 కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/3842/2022,తేదీ:10.10.2022.
 2. భూసేకరణ:నారాయణరావుపేట మండలములోని జక్కాపూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి  విస్తీర్ణం ఎ.1.12 గుంటలు ప్రజాప్రయోజన నిమిత్తం అనగా  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ LMC యొక్క RD8-LM3 సబ్ మైనర్  కాలువ నిర్మాణం  కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G1/6347/2021, తేది:10.10.2022.
 3. భూసేకరణ: నంగునూర్ మండలములోని కోనాయపల్లి గ్రామములో విస్తీర్ణం ఎ.3.01 గుంటల భూమి ప్రజా ప్రయోజన నిమిత్తం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు లో బాగంగా రంగనాయకసాగర్ రిజర్వాయర్ RMC యొక్క LD4-LM1 డిస్ట్రిబ్యూటరీ మైనర్ కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/3843/2022,తేదీ:10.10.2022.
 4. భూసేకరణ:నారాయణరావుపేట మండలములోని నారయణరావుపేట గ్రామములో విస్తీర్ణం ఎ. 4.24 గుంటల భూమి ప్రజాప్రయోజన నిమిత్తము కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో బాగంగా రంగనాయకసాగర్ రిజర్వాయర్ LMC యొక్కRD9-LM2 సబ్ మైనర్ కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం:G1/6342/2021,తేదీ:10.10.2022.
 5. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ మండలములోని ఇబ్రహీంనగర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.1.01 గుంటలు ప్రజా ప్రయోజన నిమిత్తం అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా రంగానయకసాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క ఎడమ ప్రధాన కాలువ యొక్క ఆర్-3 డిస్ట్రిబ్యూటర్ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు సేకరిచబడినది.ఫైల్.నం:G1/3576/2022,తేది:19.09.2022.
 6.  భూసేకరణ:చిన్నకోడూరు మండలములోని రామంచ గ్రామములో ఉన్నభూమి విస్తిర్ణం ఎ.2.01 గుంటలు మరియు సిద్దిపేట (అర్బన్) మండలం ఇమాంబాద్ గ్రామములొ ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.0.31¾ గుంటల భూమి ప్రజా ప్రయోజనాల నిమిత్తము సిద్దిపేట నుండి సిరిసిల్ల వరకు ఫోర్ లేన్ రహదారి నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు  సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/365/2022.తేది:19.09.2022.
 7. భూసేకరణ:కొమురవెల్లి మండలములోని కొమురవెల్లి గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.0.08 గుంటలు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం కొరకు  సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/3566/2022,తేదీ:14.09.2022.
 8. భూసేకరణ:తొగుట (మం) గుడికందుల (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.89.25  గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో బాగంగా మల్లన్న సాగర్  ప్రధాన కాలువ 2L డిస్ట్రిబ్యూటరి  నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1372/2019.తేది:14.09.2022.
 9. భూసేకరణ:తొగుట మండలములోని బండారుపల్లి గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.21.01 గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, ప్యాకేజి -12, 1R  డిస్ట్రిబ్యుటరి కెనాల్ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు.లే.నం.G1/3554/2022,తేది:14.09.2022..
 10. భూసేకరణ:సిద్దిపేట(రూ) (మం) చింతమడక (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.2.30½ గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ ప్యాకేజీ-12,6R  డిస్ట్రిబ్యూటర్ యొక్క 2R మైనర్ కెనాల్  నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/3104/2022,తేది:23.08.2022.
 11. భూసేకరణ:ములుగు మండలములోని సింగన్నగూడ  గ్రామములో ఉన్న భూమి  విస్తీర్ణం ఎ.1.0350 గుంటలు ప్రజా ప్రయోజన నిమిత్తం అనగా   కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, కొండపోచమ్మ సాగర్ లో సంగారెడ్డి  డిస్ట్రిబ్యుటరి కెనాల్  D-10R నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/1712/2020,తేది:30.07.2022.
 12. భూసేకరణ:కొమురవెల్లి మండలములోని తపాస్ పల్లి గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.60.07 గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు లో బాగంగా శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర యొక్క ఓపెన్ కాలువ, టన్నెల్ యొక్క ఫీడర్ కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/445/2022,తేదీ:27.07.2022.
 13. భూసేకరణ:కొమురవెల్లి మండలములోని కొమురవెల్లి గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.0.34 గుంటలు మనోహరాబాద్ రైల్వే లైన్ నిర్మాణ నిమిత్తం కొమురవెల్లి గ్రామములో Road over Bridge (ROR) కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/2549/2019,తేదీ:23.07.2022.
 14. భూసేకరణ:సిద్దిపేట(రూరల్) మండలములోని రాఘవపూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.4.14½ గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో బాగంగా శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్నసాగర్ రిజర్వాయర్ ప్యాకేజీ-12,6R డిస్ట్రిబ్యూటర్ యొక్క 2R మైనర్ కెనాల్ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/2912/2022,తేదీ:22.07.2022.
 15. భూసేకరణ:నంగునూర్ మండలములోని బద్దిపడగ గ్రామములొ విస్తీర్ణం ఎ.6.08 గుంటల భూమి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు లో బాగంగా రంగనాయకసాగర్ రిజర్వాయర్ RMC యొక్క LD6-LM-1 డిస్ట్రిబ్యూటరీ మైనర్ కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/606/2021,తేదీ:19.07.2022.
 16. భూసేకరణ:కొండపాక మండలములోని కోనాయిపల్లి,మంగోల్ మరియు మేదినీపూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.28.04, ఎ.47.16 మరియు ఎ. 33.04 గుంటలు ప్రజాప్రయోజననిమిత్తం అనగా మల్లన్న సాగర్ నుండి తపస్ పల్లి రిజర్వాయర్వరకు ఫీడర్ కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరిచబడినది.ఫైల్:G1/1980/2022 ,తేది:09.05.2022.
 17. భూసేకరణ:ములుగు  మండలములోని లక్ష్మక్కపల్లి గ్రామములో భూమి విస్తీర్ణం ఎ 12.27½ గుంటలు  మరియు శ్రీరాంపూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.12.14½ గుంటలు ప్రజాప్రయోజన నిమిత్తం అనగా కొండ పోచమ్మ సాగర్ ,సంగారెడ్డి మెయిన్ కెనాల్ సిస్టమ్ కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G3/1210/2019, G2/1822/2019, తేది:30.04.2022.
 18. భూసేకరణ:అక్కన్నపేట మండలము గౌరవెల్లి మరియు జనగామ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.88.11 గుంటలు ప్రజాప్రయోజన నిమిత్తం అనగా గౌరవెల్లి రిజర్వాయర్ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G3/1062/2017,తేది:29.04.2022.
 19. భూసేకరణ:నారాయణరావుపేట మండలములోని జక్కాపూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి  విస్తీర్ణం ఎ.1.12 గుంటలు ప్రజాప్రయోజన నిమిత్తం అనగా  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ LMC యొక్క RD8-LM3 సబ్ మైనర్  కాలువ నిర్మాణం  కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G1/6347/2021, తేది:26.04.2022.
 20. భూసేకరణ:నారాయణరావుపేట మండలములోని జక్కాపూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి  విస్తీర్ణం ఎ.703350 గుంటలు ప్రజాప్రయోజన నిమిత్తం అనగా  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ LMC యొక్క RD3-LM3 సబ్ మైనర్  కాలువ నిర్మాణం  కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G1/1685/2022, తేది:26.04.2022.
 21. భూసేకరణ:నారాయణరావుపేట మండలములోని నారాయణరావుపేట గ్రామములో ఉన్న భూమి  విస్తీర్ణం ఎ.4.24 గుంటలు ప్రజాప్రయోజన నిమిత్తం అనగా  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ LMC యొక్క RD9-LM2 సబ్ మైనర్  కాలువ నిర్మాణం  కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G1/6342/2021, తేది:26.04.2022.
 22. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ మండలములోని అల్లిపూర్  గ్రామములో ఉన్న భూమి  విస్తీర్ణం ఎ.3.26 గుంటలు ప్రజాప్రయోజన నిమిత్తం అనగా  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ క్రింద అనంతగిరి రిజర్వాయర్ నకు ఫోర్ బే మరియు ట్యాంక్  నిర్మాణం  కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G1/1687/2022, తేది:26.04.2022.
 23. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ మండలములోని అల్లిపూర్  గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.19.25 గుంటలు ప్రజాప్రయోజన నిమిత్తం అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్-II లింకు-IV ప్రేసర్ మెయిన్ పైప్ లైన్ (డంపింగ్ యార్డ్ ) నిర్మాణం  కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G1/1686/2022, తేది:26.04.2022.
 24. భూసేకరణ:నారాయణరావుపేట మండలములోని మల్యాల  గ్రామములో ఉన్న భూమి  విస్తీర్ణం ఎ.4.02 గుంటలు ప్రజాప్రయోజన నిమిత్తం అనగా  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ RD4-LM1 సబ్ మైనర్  కాలువ నిర్మాణం  కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G1/3459/2021, తేది:16.04.2022.
 25. భూసేకరణ:నారాయణరావుపేట మండలములోని జక్కాపూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి  విస్తీర్ణం ఎ.1.02 గుంటలు ప్రజాప్రయోజన నిమిత్తం అనగా  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ LMC యొక్క RD3-LM3-LSM2 సబ్ మైనర్  కాలువ నిర్మాణం  కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G1/6343/2021, తేది:16.04.2022.
 26. భూసేకరణ :గజ్వేల్ మండలములోని గజ్వేల్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.38.20 గుంటలు ప్రజా ప్రయోజన నిమిత్తం అనగా  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో బాగంగా నిర్మిస్తున మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ లోని భూ నిర్వాసితులఇండ్ల నిరణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్:నం:G1/1125/2019,తేది:16.04.2022
 27. భూసేకరణ :నారాయణరావుపేట మండలములోని గుర్రాలగోంది గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.1.05 గుంటలు ప్రజా ప్రయోజనాల నిమిత్తం అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ , రంగనాయకసాగర్ రిజర్వాయర్ RD4-RM2 సబ్ మైనర్ కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరిచబడినది.ఫైల్.నం.G1/3460/2021,తేది:12.04.2022.
 28. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ మండలములోని మాచాపూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి  విస్తీర్ణం ఎ.3.33 గుంటలు ప్రజాప్రయోజన నిమిత్తం అనగా  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ LMC యొక్క RD3-RM2-LSM3 సబ్ మైనర్  కాలువ నిర్మాణం  కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G1/3108/2022, తేది:12.04.2022.
 29. భూసేకరణ:నారాయణరావుపేట మండలములోని మల్యాల గ్రామములో ఉన్న భూమి  విస్తీర్ణం ఎ.0.20 గుంటలు ప్రజాప్రయోజన నిమిత్తం అనగా  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ LMC యొక్క RD5-LM2 సబ్ మైనర్  కాలువ నిర్మాణం  కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G1/3462/2021, తేది:12.04.2022.
 30. భూసేకరణ:నారాయణరావుపేట మండలములోని మల్యాల గ్రామములో ఉన్న భూమి  విస్తీర్ణం ఎ.1.19 గుంటలు ప్రజాప్రయోజన నిమిత్తం అనగా  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్  RD4-LM1-LSM1 సబ్ మైనర్  కాలువ నిర్మాణం  కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G1/3461/2021, తేది:12.04.2022.
 31. భూసేకరణ:నారాయణరావుపేట మండలములోని మల్యాల గ్రామములో ఉన్న భూమి  విస్తీర్ణం ఎ.2.02 గుంటల ప్రజాప్రయోజన నిమిత్తం అనగా  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్  RD4-RM2 సబ్ మైనర్  కాలువ నిర్మాణం  కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G1/3465/2021, తేది:12.04.2022.
 32. భూసేకరణ:సిద్దిపేట(U) మండలములోని వెల్కటుర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి  విస్తీర్ణం ఎ.3.14 గుంటలు ప్రజాప్రయోజన నిమిత్తం అనగా  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ లో బాగంగా LD4 డిస్ట్రిబ్యూటరి కెనాల్ RMC నిర్మాణం  కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G1/2744/2020, తేది:28.03.2022.
 33. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ మండలములోని మాచాపూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి  విస్తీర్ణం ఎ.3.13 గుంటలు ప్రజాప్రయోజన నిమిత్తం అనగా  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ LMC యొక్క RD3-RM2-LSM1 కాలువ నిర్మాణం  కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G1/3114/2021, తేది:28.03.2022.
 34. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ మండలములోని గంగాపూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి  విస్తీర్ణం ఎ.3.07 గుంటలు ప్రజాప్రయోజన నిమిత్తం అనగా  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ LMC యొక్క RD4-RM1 కాలువ నిర్మాణం  కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G1/3322/2021, తేది:28.03.2022.
 35. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ మండలములోని చౌడారం  గ్రామములో ఉన్న భూమి  విస్తీర్ణం ఎ.2.08 గుంటలు ప్రజాప్రయోజన నిమిత్తం అనగా  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ LMC యొక్క RD3-RM2-LSM8 కాలువ నిర్మాణం  కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G1/3113/2021, తేది:28.03.2022.
 36. భూసేకరణ:గజ్వేల్ (గ్రా) & (మం) లో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.40.26 గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్నసాగర్ రిజర్వాయర్ ప్రాజెక్ట్ నిర్వాసిత కుటుంబాలకు పునరావాసం మరియు పునరావాస కాలనీ ఏర్పాటు కోసం సేకరించబడినది. ఫైల్ నం.G1/1125/2019,తేది:11.03.2022.
 37. భూసేకరణ:సిద్ధిపేట(రూరల్) మండలములోని పుల్లూరు గ్రామములో విస్తీర్ణం ఎ.1.12 గుంటల భూమి ప్రజా ప్రయోజనము నిమిత్తం అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ LMC యొక్క RD5-LM2 కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు భూమి సేకరిచబడినది.ఫైల్.నం.G1/3464/2021 ,తేది:15.02.2022
 38. భూసేకరణ:తొగుట మండలములోని బండారుపల్లి గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.0.0.13½ గుంటలు,ఘానపూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.1.30 గుంటలు మరియు గుడికందుల గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.1.08 గుంటలు  ప్రజా ప్రయోజన నిమిత్తం అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ప్యాకేజి-12,హైలెవెల్ పైప్ లైన్ (pressurised piped irrigation System) నిర్మాణం కొరకు సేకరిచబడినది.ఫైల్.నం.G1/6339/2021 తేది:19.01.2022.
 39. భూసేకరణ:గజ్వేల్ మండలములోని జాలిగమ గ్రామములో భూమి విస్తీర్ణం  ఎ.10.12 గుంటలు ప్రజా ప్రయోజన నిమిత్తం అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో బాగంగా   గ్రావిటీ కెనాల్ మరియు టన్నెల్ ఆడిట్-5 సిస్టమ్ కొరకు  సేకరిచబడినది.ఫైల్.నం.G1/2851/2020,తేది:12.01.202
 40. భూసేకరణ:ములుగు మండలములోని చీలసాగర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.36.04 గుంటలు ప్రజా ప్రయోజన నిమిత్తం అనగా కొండపోచమ్మ సాగర్ తుర్కపల్లి డిస్ట్రిభ్యుటరి కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరిచబడినది.ఫైల్.నం.G2/1641/2019 తేది:12.01.2022.
 41. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ మండలములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.18.22½ గుంటలు ప్రజా ప్రయోజన నిమిత్తం అనగా  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్  రంగానయకసాగర్ రిజర్వాయర్ LMC యొక్క RD3-RM2-LSM14, RD3-RM2-RSM6, RDS-LM1, RDs-LMz, RDs-LMI, RD3_RM2-RSM1,
  RD3.RM2.RSM3, RD3.RM2-RSM1, RD3-RM2-LSM4, RD3-RM2-LSM1 మైనర్, సబ్ మైనర్ కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/3143/2021,తేది:30.12.2021.
 42. భూసేకరణ: మిర్దొడ్డి మండలములోని ఖాజీపూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.22.24½ గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క 1-R డిస్ట్రిబ్యూటర్ నిర్మాణం కొరకు సేకరించాబడినది. ఫైల్.నం.G1/3082/2020,తేది:10.12.2021.
 43. భూసేకరణ:మిర్దొడ్డి మండలములోని భూంపల్లి గ్రామములో ఉన్న భుమి విస్తీర్ణం ఎ.20.24 గుంటల భూమి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్నసాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క 1-R డిస్ట్రిబ్యూటర్ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/3082/2020,తేది:10.12.2021.
 44. భూసేకరణ:సిద్దిపేట (రూరల్) మండలములోని రాఘవాపూర్  గ్రామములో ఉన్న భూమి  విస్తీర్ణం ఎ.2.37 గుంటల ప్రజాప్రయోజన నిమిత్తం అనగా  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ LMC యొక్క RD7-LM1 కాలువ నిర్మాణం  కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G1/6056/2021, తేది:09.12.2021.
 45. భూసేకరణ:సిద్దిపేట రూరల్ మండలములోని పుల్లూర్ గ్రామములో విస్తీర్ణం ఎ.3.33 గుంటల భూమి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ LMC యొక్క RD5-LM1 కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G1/3463/2021, తేది:09.12.2021.
 46. భూసేకరణ:నంగునూర్ మండలములోని రాజగోపాల్ పెట్ గ్రామములో విస్తీర్ణం ఎ.4.02 గుంటల భూమి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ , రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి కాలువ నిర్మాణం కోరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G1/1876/2020, తేది:09.12.2021.
 47. భూసేకరణ: కోహెడ మండలములోని గుండారెడ్డిపల్లి గ్రామ పరిదిలో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.11.25½ గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం లో LD6-LM1/LMS8, LD6-LM1/LMS9 & RMC-LD6-LM1 కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G1/4643/2021, తేది:09.12.2021.
 48. భూసేకరణ:నంగునూర్ మండలములోని బద్దిపడగ గ్రామములో ఉన్న భుమి విస్తీర్ణం ఎ.6.08 గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో బాగంగా రంగనాయక సాగర్ కుడి ప్రధాన కాలువ యొక్క LD-6-LM-1 మైనర్ కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G1/6006/2021, తేది:09.12.2021.
 49. భూసేకరణ:ములుగు మండలములోని  కొక్కొండ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.18.2450 గుంటలు ప్రజా ప్రయోజన నిమిత్తం అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్,కొండపోచమ్మ  సాగర్ లో సంగారెడ్డి మెయిన్ కెనాల్ నిర్మాణం కొరకు సేకరించుటకు నిర్ణయించినారు.ఫైల్.నం.G2/2343/2020,తేది:11.10.2021. 
 50. భూసేకరణ:తొగుట  (మం) గుడికందుల (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.89.25  గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గ మల్లన్న సాగర్  ప్రధాన కాలువ 2L డిస్ట్రిబ్యూట రి  నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1372/2019.తేది:11.10.2021.
 51. భూసేకరణ:గజ్వేల్ మండలములో గజ్వేల్,ధర్మారెడ్డి పల్లి మరియు జలిగామ గ్రామంలో ఉన్న భూమి వరుసగా విస్తీర్ణం ఎ.4.14 గుం.,ఎ.0.26 గుం.,మరియు ఎ.0.07 గుం.,మొత్తం విస్తీర్ణం ఎ.5.07 గుం.,గజ్వేల్ రింగ్ రోడ్ పై ROB కి ఇరువైపుల సర్వీసు రోడ్ నిర్మాణం కోసం అవసరం ఉన్నదనిసేకరించుటకు నిర్ణయించారు.G2/335/2017,తేది: 07.10.2021.
 52. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ (మం)ఓబులాపూర్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.5.20గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క LD4-LM5 మైనర్ కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1290/2020.తేది:05.10.2021.
 53. భూసేకరణ:దుల్మిట్ట మండలములోని దుల్మిట్ట గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.3.00 & 1.33 గుంటలు మొత్తం విస్తీర్ణం ఎ.4.33 గుంటలు ప్రజా ప్రయోజన నిమిత్తం అనగా JCR-DLIS,PHASE-II,Tapaspally డిస్ట్రిబ్యుటరి సిస్టమ్స్ దుల్ మిట్ట గ్రామము 16L-D3 LMC & D3 LMC ఎడమ ప్రధాన కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G3/1310/2020,తేది:27.09.2021.
 54. భూసేకరణ:మర్కూక్ మండలములోని కర్కపట్ల గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.1.20 గుంటలు, దామరకుంట గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.4.03½ గుంటలు కొండపోచామ్మసాగర్ తుర్కపల్లి ప్రధాన కాలువ నిర్మాణం కొరకు భూమి అవసరం ఉన్నదని సేకరించుటకు నిర్ణయించినారు.ఫైల్నం.G2/756/2019,తేది:18.09.2021.
 55. భూసేకరణ:కొండపాక మండలములోని మంగోల్ గ్రామములో భూమి విస్తీర్ణం  ఎ.1.31 ½ గుంటలు ప్రజా ప్రయోజన నిమిత్తం అనగా శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన సాగర్ రిజర్వాయర్ సమాంతర గ్రావిటీ కెనాల్ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/4815/2021,తేది:14.09.2021.
 56. భూసేకరణ:నంగనూర్ మండలములోని రాజగోపాల్ పేట గ్రామములో ఉన్న  భూమి విస్తీర్ణం ఎ.4.02 గుంటలు ప్రజాప్రయోజన నిమిత్తం అనగా రంగనాయక సాగర్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో బాగంగా LD4-RM3 నిర్మాణం కొరకు సేకరిచబడినది .ఫైల్.నం.ఫైల్.నం.G1/1876/2020,తేది:06.09.2021.
 57. భూసేకరణ:సిద్ధిపేట జిల్లా కోహెడ మండలము పరిదిలో భూమి విస్తీర్ణం ఎ.11.25½ ప్రజాప్రయోజన నిమిత్తం అనగా గుండారెడ్డిపల్లి గ్రామాల LD6-LM1/LMS8,LD6-LM1/LMS9,RMC/LD6-LM1 కాలువల నిర్మాణము కొరకు సేకరిచబడినది.ఫైల్.నం.G1/4643/2021,తేది:01.09.2021.   
 58. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ మండలములోని విట్టలాపూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.23.18 గుంటలు భూమి ప్రజా ప్రయోజన నిమిత్తం అనగా  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్  రంగానయకసాగర్ రిజర్వాయర్ LMC యొక్క RD3-RM2-LSM1 సబ్ మైనర్ కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/4041/2021,తేది:01.09.2021.
 59. భూసేకరణ: ములుగు మండలములోని కొత్తూర్ గ్రామములో కొండపోచామ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ సంగారెడ్డి మెయిన్ కెనాల్ నిర్మాణం కొరకు భూమి విస్తీర్ణం ఎ.1.0700 గుంటలు మరియు రావల్ కోల్ కెనాల్ నిర్మాణం కొరకు భూమి విస్తీర్ణం ఎ.1.2075 గుంటలు అవసరం ఉన్నదని సేకరించుటకు నిర్ణయించారు.ఫైల్.నం.ఫైల్.నం.G2/1430/2019,తేది:07.08.2021.
 60. భూసేకరణ:గజ్వేల్ మండలములోని బంగ్లా వెంకటాపూర్ గ్రామములో మొత్తం విస్తీర్ణం ఎ.4.07 గుం.భూమి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు రామాయంపేట డిస్ట్రిబ్యుటరి (8L) కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించుటకు నిర్ణయించారు.ఫైల్.నం.G2/1966/2019,తేది:07.08.2021.
 61. భూసేకరణ:వర్గల్ మండలములోని వర్గల్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.421.23 గుంటలు గల భూమి ప్రజా ప్రయోజనాల నిమిత్తం అనగా TSIIC కొరకు సేకరించబడినది .ఫైల్ .నం:E1/4105/2021,తేది:07.08.2021.
 62. భూసేకరణ:మద్దూర్ మండలములోని కమలాయపల్లి గ్రామా పరిధిలో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.8.07 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణంలో శ్రీ రంగనాయక సాగర్ కుడి కాలువ యొక్క LD-10 కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది. ప్రో.నం.G1/782/2020,తేది:06.08.2021.
 63. భూసేకరణ:గజ్వేల్ డివిజన్ లోని ములుగు మండలములోని ములుగు గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.0.20 గుంటలు ప్రజా ప్రయోజన నిమిత్తం అనగా ములుగు నుండి కర్కపట్ల వరకు రోడ్డు మెరుగుపరుచుట కొరకు సేకరిచబడినది .ఫైల్.నం:G2/1717/2021,తేది:27.07.2021. 
 64. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ మండలములోని చౌడారం గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.10.06 గుంటలు ప్రజా ప్రయోజన నిమిత్తం అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా రంగానయకసాగర్ రిజర్వాయర్ LMC యొక్క RD3-RM2-LSM7 సబ్ మైనర్ కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరిచబడినది.ఫైల్.నం:G1/4044/2021,తేది:26.07.2021. 
 65. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ మండలములోని చౌడారం గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.1.31 గుంటలు ప్రజా ప్రయోజన నిమిత్తం అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా రంగానయకసాగర్ రిజర్వాయర్ LMC యొక్క RD4-RM1 సబ్ మైనర్ కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరిచబడినది.ఫైల్.నం:G1/4042/2021,తేది:26.07.2021. 
 66. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ మండలములోని చౌడారం గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.2.12 గుంటలు ప్రజా ప్రయోజన నిమిత్తం అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా రంగానయకసాగర్ రిజర్వాయర్ LMC యొక్క RD4-LM1-LSM1 సబ్ మైనర్ కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరిచబడినది.ఫైల్.నం:G1/4043/2021,తేది:26.07.2021. 
 67. భూసేకరణ:ములుగు మండలములోని ములుగు గ్రామములో ఉన్న భూమి సుమారు విస్తీర్ణం ఎ.0.0800 గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్,కొండపోచమ్మ సాగర్ లో సంగారెడ్డి మెయిన్ కెనాల్ నిర్మాణం కొరకు భూమి అవసరం ఉన్నదని సేకరించుటకు నిర్ణయించారు.ఫైల్.నం.G2/2091/2019,తేది:17.07.2021.
 68. భూసేకరణ:ములుగు మండలములోని చిన్న తిమ్మాపూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.07.3925 గుంటలు గల భూమి వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల శీతల గిడ్డంగులు మరియు వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల గోదాములు నిర్మించుట కొరకు భూమి అవసరం ఉన్నదని సేకరించుటకు నిర్ణయించారు.ఫైల్.నం.G2/1790/2021,తేది:14.07.2021.
 69. భూసేకరణ:దుల్మిట్ట మండలములోని దుల్మిట్ట గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.3.00 & 11.33 గుంటలు మొత్తం విస్తీర్ణం ఎ.4.33 గుంటలు ప్రజా ప్రయోజన నిమిత్తం అనగా JCR-DLIS,PHASE-II,Tapaspally డిస్ట్రిబ్యుటరి సిస్టమ్స్ దుల్ మిట్ట గ్రామము 16L-D3 LMC & D3 LMC ఎడమ ప్రధాన కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G3/1310/2020,తేది:12.07.2021.
 70. భూసేకరణ:ములుగు మండలములోని సింగన్న గూడ మరియు అచ్చాయిపల్లి గ్రామములలో ఉన్న భూమి సుమారు విస్తీర్ణం ఎ.1.0700 గుంటలు మరియు ఎ.0.1900 గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్,కొండపోచమ్మ సాగర్ లో సంగారెడ్డి మెయిన్ కెనాల్ నిర్మాణం కొరకు భూమి అవసరం ఉన్నదని సేకరించుటకు నిర్ణయించారు.ఫైల్.నం.G2/1971/2019,తేది:12.07.2021.
 71. భూసేకరణ:సిద్దిపేట(రూరల్) మండలములోని పుల్లూరు గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.1.12, 3.33 గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో బాగంగా రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ LMC యొక్క RDS-LM2, RDS-LM1 మైనర్ కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/3464/2021,G1/3463/2021,తేది:29.06.2021.
 72. భూసేకరణ:నారాయణరావుపేట్ మండలములోని మల్యాల,మల్యాల,గుర్రాలగొంది,మల్యాల,నారాయణరావుపేట్,నారాయణరావుపేట్,మల్యాల,మల్యాల గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.2.02, 4.03,1.05,0.20,2.27,2.14,1.19 గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో బాగంగా రంగనాయక రిజర్వాయర్ LMC యొక్క  RD4-RM2,RD4-LM1,RD4-RM2,RD5-LM2,RD6-RM1,RD7-LM1,RD9-RM1,RD4-LM2  మైనర్లు  మరియు  RD4-LM1-LSM1 సబ్ మైనర్ కాలువ నిర్మాణం నిమిత్తం కొరకు అవసరం ఉన్నదని సేకరించుటకు నిర్ణయించారు ఫైల్.నం.G1/3465/2021,G1/3459/2021,G1/3460/2021,G1/3462/2021,G1/3457/2021,G1/3456/2021,G1/3466/2021,G1/3458/2021,G1/3461/2021,తేది:29.06.2021.
 73. భూసేకరణ:కొండపాక మండలములోని దుద్దేడ గ్రామములో భూ విస్తీర్ణం మొత్తంఎ.21.15 గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మల్లన్న సాగర్ మెయిన్ కెనాల్(1R) డిస్ట్రిబ్యుటరి నిర్మాణ నిమిత్తం అవసరం ఉన్నదని సేకరించుటకు నిర్ణయించారు.ఫైల్.నం.G1/2332/2019,తేది:22.06.2021.
 74. భూసేకరణ:చేర్యాల మండలములోని దానంపల్లి గ్రామములో విస్తీర్ణం ఎ.4.11 గుంటల భూమి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క ఎడమ కాలువ నిర్మాణం కొరకు అవసరమైయున్నదని సేకరించుటకు నిర్ణయించారు.ఫైల్.నం.G1/3080/2020,తేది:22.06.2021.
 75. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ మండలములోని ఇబ్రహీంనగర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.6.27 గుంటలు ప్రజా ప్రయోజన నిమిత్తం అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా రంగానయకసాగర్ రిజర్వాయర్ LMC యొక్క RD3-RM2-LSM9 సబ్ మైనర్ కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరిచబడినది.ఫైల్.నం:G1/3321/2021,తేది:11.06.2021. 
 76. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ మండలములోని గంగాపురం గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.౩.3.07 గుంటలు ప్రజా ప్రయోజన నిమిత్తం అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా రంగానయకసాగర్ రిజర్వాయర్ LMC యొక్క RD4-RM1 సబ్ మైనర్ కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరిచబడినది.ఫైల్.నం:G1/3322/2021,తేది:11.06.2021. 
 77. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ మండలములోని చిన్నకోడూర్,విట్టలాపూర్,పెద్దకోడూర్,ఇబ్రహీంనగర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.37.00½ గుంటలు ప్రజా ప్రయోజన నిమిత్తం అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా రంగానయకసాగర్ రిజర్వాయర్ LMC యొక్క RD3-RM2-RSM2-RSM5-LSM2-LSM1-RSM7-LSM6 సబ్ మైనర్ కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరిచబడినది.ఫైల్.నం:G1/3267/2021,తేది:9.06.2021. 
 78. భూసేకరణ:కోహెడ మండలము బస్వాపూర్ గ్రామ పరిదలో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.24.08 గుంటలు ప్రజాప్రయోజన నిమిత్తం అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం లో శ్రీ రంగనాయక సాగర్ కుడి కాలువ యొక్క RMC LD-6 కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరిచబడినది.ఫైల్.నం:G1/877/2020,తేది:05.06.2021.  
 79. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ మండలములోని చిన్నకోడూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.3.00 గుంటలు ప్రజా ప్రయోజన నిమిత్తం అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా రంగానయకసాగర్ రిజర్వాయర్ LMC యొక్క RD3-RM2-RSM6 సబ్ మైనర్ కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరిచబడినది.ఫైల్.నం:G1/3218/2021,తేది:05.06.2021. 
 80. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ మండలములోని అల్లిపూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.15.25 గుంటలు ప్రజా ప్రయోజన నిమిత్తం అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా రంగానయకసాగర్ రిజర్వాయర్ LMC యొక్క RD3-RM2-LSM2 సబ్ మైనర్ కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరిచబడినది.ఫైల్.నం:G1/3217/2021,తేది:05.06.2021. 
 81. భూసేకరణ:అక్కన్నపేట మండలములోని గౌరవెల్లి,జనగామ,రేగొండ మరియు నందారం గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.272.02½ గుంటలు ప్రజాప్రయోజన నిమిత్తం అనగా గౌరవెల్లి రిజర్వాయర్ నిర్మాణం కొరకు సేకరిచబడినది.ఫైల్.నం.G3/1062/2017,తేది:1.06.2021.
 82. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ మండలములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ. 24.29½ గుంటలు ప్రజాప్రయోజన నిమిత్తం అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా రంగనాయక  సాగర్ రిజర్వాయర్ LMC యొక్క RD3-RM2-RSM1,RSM3,RSM6,RM1-LSM1,RD3-RM2-LSM10,LSM11,LSM14 సబ్ మైనర్  కాలువల నిర్మాణం కొరకు సేకరిచబడినది. ఫైల్ నం : G1/3139/2021, తేది:29.05.2021.
 83. భూసేకరణ:కోహెడ మండలము బస్వాపూర్ గ్రామ పరిధి లో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.26.23 గుంటలు ప్రజాప్రయోజన నిమిత్తం అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం లో శ్రీ’రంగనాయక సాగర్ కుడి కాలువ యొక్క LD-6 కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం:G1/877/2021,తేది:27.05.2021. 
 84. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ మండలములోని ఇబ్రహీంనగర్, మేడిపల్లి,చౌడారం, మాచాపూర్, రామంచ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ. 27.17½ గుంటలు ప్రజాప్రయోజన నిమిత్తం అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా రంగనాయక  సాగర్ రిజర్వాయర్ LMC యొక్క RD3-RM2-LSM1,LSM2.LSM3,LSM4  సబ్ మైనర్ RD4-LM1,RD5-LM1,LM2,LSM8 మైనర్ కాలువల నిర్మాణం కొరకు సేకరిచబడినది. ఫైల్ నం : G1/3106/2021, తేది:26.05.2021.
 85. భూసేకరణ:కోహెడ మండలము బస్వాపూర్ గ్రామ పరిదలో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.22.37 గుంటలు ప్రజాప్రయోజన నిమిత్తం అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం లో శ్రీ రంగనాయక సాగర్ కుడి కాలువ యొక్క RMC LD-6 కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరిచబడినది.ఫైల్.నం:G1/877/2020,తేది:13.05.2021.  
 86. భూసేకరణ:ములుగు మండలములోని బండ తిమ్మాపూర్ గ్రామములోని ఉన్న భూమి  విస్తీర్ణం ఎ.36.12 గుంటలు ప్రజా ప్రయోజన నిమిత్తం అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ , కొండపోచమ్మ సాగర్ లో సంగారెడ్డి మెయిన్ కెనాల్ సిస్టమ్ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G2/1139/2020, తేది:07.05.2021.
 87. భూసేకరణ:మిరుదొడ్డి మండలములోని జంగపల్లి,ఖాజీపూర్ మరియు భూంపల్లి గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.5.28,22.24½ & 20.24 గుంటలు ప్రజా ప్రయోజన నిమితం అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్నసాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క 1-R డిస్త్రిబ్యూటర్ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం:G1/3082/2020,తేది:06/05/2021.
 88. భూసేకరణ:ములుగు మండలములోని ములుగు గ్రామములో ఉన్న భూమి ఎ.0.20 గుంటలు ప్రజా ప్రయోజన నిమితం అనగా ములుగు నుండి కర్కపట్ల వరకు రోడ్డు మెరుగుపరుచుట కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/1717/2021,తేది:30.4.2021. 
 89. భూసేకరణ:మర్కూక్ మండలములోని పాములపర్తి  గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ. 0.35 గుంటలు, ప్రజా ప్రయోజన నిమిత్తం అనగా కొండ పోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ ,గజ్వేల్ ప్రధాన కాలువ మీద D-2R కాలువ నిమిత్తం సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/1817/2021,తేది:30.04.2021
 90. భూసేకరణ: మర్కూక్ మండలములోని కర్కపట్ల గ్రామంలో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం  ఎ.1.20 గుంటలు, ధామరకుంట గ్రామంలో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.4.03½ ప్రజా ప్రయోజన నిమిత్తం అనగా కొండ పోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్,తుర్కపల్లి ప్రధాన కాలువ కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G2/756/2018,తేది:30.04.2021.
 91. భూసేకరణ:గజ్వేల్ మండలములోని గజ్వేల్, ధర్మారెడ్డి  పల్లి మరియు జాలిగామ గ్రామములో ఉన్న భూమి వరుసగా విస్తీర్ణం ఎ. 4.14 గుంటలు,ఎ.0.26 గుంటలు మరియు ఎ.0.07 గుంటలు మొత్తం విస్తీర్ణం ఎ.5.07 గుంటలు ప్రజా ప్రయోజన నిమిత్తం అనగా గజ్వేల్ బహ్యవలయ రహదారి నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది ఫైల్.నం.G2/335/2017  తేది:30.04.2021
 92. భూసేకరణ:గజ్వేల్ డివిజన్ లోని ములుగు మండలములోని జప్తిసింగాయపల్లి గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.3.12 గుంటలు ప్రజా ప్రయోజన నిమిత్తం అనగా  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, కొండపోచమ్మ సాగర్ లో  తుర్కపల్లి  డిస్ట్రిబ్యుటరి కెనాల్ D-13TE నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G2/772/2020 ,తేది:30.04.2021.
 93. భూసేకరణ: కొండపాక మండలములోని కుకునూర్ పల్లి గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.2.10 గుంటలు ప్రజా ప్రయోజన నిమిత్తం అనగా  కుకునూర్ పల్లి మరియు రామ చంద్రాపూర్ గ్రామముల మధ్య ROB@ km 73/770 సర్వీస్ రోడ్ నిర్మాణం కొరకు సేకరిచబడినది.ఫైల్.నం.G2/2549/2019,తేది:30.04.2021.
 94. భూసేకరణ:ములుగు మండలములోని సింగన్నగూడ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.8.1450 గుంటలు ప్రజా ప్రయోజన నిమిత్తం అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్  ,కొండపోచమ్మ సాగర్ లో సంగారెడ్డి మెయిన్ కెనాల్ కొరకు సేకరిచబడినది.ఫైల్.నం.G2/1971/2019, తేది:30.04.2021.
 95. భూసేకరణ:గజ్వేల్ డివిజన్ లోని ములుగు మండలములోని కొక్కొండ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.18.3900 గుంటలు ప్రజా ప్రయోజన నిమిత్తం అనగా  కాళేశ్వరం  ప్రాజెక్ట్,కొండపోచమ్మ సాగర్ లో సంగారెడ్డి కెనాల్ డిస్ట్రిబ్యుటరి సిస్టమ్  D-11R నిర్మాణం కొరకు సేకరిచబడినది.ఫైల్.నం.G2/2116/2020,తేది:30.4.2021.
 96. భూసేకరణ:కొండపాక మండలములోని సిర్సినగండ్ల గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.41.06½ గుంటలు ప్రజా ప్రయోజన నిమిత్తం అనగా దేవాదుల గోదావరి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కొరకు సేకరిచబడినది.ఫైల్.నం.G2/1093/2019,తేది:30.04.2021.
 97. భూసేకరణ:కొండపాక మండలములోని కొండపాక గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.45.37 గుంటలు ప్రజాప్రయోజన నిమిత్తం అనగా దేవాదుల గోదావరి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఫేస్- 2 తపాస్ పల్లి ట్యాంక్ లెఫ్ట్ మెయిన్ కెనాల్ కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/1095/2019,తేది:30.04.2021. 
 98. భూసేకరణ:కొండపాక మండలములోని మర్పడగ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.55.08  గుంటలు ప్రజాప్రయోజన నిమిత్తం అనగా దేవాదుల గోదావరి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఫేస్- 2 తపాస్ పల్లి ట్యాంక్ లెఫ్ట్ మెయిన్ కెనాల్ కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/1092/2019,తేది:30.04.2021. 
 99. భూసేకరణ:ములుగు మండలములోని కొత్తూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.87.18 గుంటలు అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కొండపోచమ్మ సాగర్ లో సంగారెడ్డి మెయిన్ కెనాల్ నిర్మాణం కొరకు సేకరిచబడినది.ఫైల్.నం.G2/1430/2019,తేది:22.04.2021.
 100. భూసేకరణ:కొండపాక మండలములోని వెలికట్ట గ్రామములో భూ విస్తీర్ణం మొత్తం ఎ.18.28½ గుంటల భూమి దేవాదుల గోదావరి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు ఫేస్-II తపాస్ పల్లి ట్యాంక్ లెఫ్ట్ మెయిన్ కెనాల్ కొరకు 2 LA of D3 LMC డిస్ట్రిబ్యుటరి నిర్మాణ నిమిత్తం అవసరం ఉన్నదని సేకరించుటకు నిర్ణయించారు.ఫైల్.నం.G2/1097/2021,తేది:22.04.2021.
 101. భూసేకరణ:గజ్వేల్ మండలములోని గజ్వేల్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.40.26 గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో బాగంగా నిర్మిస్తున్న మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ లోని భూ నిర్వాసితుల ఇండ్ల నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/1125/2019,తేది:15.03.2021 
 102. భూసేకరణ:బెజ్జంకి మండలము బెజ్జంకి గ్రామ పరిది లో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.63.29½ గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం లో ప్రాజెక్ట్ -ప్యాకేజి నెం.10 కాలువ MDC7-5R,MDC7-6L,(MDC7-3R),(MDC7-2R),(MDC7-6R),(MDC7-4R),(MDC7-8L),(MDC7-8R),MDC7-3L,MDC7-9L,MDC7-7R,MDC7-4L,MDC7-1R  నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.ఫైల్.నెం.G1/1350/2020,తేది:04.03.2021.
 103. భూసేకరణ:గజ్వేల్ మండలములో బంగ్ల వెంకటాపూర్ గ్రామంలో మొత్తం విస్తీర్ణం ఎ.4.04 గుం.,భూమి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్-కిస్టాపూర్ డిస్ట్రిబ్యుటరి కెనాల్ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నంG2/1273/2020,తేది:04.03.2021.
 104. భూసేకరణ:గజ్వేల్ మండలములోని సంగాపూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి సుమారు విస్తీర్ణం ఎ.6.26 గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో బాగంగా నిర్మిస్తున్న మల్లన్నసాగర్ రిజర్వాయర్ లోని భూ నిర్వాసితుల ఇండ్ల నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/250/2019,తేది:01.02.2021.
 105. భూసేకరణ:గజ్వేల్ మండలములోని ముట్రాజ్ పల్లి గ్రామములో ఉన్న భూమి సుమారు విస్తీర్ణం ఎ.102.13½ గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో బాగంగా నిర్మిస్తున్న మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ లోని భూ నిర్వాసితుల ఇండ్ల నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం:30.01.2021.
 106. భూసేకరణ:ములుగు మండలములోని అచ్చాయిపల్లి గ్రామములో ఉన్న భూమి సుమారు విస్తీర్ణం ఎ.1.1800 గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, కొండపోచమ్మ సాగర్ లో సంగారెడ్డి కెనాల్ డిస్ట్రిబ్యుటరి సిస్టం D-9R నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/1711/2020,తేది:29.01.2021.
 107. భూసేకరణ:బెజ్జంకి మండలములోని లద్దబండ మధిర దాచారం గ్రామ పరిది లో ఉన్న భూమి సుమారు 1416.71 చ.గ మరియు (16) ఇండ్లు తోటపల్లి ఎం.ఐ ట్యాంక్ ఆన్లైన్ రిజర్వాయర్ FRL కు సమీపంలో ఉన్నందున సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G3/1517/2017,తేది:28.01.2021.
 108. భూసేకరణ:ములుగు మండలములోని తునికిబొల్లారం గ్రామములలో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.9.01 గుంటలు,ఎ.2.3150 గుంటలు మొత్తం ఎ.11.3250 గుంటలు కొండపోచమ్మ సాగర్ సంగారెడ్డి కెనాల్ డిస్ట్రిబ్యుటరి సిస్టం D-7R,D-8R కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/2116/2020,తేది:21.01.2021.
 109. భూసేకరణ:గజ్వేల్ మండలములోని జాలిగామ గ్రామములో వున్నా భూమి విస్తీర్ణం ఎ.10.12 గుంటలు ప్రజా ప్రయోజన నిమితం అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కొరకు సేకరిచబడినది.ఫైల్.నం.G1/2851/2020,తేది:15.01.2021.
 110. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ మండలములోని పెద్దకోడూర్ గ్రామములో భూవిస్తీర్ణం మొత్తం ఎ.25.12 గుంటలు మనోహరాబాద్ నుండి కొత్తపల్లి వరకు బి.జి.రైల్వే లైన్ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G3/1523/2016,తేది:12.01.2021.
 111. భూసేకరణ:మార్కూక్ మండలములోని మార్కూక్ గ్రామం లో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.0.38½ గుంటలు కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ ,M-3L on D-5L జగదేవపూర్ మెయిన్ కెనాల్ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/463/2020,తేది:12.01.2021.
 112. భూసేకరణ :గజ్వేల్ మండలములోని ప్రజ్ఞాపూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.9.14 గుంటల భూమి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ – గజ్వేల్ డిస్ట్రిబ్యూటరి కెనాల్(D-2R,D-4R) నిర్మాణం కొరకు సేకరిచబడినది.ఫైల్.నం.G2/2301/2019,తేది:05.01.2021.
 113. భూసేకరణ:వర్గల్ మండలములోని అనంతగిరిపల్లి గ్రామములో భూమీ విస్తీర్ణం మొత్తం ఎ.3.36 గుంటల భూమి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కొండపోచమ్మ సంగారెడ్డి డిస్ట్రిబ్యుటరి కెనాల్ డి-11R కాలువ నిర్మాణముకై సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/1710/2020,తేది:05.01.2021.
 114. భూసేకరణ:గజ్వేల్ డివిజన్ ములుగు మండలములోని తుంకిబోల్లారం గ్రామంలో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.37.6½ గుంటలు అనగా TSIIC కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.E2/1848/2019,తేది:30.12.2020.
 115. భూసేకరణ:బెజ్జంకి మండలము ముత్తన్నపేట గ్రామ పరిధిలో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.5.2950 గుంటలుప్రజాప్రయోజనం నిమిత్తము అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణంలో ప్యాకేజి నెం.1౦ కాలువ(MDC7-2R) నిర్మనముకై సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G1/1351/2020,తేది:28.12.2020.
 116. భూసేకరణ:వర్గల్ మండలములోని గౌరారం గ్రామములో భూ విస్తీర్ణం మొత్తం ఎ.0.33 గుంటల భూమి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కొండపోచామ్మ సాగర్ సంగారెడ్డి డిస్ట్రిబ్యుటరి కెనాల్ డి-1R కాలువ నిర్మాణముకై సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/1710/2020,తేది:22.12.2020.
 117. భూసేకరణ:మద్దూర్ మండలములోని కమలాయపల్లి గ్రామ పరిధి లో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం 48.17½ ఎకరములు JCR-DLIS,Phase-II,Tapaspally డిస్ట్రిబ్యుటరి సిస్టమ్స్ అర్జునపట్ల,కమలాయపల్లి,నర్సయపల్లీ,గాగిల్లాపూర్,లింగాపూర్,ధూల్ మిట్ట గ్రామాల కాలువల నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.ప్రో.నం.G3/1310/2020,తేది:22.12.2020.
 118. భూసేకరణ:ములుగు మండలములోని తునికిబొల్లారం గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.33.24 గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, కొండపోచమ్మ సాగర్ లో సంగారెడ్డి మెయిన్ కెనాల్ సిస్టం నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/2185/2020,తేది:22.12.2020.
 119. భూసేకరణ:ములుగు మండలములోని నర్సాపూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి సుమారు విస్తీర్ణం ఎ.5.3250 గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్,కొండపోచమ్మ సాగర్ లో సంగారెడ్డి కెనాల్ డిస్ట్రిబ్యుటరి సిస్టం D-9R,D-11R నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/1711/2020,తేది:22.12.2020.
 120. భూసేకరణ:వర్గల్ మండలములోని తునికి ఖల్సా గ్రామములో భూ విస్తీర్ణం మొత్తం ఎ.18.15½ గుంటల భూమి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కొండపోచమ్మ సాగర్ సంగారెడ్డి డిస్ట్రిబ్యుటరి కెనాల్ డి-11R కాలువ నిర్మాణముకై సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/1654/2020,తేది:22.12.2020.
 121. భూసేకరణ:వర్గల్ మండలములోని రామచంద్రాపూర్ గ్రామములో భూ విస్తీర్ణం మొత్తం ఎ.04.14 గుంటల భూమి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కొండపోచమ్మ సంగారెడ్డి డిస్ట్రిబ్యుటరి కెనాల్ డి-11R కాలువ నిర్మాణముకై సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/1654/2020,తేది:22.12.2020.
 122. భూసేకరణ:ములుగు మండలములోని ములుగు గ్రామములో ఉన్న భూమి సుమారు విస్తీర్ణం ఎ.0.3650 గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కొండపోచమ్మ సాగర్ లో సంగారెడ్డి కెనాల్ డిస్ట్రిబ్యుటరి సిస్టం D-5R,D-6R నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/1653/2020,తేది:22.12.2020.
 123. భూసేకరణ:గజ్వేల్ డివిజన్ లోని ములుగు మండలములోని బండతిమ్మాపూర్ గ్రామములో  భూమి విస్తీర్ణం మొత్తం ఎ.4.3700 గుంటల భూమి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కొండపోచమ్మ సాగర్ లో సంగారెడ్డి కెనాల్ డిస్ట్రిబ్యుటరి  డి-11R కాలువ నిర్మాణముకై సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/1712/2020,తేది:22.12.2020.
 124. భూసేకరణ:వర్గల్ మండలములోని తునికి మక్త  గ్రామములో  భూమి విస్తీర్ణం మొత్తం ఎ.0.14½ గుంటల భూమి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కొండపోచమ్మ సాగర్ లో సంగారెడ్డి కెనాల్ డిస్ట్రిబ్యుటరి  డి-11R కాలువ నిర్మాణముకై సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/1654/2020,తేది:22.12.2020.
 125. భూసేకరణ:వర్గల్ మండలములో ఉన్న  భూమి విస్తీర్ణం మొత్తం ఎ.6.32 గుంటల భూమి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కొండపోచమ్మ సాగర్ లో సంగారెడ్డి కెనాల్ డిస్ట్రిబ్యుటరి  డి-3R కాలువ నిర్మాణముకై సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/1710/2020,తేది:22.12.2020.
 126. భూసేకరణ:వర్గల్ మండలములోని వేలూరు గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం మొత్తం ఎ.12.30½ గుంటల భూమి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కొండపోచమ్మ సాగర్ లో సంగారెడ్డి కెనాల్ డిస్ట్రిబ్యుటరి  డి-11R కాలువ నిర్మాణముకై సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/1710/2020,తేది:22.12.2020.
 127. భూసేకరణ:వర్గల్ మండలములోని మీనాజిపేట్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం మొత్తం ఎ.10.32 గుంటల భూమి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కొండపోచమ్మ సాగర్ లో సంగారెడ్డి కెనాల్ డిస్ట్రిబ్యుటరి  డి-11R కాలువ నిర్మాణముకై సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/1710/2020,తేది:22.12.2020.
 128. భూసేకరణ:వర్గల్ మండలము గౌరారం  గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం మొత్తం ఎ.0.33 గుంటల భూమి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కొండపోచమ్మ సాగర్ లో సంగారెడ్డి కెనాల్ డిస్ట్రిబ్యుటరి  డి-1R కాలువ నిర్మాణముకై సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/1710/2020,తేది:22.12.2020.
 129. భూసేకరణ:వర్గల్ మండలము వర్గల్ గ్రామములో ఉన్న  భూమి విస్తీర్ణం మొత్తం ఎ.13.02½ గుంటల భూమి ప్రజాప్రయోజనాల నిమిత్తం అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కొండపోచమ్మ సాగర్ లో సంగారెడ్డి కెనాల్ డిస్ట్రిబ్యుటరి  డి-4R కాలువ నిర్మాణముకై సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/1710/2020,తేది:22.12.2020.
 130. భూసేకరణ:చేర్యాల మండలములోని దానంపల్లి గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.4.11 గుంటలు ప్రజా ప్రయోజనాల నిమితం అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో బాగంగా రంగనాయక సాగర్ కుడి కాలువ ప్యాకజి నెం 11 ప్రధాన కాలువ నిర్మాణ నిమితం కొరకు సేకరిచబడినది.ఫైల్.నం.G1/3080/2020.తేది:21.12.2020.
 131. భూసేకరణ:వర్గల్ మండలము గౌరారం గ్రామములో అదనపు భూ విస్తీర్ణం మొత్తం ఎ.7.23 గుంటల కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కొండపోచమ్మ సాగర్,సంగారెడ్డి కెనాల్ కాలువ నిర్మాణముకై సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/2595/2018,తేది:15.12.2020.
 132. భూసేకరణ:బెజ్జంకి మండలము కల్లేపల్లి గ్రామ పరిధిలో ఉన్న భూమి విస్తిర్ణం 33.30 గుంటలు ప్రజాప్రయోజనం నిమితము అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం లో ప్యాకేజి నెం.10 కాలువ (MDC7-5L),(MDC5-3R),(MDC4-4R),(MDC4-2R),(MDC5-3R),(MDC7-4L),(MDC4-3R),(MDC4-2L),(MDC7-7L) నిర్మాణ  కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/1341/2020.తేది:15.12.2020.
 133. భూసేకరణ:కొండపాక మండలములోని కుకునూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.2.0375 గుంటలు కుకునూర్ పల్లి మరియు రామచంద్రాపూర్ గ్రామముల మద్య ROB @km 73/770 సర్వీస్ రోడ్ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/2549/2019,తేది:15.12.2020.
 134. భూసేకరణ:ములుగు మండలములోని ములుగు గ్రామములలో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.50.1850 గుంటలు,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, కొండపోచమ్మ సాగర్ లో సంగారెడ్డి మెయిన్ కెనాల్ సిస్టమ్ నిర్మాణ  కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/2091/2019,తేది:28.11.2020.
 135. భూసేకరణ:కొండపాక మండలములోని దుద్దేడ గ్రామములో భూ విస్తీర్ణం మొత్తం ఎ.8.01 గుంటల భూమి దేవాదుల గోదావరి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఫేస్-II తపాస్ పల్లి ట్యాంక్ లిఫ్ట్ మెయిన్ కెనాల్ కొరకు 7R యొక్క D4 LMC డిస్ట్రిబ్యూటరి నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/1095/2019,తేది:27.11.2020.
 136. భూసేకరణ:కొండపాక మండలములోని తిమ్మారెడ్డి పల్లి  గ్రామములో భూ విస్తీర్ణం మొత్తం ఎ.3.08 గుంటల భూమి దేవాదుల గోదావరి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఫేస్-II తపాస్ పల్లి ట్యాంక్ లిఫ్ట్ మెయిన్ కెనాల్ కొరకు 1R యొక్క D4 డిస్ట్రిబ్యూటరి నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/1097/2019,తేది:27.11.2020.
 137. భూసేకరణ:కొండపాక మండలములోని విశ్వనాథపల్లి  గ్రామములో భూ విస్తీర్ణం మొత్తం ఎ.14.02½ గుంటల భూమి దేవాదుల గోదావరి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఫేస్-II తపాస్ పల్లి ట్యాంక్ లిఫ్ట్ మెయిన్ కెనాల్ కొరకు 2LA యొక్క D3 డిస్ట్రిబ్యూటరి నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/1096/2019,తేది:27.11.2020.
 138. భూసేకరణ:కొండపాక మండలములోని జప్తి నాచారం  గ్రామములో భూ విస్తీర్ణం మొత్తం ఎ.4.25 గుంటల భూమి దేవాదుల గోదావరి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఫేస్-II తపాస్ పల్లి ట్యాంక్ లిఫ్ట్ మెయిన్ కెనాల్ కొరకు 4RF యొక్క D4 LMC డిస్ట్రిబ్యూటరి నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/1094/2019,తేది:27.11.2020.
 139. భూసేకరణ:ములుగు మండలములోని కొక్కొండ,సింగన్న గూడ, అచ్చాయిపల్లి మరియు శ్రీరాంపూర్ గ్రామములలో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.18.08 గుంటలు, ఎ.2.09 గుంటలు,ఎ.0.19 గుంటలు మరియు ఎ.7.07 గుంటలు కొండపోచమ్మ సాగర్ సంగారెడ్డి మెయిన్ కెనాల్ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/2343/2020,తేది:24.11.2020.
 140. భూసేకరణ:ములుగు మండలములోని లక్ష్మక్కపల్లి గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.2.34 గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, కొండపోచమ్మ సాగర్ లో సంగారెడ్డి కెనాల్ డిస్ట్రిబ్యుటరి సిస్టం D-6R నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/1653/2020,తేది:23.11.2020.
 141. భూసేకరణ:ములుగు మండలములోని శ్రీరాంపూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి సుమారు విస్తీర్ణం ఎ.1.18 గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, కొండపోచమ్మ సాగర్ లో సంగారెడ్డి కెనాల్ డిస్ట్రిబ్యుటరి సిస్టం D-9R నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/1711/2020,తేది:23.11.2020.
 142. భూసేకరణ:ములుగు మండలములోని అచ్చాయిపల్లి గ్రామములో ఉన్న భూమి సుమారు విస్తీర్ణం ఎ.10.12 గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, కొండపోచమ్మ సాగర్ లో సంగారెడ్డి మెయిన్ల్ కెనాల్ డిస్ట్రిబ్యుటరి సిస్టం నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/1849/2019,తేది:23.11.2020.
 143. భూసేకరణ:వర్గల్ (మం) మరియు గ్రామము లో భూ విస్తిర్ణం మొత్తం ఎ.08.07½ గుంటల భూమి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కొండపోచమ్మ సాగర్,రామాయంపెట్ కెనాల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టం కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/2184/2019,తేది:23.11.2020.  
 144. భూసేకరణ:బెజ్జంకి మండలములోని దాచారం గ్రామ పరిధిలో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.13.06 గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణంలో ప్రాజెక్ట్ ప్యాకజి నెం.10 కాలువ (MDC7-7R),(MDC7-6R),నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.ప్రో.నం.G1/1339/2020,తేది:19.11.2020.
 145. భూసేకరణ:బెజ్జంకి మండలములోని గుండారం గ్రామ పరిధిలో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.7.11 గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణంలో ప్రాజెక్ట్ ప్యాకజి నెం.10 కాలువ (MDC7-3L, MDC7-2L, MDC7-1L),నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.ప్రో.నం.G1/1340/2020,తేది:19.11.2020.
 146.  భూసేకరణ:సిద్దిపేట జిల్లా,చిన్నకోడూరు మండలములోని రామంచ గ్రామములోని విస్తిర్ణం ఎ.56.12 గుంటల భూమి ప్రజా ప్రయోజనాల నిమిత్తము అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, క్రింద అనంతగిరి రిజర్వాయర్ నుండి శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ వరకు పారాల్లెల్ కన్వేయర్ సిస్టం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/1385/2019.తేది:19.11.2020.
 147. భూసేకరణ:బెజ్జంకి మండలములోని తోటపల్లి  గ్రామ పరిధిలో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.0.30  గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణంలో ప్రాజెక్ట్ ప్యాకజి నెం.10 కాలువ (MDC7-8R) నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/1231/2020,తేది:19.11.2020.
 148. భూసేకరణ:బెజ్జంకి మండలములోని వడ్లూర్-బేగంపేట గ్రామ పరిధిలో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.10.10 గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణంలో ప్రాజెక్ట్ ప్యాకజి నెం.10 కాలువ (MDC7-9L,MDC7-8L,MDC7-5R) నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/1233/2020,తేది:19.11.2020.
 149. భూసేకరణ:బెజ్జంకి మండలములోని విరపూర్ గ్రామ పరిధిలో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.3.29  గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణంలో ప్రాజెక్ట్ ప్యాకజి నెం.10 కాలువ (MDC7-7R),(MDC7-8R) నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.ప్రో.నెం.G1/1231/2020,తేది:19.11.2020.
 150. భూసేకరణ:సిద్ధిపేట(అర్బన్) మండలములోని వెల్కటుర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.3.14 గుంటలు ఎల్.డి.4 డిస్ట్రిబ్యూటరి కెనాల్ ఆర్.యం.సి నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/2744/2020,తేది:19.11.2020.
 151.  భూసేకరణ:చిన్నకోడూరు మండలములోని విఠలాపూర్  గ్రామములోని విస్తిర్ణం ఎ.26.21  గుంటల భూమి ప్రజా ప్రయోజనాల నిమిత్తము అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, క్రింద అనంతగిరి రిజర్వాయర్ నుండి శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ వరకు పారాల్లెల్ కన్వేయర్ సిస్టం నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/2481/2020.తేది:19/11/2020.
 152.  భూసేకరణ:సిద్దిపేట జిల్లా,చిన్నకోడూరు మండలములోని ఎల్లాయిపల్లి H/o అల్లిపూర్  గ్రామములో విస్తిర్ణం ఎ.15.03  గుంటల భూమి ప్రజా ప్రయోజనాల నిమిత్తము అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, క్రింద అనంతగిరి రిజర్వాయర్ నుండి శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ వరకు పారాల్లెల్ కన్వేయర్ సిస్టం నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/1352/2019.తేది:19/11/2020.
 153.  భూసేకరణ:సిద్దిపేట జిల్లా,చిన్నకోడూరు మండలములోని ఎల్లాయిపల్లి H/o అల్లిపూర్  గ్రామములో విస్తిర్ణం ఎ.60.01  గుంటల భూమి ప్రజా ప్రయోజనాల నిమిత్తము అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, క్రింద అనంతగిరి రిజర్వాయర్ నుండి శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ వరకు పారల్లెల్ కన్వేయర్ సిస్టం కొరకు సబ్ స్టేషన్ మరియు పంప్ హౌస్  నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/1815/2020.తేది:12/11/2020.
 154. భూసేకరణ:ములుగు మండలములోని తునికి బొల్లారం గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.7.17 గుంటలు కొండపోచమ్మ సాగర్ భూనిర్వాసితుల కొరకై పునరావాస కాలనీ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/4626/2017,తేది:14.10.2020.
 155. భూసేకరణ:అక్కన్నపేట మండలములో గౌరవెల్లి,జనగామ,గండిపల్లి మరియు రామవరం గ్రామముల పరిధిలో ఉన్న భూమి సుమారు విస్తీర్ణం 1.37 ½ ఎకరములు ఖచ్చితంగా నిర్మించాల్సి వచ్చిన రహదారి మళ్లింపు నిర్మాణము నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది.ప్రో.నెం.G3/935/2019,తేది:14.10.2020.
 156.  భూసేకరణ:సిద్దిపేట జిల్లా,చిన్నకోడూరు మండలములోని ఓబులాపూర్ గ్రామములో విస్తిర్ణం ఎ.4.18 గుంటల భూమి ప్రజా ప్రయోజనాల నిమిత్తము అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్,రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క ఎడమ కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/1290/2020.తేది:13.10.2020.
 157.  భూసేకరణ:సిద్దిపేట జిల్లా,చిన్నకోడూరు మండలములోని ఓబులాపూర్ గ్రామములో విస్తిర్ణం ఎ.5.20 గుంటల భూమి ప్రజా ప్రయోజనాల నిమిత్తము అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్,రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క ఎడమ కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/1290/2020.తేది:13.10.2020.
 158. భూసేకరణ:సిద్దిపేట జిల్లాలోని సిద్దిపేట్(అర్బన్) మండలము,తడ్కపల్లీ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తిర్ణం ఎ.30.34 గుంటలు ప్రజా ప్రయోజనాల నిమిత్తము అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా మల్లన్నసాగర్ ప్రధానకాలువ 1R డిస్ట్రిబ్యుటరి నిర్మాణము కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/1649/2019,తేది:13.10.2020.
 159. భూసేకరణ:బెజ్జంకి మండలములోని దేవక్కపల్లి గ్రామములో విస్తీర్ణం ఎ.13.28 గుం., తోటపల్లి రిజర్వాయర్ కు CD&CM పనులు మిడ్ మానేర్ కుడి కాలువ,వడ్లూర్-బేగంపేట గ్రామములో విస్తీర్ణం ఎ.5.18 గుం.,మిడ్ మానేర్ కుడి కాలువ నెంబర్ D6 కాలువ తోటపల్లి గ్రామములో విస్తీర్ణం ఎ.42.33 గుం.,తోటపల్లి రిజర్వాయర్ కు CD&CM పనులు మిడ్ మానేర్ కుడి కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G3/2007/2020,తేది:05.10.2020.
 160. భూసేకరణ:వర్గల్ మండలము యొక్క వర్గల్ గ్రామములో భూ విస్తీర్ణం మొత్తం ఎ.0.21 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కొండపోచమ్మ సాగర్ సంగారెడ్డి కెనాల్ నుండి హల్ది వాగు ద్వార నిజాంసాగర్ ఫీడర్ చానల్ కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/3055/2019,తేది:05.10.2020.
 161. భూసేకరణ:వర్గల్ మండలములోని మైలారం గ్రామములో భూమి విస్తీర్ణం మొత్తం ఎ.6.27½ గుం.,భూమి ప్రజాప్రయోజన నిమిత్తం అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్,కొండపోచమ్మ సాగర్ రామాయంపేట డిస్ట్రిబ్యుటరి కెనాల్ డి-౩L మరియు డి-5L కాలువ నిర్మాణము కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/1969/2019,తేది:05.10.2020.
 162. భూసేకరణ:సిద్దిపేట అర్బన్ మండలము,తడ్కపల్లీ గ్రామములోని విస్తీర్ణం ఎ.37.31 గుం.,భూమిని ప్రజా ప్రయోజనాల నిమిత్తము అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో బాగంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ యొక్క మైనర్స్ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/1358/2019,తేది:03.10.2020.
 163.  భూసేకరణ:సిద్దిపేట(అర్బన్) మండలము, బక్రిచేప్యాల గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తిర్ణం ఎ.13.12 గుంటలు ప్రజా ప్రయోజనాల నిమిత్తం అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా మల్లన్నసాగర్ ప్రధాన కాలువ 1R డిస్ట్రిబ్యుటరి నిర్మాణము కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/2357/2019,తేది:01.10.2020.
 164. భూసేకరణ:సిద్ధిపేట(అర్బన్) మండలము,నాంచారుపల్లీ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.3.08 గుంటలు ప్రజా ప్రయోజనాల నిమిత్తము అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా మల్లన్నసాగర్ ప్రధాన కాలువ 1R డిస్ట్రిబ్యూటరి నిర్మాణము కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/2359/2019,తేది:01.10.2020
 165. భూసేకరణ:ములుగు మండలములోని కొక్కొండ మరియు ములుగు గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.18.30 గుం., మరియు ఎ.0.08 గుం.,కొండపోచమ్మ సాగర్ సంగారెడ్డి కెనాల్ డిస్ట్రిబ్యుటరి సిస్టం D-11R కాలువ మరియు సంగారెడ్డి మెయిన్ కెనాల్ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు ఫైల్.నం.G2/2116/2020,తేది:30.09.2020.
 166. భూసేకరణ:సిద్ధిపేట అర్బన్ మండలములోని నంచార్పల్లీ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.3.17 గుంటలు కాళేశ్వరంప్రాజెక్ట్ లో బాగంగా మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క 1R డిస్ట్రిబ్యూటరి నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ప్రో.నం.G1/2359/2019,తేది:26.09.2020.
 167. భూసేకరణ:చిన్నకోడూరు మండలములోని గంగాపూర్ గ్రామములో విస్తిర్ణం ఎ.13.13 గుంటల భూమి ప్రజా ప్రయోజనాల నిమిత్తము అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, క్రింద అనంతగిరి రిజర్వాయర్ నుండి శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ వరకు పారాల్లెల్ కన్వేయర్ సిస్టం నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ప్రో.నం.G1/1249/2019.తేది:23.09.2020.
 168. భూసేకరణ:చిన్నకోడూరు మండలములోని విట్టలాపూర్ గ్రామములో విస్తిర్ణం ఎ.26.21 గుంటల భూమి ప్రజా ప్రయోజనాల నిమిత్తము అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, క్రింద అనంతగిరి రిజర్వాయర్ నుండి శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ వరకు పారాల్లెల్ కన్వేయర్ సిస్టం నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ప్రో.నం.G1/2481/2019.తేది:23.09.2020.
 169. భూసేకరణ:కొండపాక మండలములోని ముద్దాపూర్ మరియు తిప్పారము గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తిర్ణం మొత్తం ఎ.9.36 గుంటల భూమి ప్రజాప్రయోజన నిమిత్తం అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, ప్యాకేజి-13,పారలా కెనాల్-డిస్ట్రిబ్యుటరి డి-1R కాలువ నిర్మాణము కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/1229/2020,తేది:23.09.2020. 
 170. భూసేకరణ: మార్కూక్ మండలంలోని దామరకుంట గ్రామంలో ఉన్న భూమి విస్తిర్ణం ఎ.3.02 గుంటలు ప్రజా ప్రయోజన నిమిత్తం అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ క్రింద కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ D-1L ఎం.తుర్కపల్లి కెనాల్ నిర్మాణము కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/1670/2019,తేది:23.09.2020.
 171. భూసేకరణ:సిద్దిపేట జిల్లా,చిన్నకోడూరు మండలములోని రామంచ గ్రామములో విస్తిర్ణం ఎ.56.19 గుంటల భూమి ప్రజా ప్రయోజనాల నిమిత్తము అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, క్రింద అనంతగిరి రిజర్వాయర్ నుండి శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ వరకు పారాల్లెల్ కన్వేయర్ సిస్టం నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ప్రో.నం.G1/1385/2019.తేది:23.09.2020.
 172. భూసేకరణ:సిద్దిపేట(అర్బన్) మండలములోని తడ్కపల్లీ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తిర్ణం ఎ.111.13 గుంటల భూమి ప్రజా ప్రయోజనాల నిమిత్తము అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, క్రింద అనంతగిరి రిజర్వాయర్ నుండి శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ వరకు పారాల్లెల్ కన్వేయర్ సిస్టం నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/1358/2019.తేది:23.09.2020.
 173. భూసేకరణ:చిన్నకోడూరు మండలములోని విఠలాపూర్ గ్రామములో విస్తిర్ణం ఎ.14.23 గుంటల భూమి ప్రజా ప్రయోజనాల నిమిత్తము అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, క్రింద అనంతగిరి రిజర్వాయర్ నుండి శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ వరకు పారాల్లెల్ కన్వేయర్ సిస్టం నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ప్రో.నం.G1/1247/2019.తేది:20.09.2020.
 174. తొగుట మండలములోని ఏటిగడ్డ కిస్టాపూర్,తిరుమలగిరి మరియు తండా గ్రామాలలో ఉన్న (86) నివాస గృహాలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ క్రింద శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ప్రో.నం.G1/1195/2017,తేది:18.09.2020.
 175. తొగుట మండలములోని వేములఘాట్ మరియు తుర్కబంజరుపల్లీ గ్రామాలలో ఉన్న (75) ఇండ్లు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ క్రింద శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్నసాగర్ రిజర్వాయర్ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ప్రో.నం.G1/681/2017,తేది:18.09.2020.
 176. భూసేకరణ:సిద్ధిపేట జిల్లాలోని వర్గల్ మండలము,వర్గల్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.13.33 గుంటలు ప్రజా ప్రయోజన నిమిత్తం అనగా కాళేశ్వరం సంగారెడ్డి కెనాల్-నిజాంసాగర్ ఫీడర్ చానల్ కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/2038/2020,తేది:18.09.2020.
 177. భూసేకరణ:సిద్దిపేట(రూరల్) మండలము,చిన్నగుండవేల్లీ గ్రామములో విస్తిర్ణం ఎ.136.28 గుంటల భూమి ప్రజా ప్రయోజనాల నిమిత్తము అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, క్రింద అనంతగిరి రిజర్వాయర్ నుండి శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ వరకు పారాల్లెల్ కన్వేయర్ సిస్టం నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ప్రో.నం.G1/1250/2019.తేది:17.09.2020.
 178. భూసేకరణ:సిద్దిపేట(రూరల్) మండలము, ఇర్కోడ్ గ్రామములోని విస్తీర్ణం ఎ.9.22 గుంటల భూమిని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా మల్లన్నసాగర్ ప్రధాన కాలువ 4R డిస్ట్రిబ్యూటరి నిర్మాణము కొరకుసేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G1/1811/2019,తేది:07.09.2020. 
 179. భూసేకరణ:సిద్దిపేట(రూరల్) మండలము, ఇర్కోడ్ గ్రామములోని విస్తీర్ణం ఎ.12.37 గుంటల భూమిని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా మల్లన్నసాగర్ ప్రధాన కాలువ 3R డిస్ట్రిబ్యూటరి నిర్మాణము కొరకుసేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G1/2354/2019,తేది:07.09.2020. 
 180. భూసేకరణ:తొగుట మండలము, లింగాపూర్ గ్రామములోని విస్తీర్ణం ఎ.6.27 గుంటల భూమిని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా మల్లన్నసాగర్ ప్రధాన కాలువ ప్యాకేజ్-13 D10 డిస్ట్రిబ్యూటరి నిర్మాణము కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G1/1373/2019,తేది:07/09/2020. 
 181. భూసేకరణ:సిద్దిపేట జిల్లాలోని నంగునూరు మండలములోని, ముండ్రాయి గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.4.04 గుంటల భూమిని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా రంగానయకుల సాగర్ కుడి ప్రధాన కాలువ యొక్క LD5- డిస్ట్రిబ్యూటరి కాలువ నిర్మాణము కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G1/1875/2020,తేది:07.09.2020. 
 182. భూసేకరణ:సిద్దిపేట జిల్లాలోని నంగునూరు మండలములోని, రాజగోపాలపేట్  గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.3.31  గుంటల భూమిని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా రంగానయకుల సాగర్ కుడి ప్రధాన కాలువ యొక్క LD5- డిస్ట్రిబ్యూటరి కాలువ నిర్మాణము కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G1/1874/2020,తేది:07.09.2020. 
 183. భూసేకరణ:సిద్దిపేట జిల్లాలోని నంగునూరు మండలములోని, రాజగోపాలపేట్  గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.4.02  గుంటల భూమిని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా రంగానయకుల సాగర్ కుడి ప్రధాన కాలువ యొక్క LD4-RM3 మైనర్ కాలువ నిర్మాణము కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G1/1876/2020,తేది:07.09.2020. 
 184. భూసేకరణ:వర్గల్ మండలములోని మినాజిపేట్ మరియు వర్గల్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.10.32 గుంటలు మరియు విస్తీర్ణం ఎ.6.32 గుంటలు మొత్తము విస్తీర్ణం 17.24 గుంటలు  కాళేశ్వరం సంగారెడ్డి కెనాల్ డిస్ట్రిబ్యుటరి డి-11డి, మరియు డి-౩R కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/1710/2020,తేది:05.09.2020. 
 185. భూసేకరణ:తొగుట మండలములోని వెంకట్రావుపేట గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.18.04 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ప్యాకేజ్-13, D9 డిస్ట్రిబ్యుటరి కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/1816/2020,తేది:02.09.2020.
 186. భూసేకరణ:చిన్నకోడూరు మండలములోని ఎల్లాయిపల్లి H/o అల్లిపూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.60.01 గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ క్రింద అనంతగిరి రిజర్వాయర్ నుండి శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ వరకు పారల్లాల్ కన్వేయర్ సిస్టమ్ కొరకు సబ్-స్టేషన్ మరియు పంప్ హౌస్ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/1815/2020,తేది:02.09.2020. 
 187. భూసేకరణ:సిద్ధిపేట (అర్బన్) మండలములోని బురుగుపల్లి గ్రామమలో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.33.36 గుంటలు భూమి ప్రజా ప్రయోజనాల నిమిత్తము అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, క్రింద అనంతగిరి రిజర్వాయర్ నుండి శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ వరకు పారాల్లెల్ కన్వేయర్ సిస్టం నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ప్రో.నం.G1/1357/2017.తేది:01.09.2020.
 188. భూసేకరణ:తొగుట మండలములోని బండారుపల్లి గ్రామమలో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.169.23¾ గుంటలు భూమి,  అనంతగిరి రిజర్వాయర్ నుండి శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ వరకు పారాల్లెల్ కన్వేయర్ సిస్టం నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/1353/2019.తేది:01.09.2020.
 189. భూసేకరణ: సిద్దిపేట (అర్బన్)మండలములోని ఎన్సాన్ పల్లి గ్రామమలో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.7.26 గుంటలు భూమి,  అనంతగిరి రిజర్వాయర్ నుండి శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ వరకు పారాల్లెల్ కన్వేయర్ సిస్టం నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/1356/2019.తేది:01.09.2020.
 190. భూసేకరణ:సిద్దిపేట (అర్బన్) మండలములోని మిట్టపల్లి గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.13.31¼ గుం., మనోహరాబాద్ టు కొత్తపల్లి BG రైల్వే లైన్ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినదిఫైల్.నం.G3/1523/2016,తేది:31.08.2020.
 191. భూసేకరణ:సిద్దిపేట(అర్బన్) మండలము, మిట్టపల్లి గ్రామములోని విస్తీర్ణం ఎ.9.00 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో బాగంగా ఎల్.డి.4 డిస్ట్రిబ్యుటరి కెనాల్ ఆర్.యం.సి. నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్ .నం.G1/787/2020,తేది:28.08.2020.
 192. భూసేకరణ:సిద్దిపేట(అర్బన్) మండలములోని పొన్నాల గ్రామములో విస్తీర్ణం ఎ.25.19 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క మెయిన్ కెనాల్ – 1R డిస్ట్రిబ్యుటరి కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/2309/2019,తేది:28.08.2020.
 193. భూసేకరణ:తొగుట మండలము, చందాపూర్ గ్రామములోని విస్తీర్ణం ఎ.7.27 గుం.,భూమిని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో బాగంగా మల్లన్న సాగర్ కాలువ ప్యాకేజ్ -13, D7&D8 డిస్ట్రిబ్యుటరి నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/1347/2019,తేది:28.08.2020.
 194. భూసేకరణ: చిన్నకోడూర్ (మం) చిన్నకోడూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.12.01 గుం.,మనోహరాబాద్ టు కొత్తపల్లి రైల్వే లైన్ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.ఫైల్.నం. G3/1523/2016, తేదీ:26.08.2020.
 195. భూసేకరణ:తొగుట మండలములోని ఘనపూర్ గ్రామములో విస్తిర్ణం ఎ.74.38 గుంటల భూమి ప్రజా ప్రయోజనాల నిమిత్తము అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, క్రింద అనంతగిరి రిజర్వాయర్ నుండి శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ వరకు పారాల్లెల్ కన్వేయర్ సిస్టం నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ప్రో.నం.G1/1647/2019.తేది:25.08.2020.
 196. భూసేకరణ:సిద్దిపేట రూరల్ మండలములోని ఇర్కోడ్ గ్రామములో విస్తిర్ణం ఎ.50.01 గుంటల భూమి ప్రజా ప్రయోజనాల నిమిత్తము అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, క్రింద అనంతగిరి రిజర్వాయర్ నుండి శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ వరకు పారాల్లెల్ కన్వేయర్ సిస్టం నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ప్రో.నం.G1/1495/2019.తేది:25.08.2020.
 197. భూసేకరణ:గజ్వేల్ మండలములోని బంగ్లవెంకటాపూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి సుమారు విస్తీర్ణం ఎ.11.07 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణంలో బాగంగా ప్యాకేజ్- 17-Adit-2-డంపింగ్ యార్డ్ కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/3770/2017,తేదీ:24.08.2020.
 198. భూసేకరణ:మిర్దోడ్డి మండలము, చేప్యాల గ్రామములోని విస్తీర్ణం ఎ.8.08 గుం.,భూమిని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు లో బాగంగా కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క ప్యాకేజ్-13 లోని కుడి ప్రదాన కాలువ యొక్క D-11 డిస్ట్రిబ్యూటరీ నిర్మాణము కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/1895/2019,తేదీ:24.08.2020.
 199. భూసేకరణ:దుబ్బాక మండలము, దుబ్బాక గ్రామములోని విస్తీర్ణం ఎ.40.19½ గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు లో బాగంగా మల్లన్న సాగర్ ప్రదాన కాలువ 4L డిస్ట్రిబ్యూటరీ నిర్మాణము కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/1899/2019,తేదీ:24.08.2020.
 200. భూసేకరణ:తొగుట మండలము, లింగాపూర్ గ్రామములోని విస్తీర్ణం ఎ.11.37 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు క్రింద మల్లన్నసాగర్ కాలువ ప్యాకేజ్- 13, డి-11,డిస్ట్రిబ్యూటరీ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/1894/2019,తేదీ:24.08.2020.
 201. భూసేకరణ:తొగుట మండలములోని ఎల్లరెడ్డిపేట గ్రామములో విస్తిర్ణం ఎ.276.31½ గుంటల భూమి ప్రజా ప్రయోజనాల నిమిత్తము అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, క్రింద అనంతగిరి రిజర్వాయర్ నుండి శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ వరకు పారాల్లెల్ కన్వేయర్ సిస్టం నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ప్రో.నం.G1/1355/2019.తేది:20.08.2020.
 202. భూసేకరణ:ములుగు మండలములోని అచ్చాయిపల్లి, శ్రీరాంపుర్ మరియు నర్సాపూర్ గ్రామాలలో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.8.28½ గుం.,కొండపోచమ్మ సాగర్ సంగారెడ్డి కెనాల్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ సిస్టమ్ D-9R,D-11R కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/1711/2020,తేదీ:20.08.2020.
 203. భూసేకరణ:సిద్దిపేట రూరల్ మండలములోని వెంకటాపూర్ గ్రామములో విస్తిర్ణం ఎ.38.21 గుంటల భూమి ప్రజా ప్రయోజనాల నిమిత్తము అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, క్రింద అనంతగిరి రిజర్వాయర్ నుండి శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ వరకు పారాల్లెల్ కన్వేయర్ సిస్టం నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ప్రో.నం.G1/1494/2019.తేది:20.08.2020.
 204. భూసేకరణ:తొగుట మండలములోని తుక్కాపూర్ గ్రామములో విస్తిర్ణం ఎ.49.21 గుంటల భూమి ప్రజా ప్రయోజనాల నిమిత్తము అనగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, క్రింద అనంతగిరి రిజర్వాయర్ నుండి శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ వరకు పారాల్లెల్ కన్వేయర్ సిస్టం నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ప్రో.నం.G1/1251/2019.తేది:19.08.2020.
 205. భూసేకరణ:వర్గల్ మండలములోని వర్గల్,గౌరారం, అనంతగిరిపల్లి, మరియు వేలూరు గ్రామాలలో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.30.22 గుం.,సగారెడ్డి కెనాల్-డిస్ట్రిబ్యుటరి  డి -4R, డి-1R, మరియు డి-11R కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది ఫైల్.నం.G2/1710/2020,తేది:19.08.2020.
 206. భూసేకరణ:ములుగు మండలములోని సింగన్న గూడ మరియు బండతిమ్మాపూర్ గ్రామములలో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.1.03½ గుం.,మరియు ఎ.4.37 గుం.,కొండపోచమ్మ సాగర్ సంగారెడ్డి కెనాల్ డిస్ట్రిబ్యుటరి సిస్టం D-10R, D-11R కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/1712/2020,తేది:19.08.2020.
 207. భూసేకరణ:మద్దూర్ మండలములోని కమలాయపల్లి గ్రామా పరిధిలో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.8.07 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణంలో శ్రీ రంగనాయక సాగర్ కుడి కాలువ యొక్క LD-10 కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది. ప్రో.నం.G1/782/2020,తేది:19.08.2020.
 208. భూసేకరణ:ములుగు మండలములోని లక్ష్మక్కపల్లి మరియు ములుగు గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.2.34 గుం.,మరియు ఎ.0.36½ గుం.,కొండపోచమ్మ సాగర్ సంగారెడ్డి కెనాల్ డిస్ట్రిబ్యుటరి  డి-6R,డి-5R కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది ఫైల్ నం.G2/1653/2020,తేది:18.08.2020.
 209. భూసేకరణ:వర్గల్ మండలములోని తునికి ఖల్సా, తునికి మక్త, మరియు రామచంద్రాపూర్ గ్రామములలో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.23.04 గుం.,కాళేశ్వరం సంగారెడ్డి కెనాల్-దిస్త్రిబ్యుటరి డి-11R కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G2/1654/2020,తేది:18.08.2020.
 210. భూసేకరణ:సిద్దిపేట(అర్బన్) మండలములోని మిట్టపల్లి గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఏ.3.37¼ గుం., మనోహరాబాద్ – కొత్తపల్లి B.G రైల్వే లైన్ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు భూమి సేకరించబడినది ఫైల్.నం.G3/1523/2016,తేదీ:10.08.2020.
 211. భూసేకరణ: ములుగు మండలములోని అడవి మజీద్ గ్రామములో ఉన్న భూమి సుమారు విస్తీర్ణం ఎ.3.3350 గుం.,కొండపోచమ్మ సాగర్ లో తుర్కపల్లి డిస్ట్రిబ్యూటరీ కెనాల్ D-8L నిర్మాణం కొరకు భూమి సేకరించబడినది.ఫైల్.నం. G2/772/2020,తేదీ:10.08.2020.
 212. భూసేకరణ:ములుగు మండలములోని గంగాధర్ పల్లె గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.8.13 గుం.,కొండపోచమ్మ సాగర్ లో తుర్కపల్లి డిస్ట్రిబ్యూటరీ కెనాల్ D-13-TE నిర్మాణం కొరకు భూమి సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/813/2020, తేదీ:07.08.2020.
 213. భూసేకరణ:ములుగు మండలములోని కొట్యాల్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.8.17 గుం.,కొండపోచమ్మ సాగర్ లో తుర్కపల్లి డిస్ట్రిబ్యూటరీ కెనాల్ D-6L(ఎ.1.04 గుం), D-7L(ఎ.7.13 గుం) నిర్మాణం కొరకు భూమి సేకరించబడినది ఫైల్.నం.G2/773/2020,తేదీ:07.08.2020.
 214. భూసేకరణ:మర్కూక్ మండలములోని పాములపర్తి గ్రామంలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు క్రింద కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ D-1R గజ్వేల్ కెనాల్ నిర్మాణమునకు విస్తీర్ణం ఎ.10.14 గుం.,సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/2635/2019, తేదీ: 04.08.2020.
 215. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ మండలములోని రామంచ గ్రామములో విస్తీర్ణం ఎ.23.11 గుం.,భూమి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు, రంగనాయక సాగర్ మెయిన్ కెనాల్-3R డిస్ట్రిబ్యూటరీ కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/2482/2019,తేదీ:31.07.2020.
 216. భూసేకరణ:చేర్యాల మండలము దానంపల్లి గ్రామములోని విస్తీర్ణం ఎ.29.11 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు లో బాగంగా రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క LD-10 డిస్ట్రిబ్యూటర్ యొక్క నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/778/2020,తేదీ:31.07.2020.
 217. భూసేకరణ:కొమరవెల్లి (మం),కొమురవెల్లి గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.2.02 గుం.,మనోహరాబాద్ నుంచి కొత్తపల్లి BG రైల్వే లైన్ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G3/1523/2016,తేదీ:25.07.2020.
 218. భూసేకరణ:దుబ్బాక (మం),అప్పన్నపల్లి (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.11.30 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గ మల్లన్న సాగర్  ప్రధాన కాలువ 5R డిస్ట్రిబ్యూట రీ  నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/2180/2019.తేది:22.07.2020.
 219. భూసేకరణ:దుబ్బాక (మం) తిమ్మాపూర్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.57.31½ గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గ మల్లన్న సాగర్  ప్రధాన కాలువ 2L డిస్ట్రిబ్యూట రి  నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/2181/2019.తేది:22.07.2020.
 220. భూసేకరణ:తొగుట(మం) తొగుట (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.0.37గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద మల్లన్న సాగర్ కాలువ ప్యాకేజ్ -12,1-L,డిస్ట్రిబ్యూట రి  నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/2303/2019.తేది:22.07.2020.
 221. భూసేకరణ:తొగుట (మం) ఎల్లారెడ్డి పేట (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.18.02.గుం  కాళేశ్వరం  ప్రాజెక్ట్  కింద మల్లన్న సాగర్ కాలువ ప్యాకేజ్ -12,1L డిస్ట్రిబ్యూట రి  నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది .ఫైల్ నం:G1/2310/2019.తేది:22.07.2020.
 222. భూసేకరణ: చేర్యాల మండలములోని ఆకునూర్ గ్రామ విస్తీర్ణం ఏ. 6.38 గుంటలు, చేర్యాల గ్రామ విస్తీర్ణం ఏ. 25.05¼ గుంటలు, కడవేర్గు గ్రామ విస్తీర్ణం ఏ.10.21¾ గుంటలు,  చుంచనకోట గ్రామ విస్తీర్ణం ఎ.1.20 గుంటలు, దానంపల్లి గ్రామ విస్తీర్ణం ఏ.0.23 గుంటలు, చిట్యాల గ్రామ విస్తీర్ణం ఏ.2.19½ గుంటలు, ముస్త్యాల గ్రామ విస్తీర్ణం ఏ.9.11½ గుంటలు, తాడూర్ గ్రామ విస్తీర్ణం ఎ.1.27 ½ గుంటలు, నాగపూరి గ్రామ విస్తీర్ణం ఏ. 4.38 గుంటలు, మొత్తం విస్తీర్ణం ఏ. 63.04½ గుంటలు తపాస్ పల్లి కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది ఫైల్.నం. G2/1988/2018, తేదీ: 21.07.2020. 
 223. భూసేకరణ: చేర్యాల మండలములోని ఆకునూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ. 42.14 గుంటలు, నాగపూరి గ్రామ విస్తీర్ణం ఎ.6.00 గుంటలు మరియు చిట్యాల గ్రామ విస్తీర్ణం ఎ. 1.00 గుంటలు మొత్తం విస్తీర్ణం 49.14 గుంటలు తపాసుపల్లి కాలువ నిర్మాణం నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్ నం. G2/2207/2018, తేదీ: 21.07.2020.
 224. భూసేకరణ: వర్గల్ మండలములోని గౌరారం గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ. 7.23 గుంటలు కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ సంగారెడ్డి మెయిన్ కెనాల్ నిర్మాణ కొరకు సేకరించబడినది ఫైల్ నం. G2/2595/2018, తేదీ: 21.07.2020.
 225. భూసేకరణ:కొమురవెల్లి మండలము గౌరాయపల్లి మరియు కొమురవెల్లి గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.0.19 గుంటలు, ఎ.4.28 గుంటలు,భూమిని మనోహరాబాద్ టు కొత్తపల్లి.BG రైల్వే లైన్ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G3/1523/16, తేది:18.07.2020.
 226. భూసేకరణ: దౌల్తాబాద్ మండలములోని గొవిందాపూర్ మరియు ఉప్పరిపల్లి గ్రామములలో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ. 14.35 గుంటలు మరియు విస్తీర్ణం ఎ.8.05 గుంటలు భూమిని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో బాగంగా మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క ప్యాకేజీ-13 పంపిణీ కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం. G2/386/2020, తేదీ:15.07.2020.
 227. భూసేకరణ:బెజ్జంకి (మం) (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.71.1650గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్-ప్యాకేజ్ -10 MDC7-5R,MDC7-6L,MDC7-7L,MDC7-5L,MDC7-3R,MDC7-2R,MDC7-6R,MDC7-4R,MDC7-8L,MDC7-8R,MDC7-3L,MDC7-9L,MDC7-7R,MDC7-4L,MDC7-1R నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1350/2020.తేది:07.07.2020. 
 228. భూసేకరణ:బెజ్జంకి (మం) గుండారం (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.7.11గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ -ప్యాకేజ్ -10 (MDC7-3L,MDC7-2L,MDC7-1L) నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1340/2020.తేది:07.07.2020.
 229. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ (మం) మాచాపూర్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.14.05½గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ,రంగనాయక సాగర్  రిజర్వాయర్ R3-RM2 మైనర్ కాలువ  నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/88/2020.తేది:07.07.2020.
 230. భూసేకరణ:బెజ్జంకి (మం)  ముత్తన్నపేట (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.5.22గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్-ప్యాకేజ్ -10(MDC7-2R) నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1351/2020.తేది:07.07.2020.
 231. భూసేకరణ:బెజ్జంకి (మం) వడ్లుర్ -బేగంపేట  (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.9.33గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్-ప్యాకేజ్ -10(MDC7-9L,MDC7-8L,MDC4-5R) నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1233/2020.తేది:07.07.2020.
 232. భూసేకరణ:తొగుట (మం) చందాపూర్ (గ్రా) లో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.7.32 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో బాగంగా మల్లన్నసాగర్ యొక్క D-8 డిస్ట్రిబ్యూటర్ కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది. ప్రో.నం.G1/1347/2019,తేది:04.07.2020.
 233. భూసేకరణ:దుబ్బాక(మం) అప్పన్నపల్లి (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.6.13 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా మల్లన్న సాగర్ ప్రధాన కాలువ 5R/A డిస్ట్రిబ్యూటరి  నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం: G1/2361/2019.తేది:04.07.2020.
 234. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ (మం)(గ్రా) లో ఉన్న ఎ.2.28½గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ,రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ RM2 మైనర్ కాలువ నిర్మాణం కోసం  సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/786/2020.తేది:04.07.2020.
 235. భూసేకరణ:బెజ్జంకి (మం) దాచారం (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.4.11గుం ,ఎ.8.2250గుం  మొత్తం ఎ.12.3350గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ -ప్యాకేజ్ -10(MDC7-7R,MDC7-6R)నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1339/2020.తేది:04.07.2020.
 236. భూసేకరణ:తొగుట(మం) జప్తిలింగారెడ్డిపల్లి (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.7.03గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కొండ మల్లన్న సాగర్ కాలువ ప్యాకేజ్ -13,డి -11,డిస్ట్రిబ్యూట రి నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:g1/1893/2019.తేది:04.07.2020.
 237. భూసేకరణ:బెజ్జంకి (మం) కల్లేపల్లి (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.32.3250.గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ -ప్యాకేజ్ -10ప్రధాన కాలువ (MDC7-5L),(MDC5-3R),(MDC4-4R),(MDC4-2R),(MDC5-3R),(MDC7-4L),(MDC4-3R),(MDC4-2L)(MDC7-7L) నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1341/2020.తేది:04.07.2020.
 238. భూసేకరణ:తొగుట (మం) లింగాపూర్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.0.06గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా మల్లన్న సాగర్ కాలువ  ప్యాకేజ్ -13 D9డిస్ట్రిబ్యూట రి  నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1373/2019.తేది:04.07.2020.
 239. భూసేకరణ:నంగనూర్ (మం) (గ్రా) లోని ఎ.5.39గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/620/2019.తేది:04.07.2020.
 240. భూసేకరణ: నంగనూర్ (మం) రాంపూర్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.0.33గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ  యొక్క మైనర్స్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/624/2019.తేది:04.07.2020.
 241. భూసేకరణ: నంగనూర్ (మం) రాంపూర్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.2.21గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ  యొక్క LD6-LM2మైనర్స్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/624/2019.తేది:04.07.2020.
 242. భూసేకరణ: నంగనూర్ (మం) రాంపూర్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.5.02గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ  యొక్క LD6-LM3మైనర్స్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/624/2019.తేది:04.07.2020.
 243. భూసేకరణ: నంగనూర్ (మం) రాంపూర్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.8.19గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ  యొక్క LD6-LM1మైనర్స్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/624/2019.తేది:04.07.2020.
 244. భూసేకరణ:తొగుట (మం) ఎల్లారెడ్డిపేట (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.7.24½గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్  కింద మల్లన్న సాగర్ కాలువ  ప్యాకేజ్ -13,1L/A డిస్ట్రిబ్యూట రి  నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/2358/2019.తేది:04.07.2020.
 245. భూసేకరణ:ములుగు (మం) లోని కొత్తూర్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.15.25½ గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్,కొండ పోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ సంగారెడ్డి మెయిన్ కెనాల్  నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1430/2019.తేది:03.07.2020.
 246. భూసేకరణ:మద్దూర్(మం) పరిది లో ఉన్న ఎ .48.35½ గుం JCR-DLIS,ఫేస్ -II,తపస్పాల్లి డిస్ట్రిబ్యూట రి  సిస్టమ్స్ అర్జునపట్ల ,కమలాయపల్లి,నర్సాయపల్లి,గాగిల్లాపూర్ ,లింగాపూర్ మరియు దుల్మిట్ట  గ్రామాల కాలువాల నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G3/1310/2020.తేది:03.07.2020.
 247. భూసేకరణ:కొమురవెల్లి(మం) లోని ఐనాపూర్ ,పొసాన్ పల్లి,రాం సాగర్  మరియు మర్రి ముచ్చాల (గ్రా) ల లో ఉన్న ఎ.28.12¼గుం  జె .చొక్కారావు  దేవాదుల ప్రాజెక్ట్ కుడి కాలువ మరియు ఎడమ కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1624/2018.తేది:29.06.2020.
 248. భూసేకరణ:గజ్వేల్ (మం) లో ని అహ్మదీపూర్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.39.22 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ -ప్యాకేజ్ 13 డిస్ట్రిబ్యూట రి  కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది .ఫైల్ నం :G2/1855/2019.తేది:29.06.2020.
 249. భూసేకరణ:రాయపోల్ (మం) లోని ఆరేపల్లి (యస్  జే)(గ్రా) లో ఉన్న ఎ.10.37గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్,కొండపోచమ్మ సాగర్ ,రామాయంపేట  కెనాల్ ,D-1R డిస్ట్రిబ్యూట రి  కాలువ ల  నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/2443/2019.తేది:29.06.2020.
 250. భూసేకరణ:కొండపాక (మం) లోని ముద్దాపూర్  మరియు తిప్పారం (గ్రా) లో ఉన్న ఎ. 1.38  మరియు ఎ.8.02గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ -13 ,పారలల్  కెనాల్ -డిస్ట్రిబ్యూట రి  డి -1R కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1229/2020.తేది:29.06.2020.
 251. భూసేకరణ:గజ్వేల్ (మం) లోని సింగాటం (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.11.35గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్-ప్యాకేజ్ -13 కెనాల్ డిస్ట్రిబ్యూట రి  నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1748/2019.తేది:29.06.2020.
 252. భూసేకరణ:ములుగు (మం) లోని బండతిమ్మాపూర్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.37.09 గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ,కొండ పోచమ్మ  సాగర్  రిజర్వాయర్ సంగారెడ్డి మెయిన్  కెనాల్  సిస్టం ,కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:g2/1139/2020.తేది:27.06.2020.
 253. భూసేకరణ:గజ్వేల్ (మం) లోని బంగ్లా వెంకటాపూర్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.4.04గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ -కిష్టాపూర్ డిస్ట్రిబ్యుటరి కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం :G2/1273/2020.తేది:27.06.2020.
 254. భూసేకరణ:ములుగు (మం) లో ని చీలసాగర్ (గ్రా) లో ఉన్న  ఎ.36.04 గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ -ప్యాకేజ్ తుర్కపల్లి డిస్ట్రిబ్యూషనట రి  కాలువ  నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1641/2019.తేది:27.06.2020.
 255. భూసేకరణ:గజ్వేల్ (మం) లోని పిడిచేడ్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.16.29గుం కాళేశ్వరం  ప్రాజెక్ట్ -ప్యాకేజ్ -13 కెనాల్ డిస్ట్రిబ్యూట రి  నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1772/2019.తేది :27.06.2020
 256. భూసేకరణ:రాయపోల్ (మం) లో రామారం (గ్రా) లో ఉన్న D-3R ఎ.1.13½ మరియు D-4R ఎ.03.36గుం  మరియుD-5R ఎ.09.29½   గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ,కొండపోచంమ్మ  సాగర్ లో రామాయంపేట కాలువ ,   D-3R,D-4R,D-5R డిస్ట్రిబ్యూట రి  కాలువ  నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ .నం:G2/1973/2019.తేది:27.06.2020.
 257. భూసేకరణ: రాయపోల్ (మం) లోని రాంసాగర్ (గ్రా) లో ఉన్న  D-1R ఎ.09.25½గుం ,D-2R ఎ.11.30½గుం ,D-3R ఎ.04.16గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్.కొండపోచమ్మ  సాగర్ ,రామాయంపేట కెనాల్ ,D-1R,D-2R,D-3R డిస్ట్రిబ్యూట రి  కాలువ ల నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1963/2019.తేది:27.06.2020.
 258. భూసేకరణ:నంగనూర్ (మం) మైసంపల్లి(గ్రా) లో ఉన్న ఎ.13.25గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రంగనాయక సాగర్  రిజర్వాయర్ యొక్క  కుడి ప్రధాన  కాలువ యొక్క LD-10-డిస్ట్రిబ్యూట రి  నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/281/2020.తేది:26.06.2020.
 259. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ (మం)ఓబులాపూర్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.4.18గుం  మరియు  ఎ.5.20గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క LD4-RM3 ప్యాకజ్ -11 కుడి కాలువ యొక్క మైనర్ కాలువ మరియు LD4-LM5ప్యాకేజ్ -11 ఎడమ కాలువ యొక్క మైనర్ కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1290/2020.తేది:26.06.2020.
 260. భూసేకరణ:నంగనూర్ (మం)పాలమాకుల (గ్రా) ఎ.7.29½గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో  భాగంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి  ప్రధాన కాలువ యొక్క మైనర్స్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/2916/2019.తేది:26.06.2020.
 261. భూసేకరణ:తొగుట (మం)వెంకటరావుపేట (గ్రా) ఎ.2.38 గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గ  మల్లన్నసాగర్ కాలువ ప్యాకేజ్ -13 నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1349/2019.తేది:26.06.2020.
 262. భూసేకరణ:నంగనూర్ (మం) ఖానాపూర్ (గ్రా)లో ఉన్న ఎ.8.06 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ యొక్క LD-10 -డిస్ట్రిబ్యూట రి  నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/282/2020.తేది:25.06.2020.
 263. భూసేకరణ:నంగనూర్ (మం) పాలమాకుల (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.3.05గుం  కాళేశ్వరం  ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా కాళేశ్వరం  ప్రాజెక్ట్ రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ యొక్క LD6-LM1-LSM4-LSM1  మైనర్స్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1286/2019.తేది:25.06.2020.
 264. భూసేకరణ:నంగనూర్ (మం) పాలమాకుల (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.5.00గుం  కాళేశ్వరం  ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా కాళేశ్వరం  ప్రాజెక్ట్ రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ యొక్క   మైనర్స్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1287/2019.తేది:25.06.2020.
 265. భూసేకరణ:నంగనూర్ (మం) పాలమాకుల (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.5.22గుం  కాళేశ్వరం  ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా కాళేశ్వరం  ప్రాజెక్ట్ రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ యొక్క  L6-LM1  మైనర్స్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/621/2019.తేది:25.06.2020.
 266. భూసేకరణ:నంగనూర్(మం) ఖానాపూర్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.2.39 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్  లో భాగంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ యొక్క మైనర్స్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1280/2019.తేది:24.06.2020.
 267. భూసేకరణ :నంగనూర్ (మం) బద్దిపడగ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.2.24గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రంగనాయక సాగర్  రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ యొక్క LD6-Lm1 మైనర్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1554/2019.తేది:24.06.2020.
 268. భూసేకరణ:నంగనూర్(మం) (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.1.13గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ యొక్క నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1284/2019.తేది:24.06.2020.
 269. భూసేకరణ:నంగనూర్(మం) (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.3.1250గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ యొక్క నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1555/2019.తేది:24.06.2020. 
 270. భూసేకరణ:నంగనూర్(మం) రాజగోపాల్ పేట  (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.4.17గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ యొక్క నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1283/2019.తేది:24.06.2020. 
 271. భూసేకరణ:నంగనూర్(మం) వెంకటాపూర్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.1.04గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ యొక్క LD6-LMI మైనర్స్  నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/622/2019.తేది:24.06.2020. 
 272. భూసేకరణ:బెజ్జంకి (మం) లోని వీరాపూర్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.3.33గుం  మరియు తోటపల్లి (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.0.03గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్-ప్యాకజి  నం.10(MDC7-7R,MDC7-8R) మరియు (MDC7-8R) నిర్మాణం  నిమిత్తం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1231/2020,G1/1232/2020.తేది 23.06.2020.
 273. భూసేకరణ:కోహెడ (మం)  లోని  బస్వాపూర్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.26.04½ గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా రంగ నాయక సాగర్  డిస్ట్రిబ్యూట రి  నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/877/2020.తేది:23.06.2020.
 274. భూసేకరణ:నంగనూర్(మం) బద్దిపడగ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.7.05 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగాకాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ  నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1559/2019.తేది:23.06.2020.
 275. భూసేకరణ:నంగనూర్(మం) ముక్దుం పూర్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.2.07 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రంగనాయక  సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ యొక్క మైనర్స్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/619/2019.తేది:23.06.2020.
 276. భూసేకరణ:నంగనూర్ (మం) ముండ్రాయి (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.1.35 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ యొక్క నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1550/2019.తేది:23.06.2020.
 277. భూసేకరణ: నంగునూర్ మండలములోని నర్మెట్ట గ్రామములోని విస్తీర్ణం ఎ.3.06 గుం.,భూమిని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు లో బాగంగా రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువయొక్క నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం. G1/1279/2019, తేదీ: 23.06.2020
 278. భూసేకరణ: నంగునూర్ మండలములోని రాజ్గోపాల్ పేట్ గ్రామములోని విస్తీర్ణం ఎ. 0.12 గుం., భూమిని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ యొక్క మైనర్స్ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం. G1/2915/2019, తేదీ: 23.06.2020.
 279. భూసేకరణ: నంగునూర్ మండలములోని రాంపుర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ. 0.07 గుం., కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కింద రంగనాయక రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ యొక్క మైనర్స్ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది. తేదీ:23.06.2020.
 280. భూసేకరణ: నంగునూర్ మండలములోని తిమ్మాయిపల్లి గ్రామములోని ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ. 1.19 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కింద రంగనాయక రిజర్వాయర్ యొక్క LD8-Lm1 కుడి ప్రధాన కాలువ యొక్క మైనర్స్ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది ఫైల్.నం. G1/623/2019, తేదీ:23.06.2020.
 281. భూసేకరణ:రాయపోల్  (మం) లోని మంతూర్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.21.02 గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ప్యాకేజ్ -13లో D8 లో ఎ.12.09గుం  మరియు D9 లో 8.33 డిస్ట్రిబ్యూట రి  కుడి కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1750/2019.తేది:17.06.2020.
 282. భూసేకరణ:మర్కూక్ మండలములో దామరకుంట గ్రామం లో  ఉన్న విస్తీర్ణం ఎ.1.26 గుం., కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుక్రింద కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ D-2L ఎం.తుర్కపల్లి కెనాల్ నిర్మాణమునకు ఫైల్.నం: G2/462/2020, తేదీ:15.06.2020.
 283. భూసేకరణ:సిద్దిపేట (అ)(మం) వెల్కటూర్   (గ్రా) లో ఉన్న ఏ.0.26 గుం T.S.I.I.C భూమి  హుస్నాబాద్ రోడ్ నుండి మందపల్లి వరకు రోడ్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ .నం:G1/2542/2019.తేదీ:11.06.2020.
 284. భూసేకరణ:సిద్దిపేట(రూ) (మం) చింతమడక (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.18.19 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా మల్లన్న సాగర్ ప్రధాన కాలువ 6R డిస్ట్రిబ్యూట రి  నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1735/2019.తేది:11.06.2020.
 285. భూసేకరణ:చెర్యాల(మం) లో ని చెర్యాల ,దొమ్మాట మరియు ముస్త్యాల (గ్రా) ల లో ఉన్న ఎ.102.21½ గుం జె చొక్కారావు దేవాదుల ప్రాజెక్ట్ కుడి కాలువ మరియు ఎడమ కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G3/1561/2018.తేది:11.06.2020.
 286. భూసేకరణ:నంగనూర్ (మం) మగ్దుంపూర్ (గ్రా) లో ఎ.0.21గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలుLD6 యొక్క డిస్ట్రిబ్యూట రి  కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1453/2018.తేది:09.06.2020.
 287.  భూసేకరణ:నంగనూర్(మం) పాలమాకుల (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.1.15గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ యొక్క మైనర్స్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1289/2019.తేది:09.06.2020.
 288. భూసేకరణ:నంగనూర్(మం) రాంపూర్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.2.21గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్  లో భాగం గ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ యొక్క LD6-LM1-LsM5-మైనర్స్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1549/2019.తేది:09.06.2020.
 289. భూసేకరణ:నంగనూర్ (మం) పాలమాకుల (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.1.23గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ LD4-RM3-మైనర్స్  నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1288/2019.తేది:09.06.2020.
 290. భూసేకరణ:నంగనూర్ (మం) కోనైపల్లి (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.1.3650గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్  రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ యొక్క మైనర్స్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1552/2019.తేది:09.06.2020.
 291. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్(మం) మాచాపూర్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.9.26గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ క్రింద అనంతగిరి రిజర్వాయర్ నుండి శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ వరకు పార్లల్ కన్వేయర్ సిస్టం నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1350/2019.తేది:09.06.2020.
 292. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ (మం) అల్లిపూర్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.9.14½ గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అనంతగిరి రిజర్వాయర్ యొక్క మైనర్ కాలువల నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/90/2020.తేది:09.06.2020.
 293. భూసేకరణ:మార్కూక్ (మం) లో శివర్ వెంకటాపూర్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.1.09 గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్  కింద కొండ పోచమ్మ  సాగర్ రిజర్వాయర్ D-1R జగదేవపూర్  కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1850/2019.తేది:08.06.2020.
 294. భూసేకరణ:మార్కూక్ (మం) లోని మార్కూక్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.0.27 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద కొండ పోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ D-5L జగదేవ్ పూర్ కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1381/2018.తేది:06.06.2020.
 295. భూసేకరణ:మార్కూక్ (మం) లోని కర్కపట్ల (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.6.32గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద కొండ పోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ D-5L తుర్కపల్లి కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/2409/2019.తేది:06.06.2020.
 296. భూసేకరణ:గజ్వేల్ (మం) లోని పిడిచేడ్  (గ్రా) లో  ఉన్న ఎ.5.05 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ -రామాయంపేట  డిస్త్రిబ్యూ టరి  కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది .ఫైల్ నం:G2/2059/2019.తేది:06.06.2020.
 297. భూసేకరణ:గజ్వేల్(మం) లోని ధర్మారెడ్డి పల్లి  (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.10.02 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ -గజ్వేల్  డిస్ట్రిబ్యూ ట రి  కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1915/2019.తేది:06.06.2020.
 298. భూసేకరణ:జగదేవ్ పూర్ మండలములో ఇటిక్యాళ్ గ్రామం లో మొత్తం విస్తీర్ణం ఎ.19.32½ గుం. జగదేవ్ పూర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.G2/2385/2019, తేదీ:03.06.2020.
 299. భూసేకరణ:జగదేవ్ పూర్ మండలములో ధర్మారం గ్రామంలో మొత్తం విస్తీర్ణం ఎ.4.00 గుం, M తుర్కపల్లి కెనాల్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ కెనాల్ నిర్మాణం కోసం.ఫైల్ నం.G2/1670/2019, తేదీ:03.06.2020.
 300. భూసేకరణ:ములుగు మండలములోని జప్తిసింగాయపల్లి గ్రామములో భూమి విస్తీర్ణం ఎ.3.12 గుం., మరియు అడవిమజీద్ గ్రామములొ భూమి విస్తీర్ణం ఎ.3.3650 గుం., మొత్తం విస్తీర్ణం ఎ.7.0850 గుం.,కొండపోచమ్మ సాగర్ తుర్కపల్లి కెనాల్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ సిస్టమ్ కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం:G2/772/2020, తేదీ:03.06.2020.
 301. భూసేకరణ:జగదేవ్ పూర్ మండలములోని రాంచంద్రాపురం గ్రామములొ భూ విస్తీర్ణం మొత్తం ఎ.12.26 గుం.,భూమి మనోహరాబాద్ నుండి కొత్తపల్లి వరకు బి.జి. రైల్వే లైన్ నిర్మాణము కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.D1/1523/2016, తేదీ:03.06.2020.
 302. భూసేకరణ:మర్కూక్ (మం) లో ఎర్రవల్లి గ్రామములొ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కింద కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ D-6L జగదేవ్ పూర్ కెనాల్ నిర్మాణమునకు విస్తీర్ణం ఎ.0.30½ గుం., భూమి సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G2/1850/2019, తేదీ:03.06.2020.
 303. భూసేకరణ:మార్కూక్ (మం) లోని ఎర్రవెల్లి (గ్రా) లో M3R on D-5L జగదేవపూర్ కెనాల్  మొత్తం ఎ.2.13గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద కొండ పోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్  కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1850/2019.తేది:28.05.2020.
 304. భూసేకరణ:దుబ్బాక (మం) లోని పెద్ద గుండవల్లి (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.3.36గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గ మల్లన్న సాగర్ ప్రధాన కాలువ 6R డిస్ట్రిబ్యూట రి  నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1900/2019.తేది:27.05.2020.
 305. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ (మం) లోని చంద్లాపూర్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.3.37గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గ మల్లన్న సాగర్ ప్రధాన కాలువ 3R డిస్ట్రిబ్యూటరి నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది .ఫైల్ నం:G1/2305/2019.తేది:27.05.2020.
 306. భూసేకరణ:దుబ్బాక (మం) లోని  చీకోడే (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.33.20గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గ మల్లన్న సాగర్ ప్రధాన కాలువ 4L డిస్ట్రిబ్యూటరి నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1898 /2019.తేది:27.05.2020.
 307. భూసేకరణ:కోహెడ (మం) లోని బస్వాపూర్(గ్రా) లో ఉన్న ఎ.22.37 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ క్రింద రంగనాయక సాగర్ కుడి కాలువ LD6 డిస్ట్రిబ్యూటరి నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది .ఫైల్ నం:G1/877/2020.తేది:27.05.2020.
 308. భూసేకరణ:మర్కూక్ (గ్రా) & (మం) లో  ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.9.21½ గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు క్రింద కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ D-1L జగదేవ్ పూర్ కెనాల్ నిర్మాణము కొరకు ఫైల్.నం.G2/463/2020, తేదీ:22.05.2020.
 309. భూసేకరణ:ములుగు మండలములోని గంగాధర్ పల్లె గ్రామములొ భూమి విస్తీర్ణం ఎ.9.38 గుం.,కొండపోచమ్మ సాగర్ తుర్కపల్లి డిస్ట్రిబ్యూటరీ కెనాల్, కొరకు ఫైల్ నం.G2/813/2020, తేదీ:18.05.2020.
 310. భూసేకరణ: గజ్వేల్ మండలములో జలిగామ గ్రామంలో మొత్తం విస్తీర్ణం ఎ.11.02½ గుం., భూమి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు గజ్వేల్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ కెనాల్ నిర్మాణం కోసం ఫైల్.నం.G2/2312/2019, తేదీ:18.05.2020.
 311. భూసేకరణ:మర్కూక్ మండలములో చేబర్తి గ్రామం లో  భూమి విస్తీర్ణం ఎ.16.03 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కింద కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ D-2R గజ్వేల్ కెనాల్ నిర్మాణం కొరకు ఫైల్.నం.G2/1817/2019, తేదీ:18.05.2020.
 312. భూసేకరణ:వర్గల్ మండలములోని వర్గల్ గ్రామమలో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.06.33¾ గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కొండపోచమ్మ సాగర్, సంగారెడ్డి కెనాల్ నుండి హల్ది వాగు ద్వార నిజాంసాగర్ కొరకు ఫైల్ నం.G2/3055/2019, తేదీ:18.05.2020.
 313. భూసేకరణ:మర్కూక్ మండలములోని ఎర్రవల్లి  గ్రామములో M2R on D-5L జగదేవ్ పూర్ కెనాల్ విస్తీర్ణం ఎ.2.21¾ గుంటలు, మర్కూక్ గ్రామములో M2R on D-5L జగదేవ్ పూర్ కెనాల్ విస్తీర్ణం ఎ.1.18 గుంటలు, మరియు మర్కూక్ గ్రామంలో D-4L జగదేవ్ పూర్ కెనాల్ విస్తీర్ణం ఎ.3.26 గుంటలు మొత్తం విస్తీర్ణం ఎ.7.25¾ గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ క్రింద కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ కొరకు ఫైల్ నం.G2/1850/2019, తేది:12.05.2020.
 314. భూసేకరణ: తోగుట మండలము, కానగల్ గ్రామములోని విస్తీర్ణం ఎ.11.12 గుంటలు మరియు లింగంపేట గ్రామములోని విస్తీర్ణం ఎ.0.25 గుంటల భూమి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా మల్లన్నసాగర్ ప్రధాన కాలువ 1L డిస్ట్రిబ్యుటరి నిర్మాణం కొరకు ఫైల్ నం.G1/2311/2019, G1/2304/2019, తేది:07.05.2020.
 315. భూసేకరణ:సిద్దిపేట (రూ) (మం) లోని రాఘవాపూర్  గ్రామం లోని ఎ.4.21 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా మల్లన్న సాగర్ ప్రధాన కాలువ 4R డిస్ట్రి బ్యుట రీ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం :G1/1813/2019.తేది:07.05.2020.
 316. భూసేకరణ:నంగనూర్ (మం) అంక్ష పూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.15.11 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా రంగానయాక్ సాగర్ రిజేర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ యొక్క LD-10 డిస్ట్రి బ్యూ ట రీ  నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1281/2019.తేది:07.05.2020.
 317. భూసేకరణ:మిర్దొడ్డి (మం) లోని అల్వాల గ్రామం లోని ఎ.21.20 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజేర్వాయర్ యొక్క ప్యాకేజ్ -13 లోని కుడి ప్రధాన కాలువ యొక్క D-11 డిస్ట్రి బ్యూ ట రీ  నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1901/2019,తేది:07.05.2020. 
 318. భూసేకరణ కొమరవెల్లి (మం) లోని పోసాన్ పల్లి , గౌరాయి పల్లి , గురువన్నపేట్ గ్రామములొ ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.9.21 గుం.,జె చొక్కరావు దేవాదుల ప్రాజెక్టు కుడి కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు ఫైల్ నం.G3/1268/18, తేదీ:07.05.2020.
 319. భూసేకరణ:దౌల్తాబాద్ (మం) ,తిర్మలాపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.1.11½ గుం,ఎ.2.00గుం  మరియు ఎ.7.07½ గుం,ఇందుప్రియాల్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.3.03గుం,మహ్మద్ షాపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.0.36గుం.దీపాయంపల్లి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.1.17½గుం,దౌల్తాబాద్ గ్రామం లో ఎ.6.36½ గుం,గోవిందాపూర్  లో ఉన్న ఎ.4.04గుం మరియు ఎ.0.16 గుం మొత్తం ఎ.27.12గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క రామాయంపేట కాలువ డిస్ట్రి బ్యుటరీ  నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/2388/2019.తేది:28.04.2020.
 320. భూసేకరణ:దౌల్తాబాద్ (మం),కోనాపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.1.14గుం మరియు ఎ.0.30గుం,శేరిపల్లి బందారం గ్రామం లో ఉన్న్న ఎ.2.01గుం,ఎ.4.03¾ గుం,&ఎ.1.13½గుం,ముభారాస్ పూర్ లో ఎ.25.19గుం,సూరంపల్లి గ్రామం లో ఎ.11.08గుం,ఎ.4.18గుం,&ఎ.0.02గుం,లింగరాజు పల్లి గ్రామం లో ఎ.4.12గుం,&ఎ.3.22గుందొమ్మాట గ్రామం లో ఎ.0.36గుం,ఉప్పరిపల్లి గ్రామం లో ఎ.6.10½గుం,&ఎ.3.39గుం,మొత్తంఎ.69.28¾గుం,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్  లో  భాగం గా కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క ఉప్పరిపల్లి కాలువ డిస్ట్రి బ్యుటరి నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1802/2019.తేది:28.04.2020. 
 321. భూసేకరణ :కొండపాక (మం) లోని ,మార్పడగ మరియు అంకిరెడ్డి పల్లి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.7.14 మరియు 0.15గుం, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ మల్లన్న సాగర్ మెయిన్ కెనాల్ (1R)డిస్ట్రి బ్యుటరి  కెనాల్ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/2334/2019.తేది:27.04.2020.
 322. భూసేకరణ:కొమురవెల్లి (మం) లోని గౌరైపల్లి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.0.19 గుం మరియు కొమురవెల్లి గ్రామం లో ఎ.4.28గుం,మనోహరాబాద్ రైల్వే లైన్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్.నం:G3/1523/2016.తేది:27.04.2020.
 323. భూసేకరణ:సిద్దిపేట (అ) మరియు చిన్నకోడూర్ (మం) లోని మిట్టపల్లి మరియు చిన్నకోడూర్ గ్రామం లో ఎ.9.09గుం మరియు ఎ.3.29గుం,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా రంగనాయకుల సాగర్ కుడి కాలువ యొక్క ఎల్.డి. 4డిస్ట్రి బ్యూటరీ మరియు RM2-R3 డిస్ట్రి బ్యుటరి  కాలువ ల నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/787/2020.తేది:22.04.2020.
 324. భూసేకరణ:దుబ్బాక మరియు సిద్దిపేట రూరల్ (మం),దుంపల పల్లి ,హాసన్ మీర్ పూర్ ,పెద్ద గుండవెల్లి, గంబీర్పూర్,పోతారం,దుంపల పల్లి మరియు రాఘవాపూర్ గ్రామం లోని ఎ.20.16,17.09,0.31,17.14¾,14.24½,4.12¼,1.36 గుం,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా మల్లన్న సాగర్ ప్రధాన కాలువ 4L,6R,2L,4L,3L,5R డిస్ట్రి బ్యుటరినిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/2176/2019.తేది:22.04.2020.
 325. భూసేకరణ:ములుగు (మం) లోని సింగన్న గూడ  గ్రామం లో ఉన్న ఎ.21.19½ గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ -సంగారెడ్డి మెయిన్ కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1971/2019.తేది:20.04.2020.
 326. భూసేకరణ :ములుగు (మం) లోని  కొట్యాల గ్రామం లో ఉన్న ఎ.10.01 గుం  కొండ పోచమ్మ సాగర్ తుర్కపల్లి  డిస్ట్రి బ్యుటరి కెనాల్  కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/773/2020.తేది:20.04.2020.
 327. భూసేకరణ:మద్దూర్ (మం) లోని కమలాయపల్లి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.8.07గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం లో శ్రీ రంగనాయక సాగర్ కుడి కాలువ యొక్క Ld-10 కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/782/2020.తేది:20.04.2020.
 328. భూసేకరణ:చెర్యాల  (మం) లోని దానంపల్లి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.29.11 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా రంగనాయక సాగర్ కుడి కాలువ LD-10 నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/776/2020.తేది:18.04.2020
 329. భూసేకరణ:దుబ్బాక,తోగుట మరియు సిద్దిపేట (రూ) (మం)  చెల్లాపూర్ ,పెద్దగుండ వెల్లి ,రాజక్కపేట,బండారుపల్లి,మాదాపూర్,పుల్లూర్ రావు రూ కుల  గ్రామాల లో ఉన్న ఎ.1.26,28.19,14.19,38.38,4.04,7.19,16.36 మరియు 2.34 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క 6-ఆర్,3-ఎల్,6-ఆర్,1-ఆర్,6-ఆర్,3-ఆర్,4-ఆర్,5-ఆర్ డిస్ట్రి బ్యుటరి ల నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/2353/2019.తేది:18.04.2020.
 330. భూసేకరణ: నంగనూర్ (మం) :ఘనపూర్,నంగనూర్ లో ఉన్న ఎ.19.07,07.00½ గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ  నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1548/2019.తేది:18.04.2020.
 331. భూసేకరణ:మద్దూర్ (మం) లద్నూర్,మర్మాముల,సలకాపూర్ ,వంగవల్లి,కూటిగల్,వల్లంపట్ల,రెబర్తి,లక్కపల్లి,ధర్మారం మరియు మద్దూర్ గ్రామం లో ఉన్న  ఎ.109.05గుం JCR-DLIS,ఫేస్ -|||,ప్యాకేజ్ -V||| కింద లద్నూర్ ఎడమ ప్రధాన కాలువ కు  డిస్ట్రి బ్యుటరి లు,మైనర్ మరియు సబ్ -మైనర్ కాలువల నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.పైల్ .నం:G3/833/2018.తేది:17.04.2020.
 332. భూసేకరణ:నంగనూర్ (మం) లోని ఖానాపూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.8.06 గుం.,కాళేశ్వరం,రంగనాయక సాగర్ ప్రాజెక్ట్ కుడి కాలువ LD-10 నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు ఫైల్ నం.G1/282/2020,తేది:08.04.2020.
 333. భూసేకరణ:నంగునూర్ మండలములోని మైసంపల్లి గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.9.19 గుం.,కాళేశ్వరం, రంగనాయక సాగర్ ప్రాజెక్ట్ కుడి కాలువ LD-10 నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు ఫైల్ నం.G1/281/2020, తేది:08.04.2020.
 334. భూసేకరణ:నంగనూర్ మండలములోని రాంపుర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.8.25 గుం., ఎ.2.22 గుం., ఎ.5.06 గుం.,ఎ. 0.33 గుం.,రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ కింద కాలువల తవ్వకం కోసం సేకరించబడినది. ప్రో.నం:G1/624/2019, తేది: 31.03.2020.
 335. భూసేకరణ:నంగనూర్ (మం) పాలమాకుల( గ్రా) లోన ఉన్న ఎ.5.23 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గ రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ ఎడమ ప్రధాన కాలువ తోవ్వాకం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం :G1/621/2019/తేది:31.03.2020.
 336. భూసేకరణ:నంగనూర్ (మం) తిమ్మైపల్లీ( గ్రా) లోన ఉన్న ఎ.1.19 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గ రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ ఎడమ ప్రధాన కాలువ తోవ్వాకం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం :G1/623/2019/తేది:31.03.2020.
 337. భూసేకరణ:నంగనూర్ (మం)వెంకటాపూర్  ( గ్రా) లోన ఉన్న ఎ.4.13గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గ రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ ఎడమ ప్రధాన కాలువ తోవ్వాకం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం :G1/622/2019/తేది:31.03.2020
 338. భూసేకరణ:నంగనూర్ (మం)( గ్రా) లోన ఉన్న ఎ.6.02 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గ రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ ఎడమ ప్రధాన కాలువ తోవ్వాకం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం :G1/620/2019/తేది:31.03.2020.
 339. భూసేకరణ:జగదేవ్ పూర్ (మం) లోని ఇటిక్యాల గ్రామం లో ఉన్న ఎ.5.06.గుం జగదేవపూర్ -డిస్ట్రి బ్యూ ట రీ  కెనాల్ సిస్టం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/2385/19.తేది:27.03.2020.
 340. భూసేకరణ:ములుగు (మం)   గ్రామం లో ఉన్న ఎ.55.17½ గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్-సంగారెడ్డి మెయిన్ కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/2091/2019.తేది:27.03.2020.
 341. భూసేకరణ:ములుగు (మం) లోని అచ్చాయపల్లి   గ్రామం లో ఉన్న ఎ.35.07 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్-సంగారెడ్డి మెయిన్ కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1849/2019.తేది:27.03.2020.
 342. భూసేకరణ:ములుగు (మం) లోని శ్రీరాంపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.36.33½ గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్-సంగారెడ్డి మెయిన్ కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1822/2019.తేది:27.03.2020.
 343. భూసేకరణ:మర్కూక్ మండలంలో పాములపర్తి గ్రామంలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ క్రింద కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ D-2R గజ్వేల్ కెనాల్ నిర్మాణమునకు విస్తీర్ణం ఏ.23.19 గుం.,సేకరించుటకు.ఫైల్ నం.G2/1816/2019,తేది:21.03.2020.
 344. భూసేకరణ:మిరుదొడ్డి మండలము, రుద్రారం గ్రామములోని విస్తీర్ణం ఏ.0.23¾ గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో బాగంగా కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ యొక్క D-16 డిస్ట్రిబ్యూటరి కాలువ నిర్మాణం కొరకు.ఫైల్ నం.G2/3049/2018,తేది:21.03.2020. 
 345. భూసేకరణ:మిర్దొడ్డి మండలము, రుద్రారం గ్రామములోని విస్తీర్ణం ఏ.14.08 గుం.,రంగనాయకుల సాగర్ యొక్క ప్యాకేజ్-13, D-16 యొక్క R.M.C నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు.ఫైల్.నం.G2/3049/2018,తేది:21.03.2020.
 346. భూసేకరణ:ములుగు మండలములోని అచ్చాయిపల్లి గ్రామములో భూమి విస్తీర్ణం ఏ.296.16 గుం.,TSIIC కొరకు. ఫైల్ నం.G2/2740/2019.,తేది:21.03.2020.
 347. భూసేకరణ:మార్కూక్ (మం) లోని  కాళేశ్వరం  ప్రాజెక్ట్ క్రింద  కొండ పోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ D-2R జగదేవపూర్ కెనాల్ ఎ.0.08 గుం మరియు D-3R జగదేవపూర్  కెనాల్ ఎ.0.09.గుం మొత్తం ఎ.0.17గుం  సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1850/2019.తేది:19.03.2020.
 348. భూసేకరణ:మార్కూక్ (మం) లోని వర్దరాజ్ పూర్  గ్రామం లో ఉన్న ఎ.3.1150 గుం కాళేశ్వరం  ప్రాజెక్ట్ క్రింద కొండపోచమ్మ  సాగర్ రిజర్వాయర్ D-3R జగదేవపూర్  కెనాల్  కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1850/2019.తేది:19.03.2020.
 349. భూసేకరణ: మార్కూక్ (మం) లోని వర్దరాజ్ పూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.1.25½ గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ క్రింద కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ D-2R -జగదేవపూర్ కెనాల్ కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1850/19.తేది:19.03.2020.
 350. భూసేకరణ గజ్వేల్ మండలములోని కొల్లూర్ గ్రామం లో మొత్తం విస్తీర్ణం ఏ.32.37 గుం.,భూమి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు -ప్యాకేజి -13 కెనాల్ నిర్మాణం కోసం.ఫైల్ నం.G2/1778/2019,తేది:11.03.2020.
 351. భూసేకరణ:జగదేవ్ పూర్ మండలములోని ధర్మారం గ్రామములో ఉన్న భూమి సుమారు విస్తీర్ణం ఏ.4.01 గుం.,యం.తుర్కపల్లి కెనాల్ (D-1L) కొసం.ఫైల్ నం.G2/1670/2019, తేది:11.03.2020.
 352. భూసేకరణ:మర్కూక్ మండలములోని దామరకుంట గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఏ.3.15½ గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ D-1L ఎమ్.తుర్కపల్లి కెనాల్ కొరకు.G2/1670/2019,తేది:11.03.2020.
 353. భూసేకరణ:రాయపోల్  (మం) లోని ఎల్కల్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.03.27 గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ,కొండ పోచమ్మ సాగర్ ,కిష్టాపూర్ కెనాల్ D-ADD డిస్ట్రి బ్యుటరి కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ .నం:G2/1959/2019,తేది:11.03.2020.
 354. భూసేకరణ :వర్గల్ (మం) లోని మజీద్పల్లి  గ్రామం లో ఉన్న ఎ.01.12½ గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కొండ పోచమ్మ సాగర్ రామాయంపేట డిస్ట్రి బ్యుటరి కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1969/2019.తేది:11.03.2020.
 355. భూసేకరణ :మార్కూక్ (మం) లోని దామరకుంట గ్రామం లో ఉన్న ఎ.1.18 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ క్రింద కొండ పోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ D-1L తుర్కపల్లి కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది .ఫైల్ .నం:G2/2409/2019.తేది:11.03.2020.
 356. భూసేకరణ :దౌల్తాబాద్ (మం) లోని గోవిందాపూర్ &ఉప్పరపల్లి  గ్రామం లో ఉన్న ఎ.14.35 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కొండ పోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్,కుడి కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్.నం:G2/386/2020.తేది:11.03.2020. 
 357. భూసేకరణ:మార్కూక్ (మం) లోని చేబర్తి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.19.11 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ క్రింద కొండ పోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ 2R-డిస్ట్రి బ్యుటరి గజ్వేల్ కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్.నం:G2/1817/19.తేది:11.03.2020. 
 358. భూసేకరణ :జగదేవపూర్ (మం) లోని ఆలీరాజపేట్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.16.11 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ గజ్వేల్ డిస్ట్రి బ్యుటరి కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్.నం:G2/1783/2019.తేది:11.03.2020.
 359. భూసేకరణ:రాయపోల్ (మం) లోని అంకిరెడ్డి పల్లి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.12.08గుం మరియు ఎ.03.30½  గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కొండ పోచమ్మ సాగర్ ,రామాయంపేట కెనాల్ ,D-1R మరియు D-2R డిస్ట్రి బ్యుటరి కాలువల నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది .ఫైల్.నం:G1/2049/2019.తేది:06.03.2020.
 360. భూసేకరణ:గజ్వేల్ (మం) లోని బెజుగామ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.6.30గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ -ప్యాకేజ్ -13 కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ .నం:G2/1383/2019.తేది:06.03.2020.
 361. భూసేకరణ:రాయపోల్ (మం) లోని వడ్డేపల్లి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.05.06½ గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ,కొండ పోచమ్మ సాగర్,కిష్టాపూర్ కెనాల్ D-1L డిస్ట్రి బుటరి కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్.నం:G2/2050/2019.తేది:06.03.2020.
 362. భూసేకరణ:ములుగు (మం) లోని  లక్ష్మక్కపల్లి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.38.11 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ -సంగారెడ్డి మెయిన్ కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది .ఫైల్.నం:G2/1210/2019.తేది:06.03.2020.
 363. భూసేకరణ: జగదేవపూర్ (మం) లోని దౌలాపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.25.03.గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ జగదేవపూర్  డిస్ట్రి బ్యుటరి  కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్.నం:G2/1776/2019.తేది:06.03.2020.
 364. భూసేకరణ:మార్కూక్ (మం) లోని మార్కూక్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.12.30గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ క్రింద కొండ పోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ D-1L-జగదేవపూర్ కెనాల్ కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్.నం:G2/463/2020.తేది:06.03.2020.
 365. భూసేకరణ:మార్కూక్ (మం) లోని దామరకుంట గ్రామం లో ఉన్న ఎ.1.26 గుం  కాళేశ్వరం  ప్రాజెక్ట్ క్రింద కొండ పోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్D-2L-యం .తుర్కపల్లి కెనాల్ కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ .నం:G2/462/2020.తేది:06.03.2020.
 366. భూసేకరణ :గజ్వేల్ మండలములోని నాచారం గ్రామములోని మొత్తం విస్తీర్ణం ఏ.03.36 గుం.,భూమి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కొండపోచమ్మ సాగర్ కిష్టాపూర్ దిస్త్రిబ్యుటరీ కెనాల్ కోసం.ఫైల్ నం.G2/1913/2019,తేది:06.03.2020
 367. భూసేకరణ :రాయపోల్ (మం) లోని ఆరేపల్లి (యస్ జె ) గ్రామం లో ఉన్న ఎ.11.02½ గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ,కొండ పోచమ్మ సాగర్ ,రామాయంపేట కెనాల్ ,సంగారెడ్డి కెనాల్ D-1Rకాలువల నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం :G2/2443/2019.తేది:06.03.2020
 368. భూసేకరణ:జగదేవపూర్ (మం) లోని తిమ్మాపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.6.39 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ -ప్యాకేజ్ జగదేవ్ పూర్ డిస్ట్రి బ్యుటరి కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1777/2019.తేది:06.03.2020.
 369. భూసేకరణ :రాయపోల్ (మం) లోని కొత్తపల్లి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.06.08½ గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ,కొండ పోచమ్మ సాగర్ ,రామాయంపేట కెనాల్ D-3R డిస్ట్రి బ్యుటరి  కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్.నం:G2/2058/2019.తేది:06.03.2020.
 370. భూసేకరణ :రాయపోల్ (మం) లోని అనాజి పూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.03.22½ గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ,కొండపోచమ్మ సాగర్ ,రామాయంపేట కెనాల్ D-3R డిస్ట్రి బ్యుటరి కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/2058/2019.తేది:06.03.2020.
 371. భూసేకరణ:రాయపోల్ (మం) లోని రాయపోల్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.11.25¼ గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ,కొండపోచమ్మ సాగర్ ,రామాయంపేట కెనాల్ D-3R డిస్ట్రి బుటరి కాలువ  నిర్మాణం  కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1958/2019.తేది:06.03.2020.
 372. భూసేకరణ:రాయపోల్ (మం) లోని బేగంపేట్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.07.36 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్,కొండపోచమ్మ  సాగర్ ,కిష్టాపూర్ కెనాల్ D-4L డిస్ట్రి బ్యుటరి కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1375/2019.తేది:06.03.2020.
 373. భూసేకరణ:వర్గల్ (మం) లోని సింగాయిపల్లి  గ్రామం లో ఉన్న ఎ.01.16½ గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కొండ పోచమ్మ సాగర్ రామాయంపేట డిస్ట్రి బ్యుటరి కెనాల్ కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1968/19.తేది:04.03.2020.
 374. భూసేకరణ:వర్గల్ (మం) లోని నెం టూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.17.17½ గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కొండ పోచమ్మ సాగర్ రామాయంపేట డిస్ట్రి బ్యుటరి కెనాల్ కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1968/19.తేది:04.03.2020.
 375. భూసేకరణ:జగదేవ్ పూర్ (మం) లోని తీగుల్ గ్రామంలో మొత్తం విస్తీర్ణం ఏ.1.29 గుం., భూమి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు గజ్వేల్ కెనాల్ నిర్మాణం కోసం.ఫైల్ నం.G2/1787/2019.,తేది:03.03.2020.
 376. భూసేకరణ:వర్గల్ (మం) లోని జబ్బాపూర్   గ్రామం లో ఉన్న ఎ.02.13 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కొండ పోచమ్మ సాగర్ రామాయంపేట డిస్ట్రి బ్యుటరి కెనాల్ కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1912/19.తేది:03.03.2020.
 377. భూసేకరణ:వర్గల్ (మం) లోని మాదారం మరియు  చందాపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.06.32 గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కొండ పోచమ్మ సాగర్ రామాయంపేట డిస్ట్రి బ్యుటరి కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1912/2019.తేది:03.03.2020.
 378. భూసేకరణ:రాయపోల్ (మం) లోని రాయపోల్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.01.35½ గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్,కొండపోచమ్మ సాగర్ ,రామాయంపేట కెనాల్ ,ఉప్పరపల్లి కెనాల్ D-1R డిస్ట్రి బ్యుటరి  కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది .ఫైల్ నం:G2/2048/2019.తేది:03.03.2020.
 379. భూసేకరణ:ములుగు (మం) లోని  చిన్న తిమ్మాపూర్  గ్రామం లో ఉన్న ఎ.16.05 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్-సంగారెడ్డి మెయిన్ కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1970/2019.తేది:03.03.2020.
 380. భూసేకరణ :జగదేవ్ పూర్ (మం) లోని గొల్లపల్లి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.2.06 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ జగదేవ్ పూర్ డిస్ట్రి బ్యుటరి కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1818/2019.తేది:03.03.2020.
 381. భూసేకరణ:జగదేవ్ పూర్ (మం) లోని తీగుల్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.1.29 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ గజ్వేల్ కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1787/2019.తేది:03.03.202 0.
 382. భూసేకరణ :సిద్దిపేట (అ)(మం) లోని నర్సాపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.0.06గుం సిద్దిపేట పురపాలక సంఘం  -మురుగు నీటి శుద్దికరణ ప్లాంట్ నర్సాపూర్ చెరువు వద్ద నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/650/2018.తేది:03.03.2020.
 383. భూసేకరణ:సిద్దిపేట (రూ) (మం) లోని పుల్లూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.35.23 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా అనంతగిరి  రిజర్వాయర్ నుండి కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ ప్యారలల్ కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1496/2019.తేది:02.03.2020.
 384. భూసేకరణ:నంగనూర్ (మం) లోని అక్కేనపల్లి  గ్రామం లో ఉన్న ఎ.20.22 గుం కాలేస్ ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా కాళేశ్వరం ప్ర రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ డిస్ట్రి బ్యుటరి నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1557/2019.తేది:02.03.2020.
 385. భూసేకరణ:నంగనూర్ (మం) నంగనూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.18.11గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ డిస్ట్రి బ్యుటరి నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1285/2019.తేది:02.03.2020.
 386. భూసేకరణ:నంగనూర్ (మం) గట్ల మల్యాల గ్రామం లో ఉన్న ఎ.30.21గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రంగనాయక సాగర్ రేజ్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ డిస్ట్రి బ్యుటరి యొక్క నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్నం:G1/1551/2019.తేది:02.03.202 0.
 387. భూసేకరణ:కోహెడ (మం) లోని నారాయణపూర్  గ్రామం లో ఉన్న ఎ.2.11 గుం కోహెడ మండలం నారాయణపూర్ రెవెన్యూ గ్రామా   శివారు లో తోటపల్లి లిప్ట్ స్కీం  కొరకు లింకు కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం:G3/332/2019.తేది:25.02.2020.
 388. భూసేకరణ:మార్కూక్ (మం) లోని వర్దరాజపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.1.10 గుం మరియు శివార్ వెంకటాపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.1.13 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా జగదేవపూర్ డిస్ట్రి బ్యుటరి కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం:G2/1850/2019.తేది:25.02.2020.
 389. భూసేకరణ:మార్కూక్ (మం) లోని దామరకుంట గ్రామం లో ఉన్న ఎ.1.17 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ క్రింద కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ M-2R on D1L తుర్కపల్లి కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం:G2/2409/2019.తేది:25.02.2020.
 390. భూసేకరణ:మార్కూక్ (మం) లోని కర్కపట్ల గ్రామం లో ఉన్న ఎ.13.02 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ క్రింద కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ D-5L-తుర్కపల్లి కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం:G2/2409/2019.తేది:25.02.2020.
 391. భూసేకరణ:మార్కూక్ మ(మం) లోని కర్కపట్ల గ్రామం లో ఉన్న ఎ.3.37 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ క్రింద కొండ పోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ D-4L తుర్కపల్లి కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం:G2/2409/2019.తేది:25.02.2020.
 392. భూసేకరణ:మార్కూక్ (మ౦) లోని శివార్ వెంకటాపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.1.13.గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ క్రింద కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ D-1R జగదేవపూర్ కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం:G2/1850/2019.తేది:25.02.2020. 
 393. భూసేకరణ:మార్కూక్ (మం) లోని వరదరాజ్ పూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.1.10 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ క్రింద కొండపోచమ్మ సాగర్ రేజ్ D-7L జగదేవ్ పూర్ కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం:G2/1850/2019.తేది:25.02.2020.
 394. భూసేకరణ:గజ్వేల్ మండలములోని బయ్యారం గ్రామంలో  ఉన్న ఏ.14.1050 గుం.,రామాయంపేట కెనాల్ నిర్మాణం కోసం.ఫైల్ నం.G2/1957/2019, తేది:25.02.2020.
 395. భూసేకరణ:జగదేవ్ పూర్ మండలములో వెంకటాపూర్ బి జి గ్రామంలో మొత్తం విస్తీర్ణం ఏ.4.23 గుం.,భూమి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు జగదేవ్ పూర్ డిస్ట్రిబ్యూటరి కెనాల్ నిర్మాణం కోసం.G2/1819/2019,తేది:25.02.2020.
 396. భూసేకరణ:గజ్వేల్ మండలములోని బూర్గుపల్లి గ్రామంలో మొత్తం విస్తీర్ణం ఏ.12.12 గం., భూమి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు-ప్యాకేజి-13 కెనాల్ నిర్మాణం కోసం.ఫైల్ నం.G2/1748/2019,తేది:25.02.2020.
 397. భూసేకరణ:గజ్వేల్  (మం) లోని దాచారం గ్రామం లో ఉన్న ఎ.06.1050 గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ -రామాయంపేట కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది .Lr.నం:G2/1966/2019.తేది:25.02.2020.
 398. భూసేకరణ:మార్కూక్ (మం) లోని కొండ పోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ క్రింద దామరకుంట  గ్రామం లో తుర్కపల్లి కాలువ నిర్మాణానికి ఎ.0.21గుం సేకరించబడినది.Lr.నం:G2/755/2018.తేది:25.02.2020.
 399. భూసేకరణ :మార్కూక్ (మం) లోని ఎర్రవెల్లి గ్రామం లో D-6L జగదేవపూర్  కెనాల్ ఎ.4.22 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ క్రింద కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ కొరకు సేకరించబడినది.Lr.నం:G2/1850/2019.తేది:25.02.2020.
 400. భూసేకరణ:జగదేవపూర్ (మం)& గ్రామం లో ఉన్న ఎ.4.17గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ జగదేవపూర్ డిస్ట్రి బ్యూ టరీ  కెనాల్ నిర్మాణము కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం:G2/1972/2019.తేది:25.02.2020.
 401. భూసేకరణ:జగదేవపూర్ (మం)&గ్రామం లోని ఎ.6.39.గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ జగదేవపూర్ కెనాల్ డిస్ట్రి బ్యూ టరీ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది .Lr.నం:G2/1785/2019.తేది:25.02.2020. 
 402. భూసేకరణ :గజ్వేల్ (మం) లోని రిమ్మనగూడ గ్రామం లో మొత్తం ఎ.3.39.గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ -గజ్వేల్ డిస్ట్రి బ్యూ ట రీ  కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం:G2/2313/2019.తేది:25.02.2020.
 403. భూసేకరణ:గజ్వేల్ (మం) లోని శేరిపల్లి గ్రామం లో మొత్తం ఎ.02.32 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ -ప్యాకేజ్ -13 కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం:G2/1778/2019.తేది:25.02.2020.
 404. భూసేకరణ:జగదేవపూర్ (మం) లోని తీగుల్ గ్రామంలో మొత్తం ఎ.7.17 గుం జగదేవపూర్ డిస్ట్రి బ్యూ టరీ కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం:G2/1775/2019.తేది:25.02.2020. 
 405. భూసేకరణ :చిన్నకోడూర్ (మం) లోని చిన్నకోడూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ .10.06 గుం లు మనోహరాబాద్ టు కొత్తపల్లి రైల్వే లైన్ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం:G3/1523/2016.తేది:19.02.2020.
 406. భూసేకరణ :చిన్నకోడూర్ (మం) లోని చిన్నకోడూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ .12.01 గుం లు మనోహరాబాద్ టు కొత్తపల్లి రైల్వే లైన్ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం:G3/1523/2016.తేది:19.02.2020.
 407. భూసేకరణ :సిద్దిపేట (అ)(మం) లోని మిట్టపల్లి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.36.10 ½ గుం లు మనోహరాబాద్ టు కొత్తపల్లి  బి.జి.రైల్వే లైన్ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం:G3/1523/2016.తేది:19.02.2020.
 408. భూసేకరణ :సిద్దిపేట (అ)(మం) లోని మిట్టపల్లి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.22.00 గుం లు మనోహరాబాద్ టు కొత్తపల్లి  బి.జి.రైల్వే లైన్ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం:G3/1523/2016.తేది:19.02.2020.
 409. భూసేకరణ :చిన్నకోడూర్ (మం) లోని పెద్దకోడూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ .31.08గుం లు మనోహరాబాద్ టు కొత్తపల్లి రైల్వే లైన్ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం:G3/1523/2016.తేది:19.02.2020.
 410. భూసేకరణ :చిన్నకోడూర్ (మం) లోని పెద్దకోడూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ 25.12గుం లు మనోహరాబాద్ టు కొత్తపల్లి రైల్వే లైన్ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం:G3/1523/2016.తేది:19.02.2020.
 411. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ మండలములోని అల్లిపూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం  ఎ.4.03 1/2 గుం., కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద ప్యాకేజీ-10,బండ్ -2,డైవర్షన్ ఛానల్ నిర్మాణం కొరకు.లే.నం.G1/2306/2019,తేది:15.02.2020.
 412. భూసేకరణ: గజ్వేల్ మండలములోని ముట్రజ్ పల్లి గ్రామములో ఉన్న భూమి ఏ.85.37 గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకింద శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క స్థానభ్రంశం చెందిన కుటుంబాల కోసం పునరావాసం  మరియు పునరావాసం కాలనీ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది. ప్రో.నం. G1/521/2018, తేదీ: 13.02.2020.
 413. భూసేకరణ :సిద్దిపేట (అర్బన్)(మం)లోని బక్రిచెప్యాల  గ్రామం లో ఉన్న ఎ.7.03 గుం మనోహరాబాద్  నుండి కొత్తపల్లి వరకు బి.జి .రైల్వే లైన్ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం:G3/1523/2016.తేది :11.02.2020.
 414. భూసేకరణ:సిద్దిపేట (అర్బన్)(మం)లోని నాంచార్ పల్లి గ్రామంలో ఉన్న ఎ.1.34½ గుం మనోహరాబాద్ నుండి కొత్తపల్లి వరకు బి.జి.రైల్వే లైన్ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం:G3/1523/2016.తేది :11.02.2020.
 415. భూసేకరణ:సిద్దిపేట (అర్బన్)(మం)లోని నాంచార్ పల్లి గ్రామంలో ఉన్న ఎ.6.07¼ గుం మనోహరాబాద్ నుండి కొత్తపల్లి వరకు బి.జి.రైల్వే లైన్ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం:G3/1523/2016.తేది :11.02.2020.
 416. భూసేకరణ తపాస్పల్లి  రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి మరియు ఎడమ ప్రధాన కాలువ తవ్వకం కోసం ఎ.68.33 గుం., ల భూమిని స్వాధీనం చేసుకోవడానికి (12) నెలలు దాటి ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్ పొడిగింపు. ప్రో.నం G3/2207/2018.
 417. భూసేకరణ చెరియాల (మం) గ్రామాలలో తపస్పల్లి రిజర్వాయర్ యొక్క ఎడమ ప్రధాన కాలువ తవ్వకం కోసం ఎ. 110.15½ గుం.,ల  భూమిని స్వాధీనం చేసుకోవడానికి (12) నెలలు దాటి ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్ పొడిగింపు. ప్రో.నం G3/1988/2018.
 418. భూసేకరణ ఎ.33.33½ గుం.,కొమురవెల్లి (మం) గ్రామాలకు (12) నెలలు దాటి ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్ సమయం పొడిగింపు.ప్రో.నం G3/1624/2018.
 419. భూసేకరణ ఎ.110.07 గుం.,కొమురవెల్లి (మం) గ్రామాలకు (12) నెలలు దాటి ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్ సమయం పొడిగింపు.ప్రో.నం G3/1561/2018.
 420. భూసేకరణ.ఎ.0.36 గుం.,ల భూమి మనోహరాబాద్ మరియు కోతపల్లి మధ్య రైల్వే లైన్ నిర్మాణం కోసం కొమురవెల్లి (మం)లోని గౌరైపల్లి (గ్రా) పరిమితిలో. లే. నం G3/1523/2016, తేదీ: 25.01.2020
 421.  భూసేకరణ.ఎ. 5.24 గుం., మనోహరాబాద్ మరియు కొత్తపల్లి మధ్య రైల్వే లైన్ నిర్మాణానికి సిద్దిపేట (అ) మండలానికి చెందిన నర్సాపూర్ (గ్రా) పరిమితిలో. లే. నం G 3/1523/2016, తేదీ: 25.01.2020
 422. భూసేకరణ.ఎ.17.14 గుం.,శ్రీ రంగానాయక సాగర్ యొక్క ఎడమ ప్రధాన కాలువ కింద R3-RM2 మైనర్ కెనాల్ తవ్వకం కోసం చిన్నకోడూర్ (మం) లోని మచాపూర్ (గ్రా) పరిమితిలో లే.నం G 1/88/2020, తేదీ: 22.01.2020
 423. భూసేకరణ ఎ.9.26   గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో అనంతగిరి రిజర్వాయర్ కింద మైనర్ కాలువ తవ్వకం కోసం చిన్నకోడూర్ (మం) లోని అల్లిపూర్ (గ్రా) పరిమితిలో  లే. G1/90/2020, తేదీ: 22.01.2020.
 424. భూసేకరణ ఎ. 3.23½ గుం.,శ్రీ రంగనాయక సాగర్ యొక్క ఎడమ ప్రధాన కాలువ కోసం RD3-LM4 మైనర్ తవ్వకం కోసం నారాయణరావుపేట (మం) యొక్క జక్కాపూర్ (గ్రా) లే. నం G 1/87/2020 / తేదీ: 22.01.2020
 425. భూసేకరణ ఎ.6.39 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద R&R కోసం గృహాల నిర్మాణానికి గజ్వెల్ (మం) లోని సంగపూర్ (గ్రా) పరిమితిలో. Lr. నం G1/250/2019, తేదీ: 22.01.2020.
 426. భూసేకరణ ఎ.1.29 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కోసం చిన్నకోడూర్(మం) యొక్క అలీపూర్ (గ్రా) పరిమితిలో. Lr. నం G1/89/2020 / తేదీ: 22.01.2020
 427. భూసేకరణ:సిద్దిపేట(రూరల్) మండలము,పుల్లూర్ గ్రామములోని విస్తీర్ణం ఎ.3.02 గుంటలుకాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్లో బాగంగామల్లన్న సాగర్ ప్రధాన కాలువ 4R డిస్ట్రిబ్యుటరి నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/1814/2019,తేది:21.01.2020.
 428. భూసేకరణ:సిద్దిపేట(రూరల్) మండలములోని,చిన్నగుండవెళ్లి గ్రామములోని విస్తీర్ణం ఎ.23.31 గుంటలు ప్రజాప్రయోజన నిమిత్తం అనగా  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ , మల్లన్న సాగర్ మెయిన్ కెనాల్ – (3R) డిస్ట్రిబ్యుటరి నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/2940/2019,తేది:21.01.2020 .
 429. భూసేకరణ ఎ.0.34 గుం., కొత్తపల్లి నుండి మనోహరాబాద్ రైల్వే లైన్ ఏర్పాటు కోసం వర్గల్ (మం) యొక్క అనంతగిరిపల్లి (గ్రా) పరిమితిలో ఉన్న భూమి. Lr. నం G3/1523/2016, తేదీ: 20.01.2020
 430. భూసేకరణ గజ్వెల్ కాలువ యొక్క 2 ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ సిస్టమ్ యొక్క తవ్వకం కోసం మార్కుక్ (మం) యొక్క చేబర్తి (గ్రా) వద్ద ఉన్న ఎ. 16.03 జిటి. Lr. నం G2/1817/2019, తేదీ: 20.01.2020
 431. భూసేకరణ తుర్కపల్లి డిస్ట్రిబ్యూటరీ కాలువ తవ్వకం కోసం మర్కుక్ (మం) లోని దామరకుంట (గ్రా) వద్ద ఉన్న డి -1 ఎల్ పై ఎ.1.20 గుం ., ఎం -1 ఎల్. Lr. నం G 2/2409/2019, తేదీ: 20.01.2020
 432. భూసేకరణ ఎ.26.22 గుం.,మనోహరాబాద్ మరియు కొత్తపల్లి(v) మధ్య బిజి రైల్వే లైన్ నిర్మాణం కోసం సిద్దిపేట (మం) మందపల్లి (గ్రా) పరిమితిలో ఉంది. Lr. నం G2/1523/2016, తేదీ: 20.01.2020
 433. భూసేకరణ మనోహరాబాద్ మరియు కొత్తపల్లి మధ్య రైల్వే లైన్ నిర్మాణం కోసం కొండపాక (మం) లోని తిమ్మారెడ్డిపల్లి (గ్రా) యొక్క పరిమితుల్లో ఎ.8.36 గుం., జి. Lr. నం G3/1523/2016, తేదీ: 17.01.2020
 434. భూసేకరణ మనోహరాబాద్ మరియు కొత్తపల్లి మధ్య రైల్వే లైన్ నిర్మాణం కోసం జగదేవపూర్ (మ) లోని రాంచంద్రపూర్ (గ్రా) పరిమితిలో ఎ.16.29 గుం., జి. Lr. నం.G 3/1523/2016, తేదీ: 17.01.2020
 435. భూసేకరణ ఎ.129.3550 గుం., TSIIC చే ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ స్థాపన కోసం ములుగు (మం) లోని తునికి బొల్లారం(గ్రా) వద్ద ఉంది. Lr. నం E2 / 1848/2019, తేదీ: 02.01.2020.
 436. భూసేకరణ:తోగుట మండలములోని తోగుట గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.6.21 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్ నం.G1/2588/2019,తేది:19.12.2019.
 437. భుసేకరణ.సిద్దిపేట అర్బన్ (మం), తడకపల్లి  గ్రామం లో ఉన్న ఎ.39.34 గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా అనంతగిరి రిజర్వాయర్ నుండి కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ ప్యారలల్ కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.Lr.నం :G1/1358/2019, తేది :29.11.2019.
 438. భూసేకరణ:దౌల్తాబాద్ మండలము దొమ్మాట గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.16.33¼ గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి కాలువ లోని D-14 డిస్ట్రిబ్యూటరి నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు ఫైల్.నం.G1/3047/18,తేది:29.10.2019.
 439. భూసేకరణ :సిద్దిపేట (రూరల్)(మం) చిన్న గుండవెల్లి   గ్రామం లో విస్తీర్ణం ఎ.136.28 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా అనంతగిరి రిజర్వాయర్ నుండికొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ ప్యారలర్ కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం :G1/1250/2019.తేది :26.09.2019.
 440. భుసేకరణ.సిద్దిపేట అర్బన్ (మం), తుక్కాపూర్  గ్రామం లో ఉన్న ఎ.111.13 గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా అనంతగిరి రిజర్వాయర్ నుండి కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ ప్యారలల్ కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.Lr.నం :G1/1358/2019.తేది :24.09.2019.
 441. భూసేకరణ.చిన్నకోడూర్ మండలములోని రామంచ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.23.11 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, మల్లన్న సాగర్ మెయిన్ కెనాల్ -(౩R) డిస్ట్రిబ్యూటరి నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు ఫైల్.నం.G1/2482/2019,తేది:24.09.2019.
 442. భూసేకరణ:తొగుట (మం) లోని ఏటిగడ్డ  కిష్టాపూర్ ,తిరుమలగిరి ,మొగుళ్ళ చెరువు తండ  మరియు లక్ష్మాపూర్  (గ్రా) లో ఉన్న 86 ఇండ్లు మరియు ఇండ్ల స్థలాలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా కొములవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్.నం:G1/1195/2017.తేది:18.09.2019.
 443. భూసేకరణ:గజ్వేల్ (గ్రా)&(మం) లో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణంఏ.2.08 గుం.,గజ్వేల్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ నిర్మాణం కొరకు.లే.నం.G2/335/2017.,తేది:17.09.2019.
 444. భూసేకరణ:మర్కూక్ మండలములోని వర్దరాజ్ పూర్ గ్రామములో D-1L తుర్కపల్లి కెనాల్ సుమారు విస్తీర్ణం ఎ.1.15 గుం.,మరియు D-1L పైన M-1L తుర్కపల్లి కెనాల్ సుమారు విస్తీర్ణం ఎ.0.02 గుం.,దామరకుంట గ్రామములో D-1L తుర్కపల్లి కెనాల్ సుమారు విస్తీర్ణం ఎ.3.03 గుం., మరియు D1L పైనM-2R తుర్కపల్లి కెనాల్ సుమారు విస్తీర్ణంఎ.1.20 గుం.,మొత్తం విస్తీర్ణంఎ.6.00 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు క్రింద కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయార్ కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G2/2409/2019,తేదీ:16.09.2019.
 445. భూసేకరణ.మిర్దొడ్డి మండలములోని చెప్యాల గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.4.23 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద మల్లన్నసాగర్ యొక్క కుడి ప్రధాన  కాలువ కోసం.లే.నం.G2/3043/2018,తేది:16.09.2019.
 446. భూసేకరణ:దుబ్బాక మండలములోని రాజక్కపేట గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.14.19 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, మల్లన్న సాగర్ మెయిన్ కెనాల్-(5R/A) డిస్ట్రిబ్యుటరి నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/2360/2019,తేది:04.09.2019.
 447. భూసేకరణ:సిద్దిపేట(రూరల్) మండలములోని పుల్లూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.7.19 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, మల్లన్న సాగర్ మెయిన్ కెనాల్-(3R) డిస్ట్రిబ్యుటరి నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G1/2355/2019,తేది:04.09.2019.
 448. భూసేకరణ:కొండపాక మండలములోని మార్పడగ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.8.12 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, మల్లన్న సాగర్ మెయిన్ కెనాల్ -(1R) డిస్ట్రిబ్యుటరి నిర్మాణం కొరకు ఫైల్.నం.G1/2334/2019,తేది:04.09.2019.
 449. భూసేకరణ:తోగుట మండలములోని ఎల్లారెడ్డిపేట గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.9.10½ గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, మల్లన్న సాగర్ మెయిన్ కెనాల్-(1L/A) డిస్ట్రిబ్యుటరి నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది.G1/2358/2019,తేది:04.09.2019.
 450. భూసేకరణ,దుబ్బాక మండలములోని చెల్లాపూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.1.26 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద మల్లన్న సాగర్ ప్రధాన కాలువ నిర్మాణం కోసం.లే.నం.G1/2353/2019,తేది:04.09.2019.
 451. భూసేకరణ దుబ్బాక మండలములోని అప్పన్నపల్లీ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.5.21 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్,మల్లన్న సాగర్ ప్రధాన కాలువ -(5R/A) డిస్ట్రిబ్యుటరి నిర్మాణ నిమిత్తం.లే.నం.G1/2361/2019,తేది:04.09.2019.
 452. భూసేకరణ.కొండపాక మండలంలోని అంకిరెడ్డిపల్లి గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.0.20 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, మల్లన్నసాగర్ ప్రధాన కాలువ -(1R) డిస్ట్రిబ్యుటర్ నిర్మాణ నిమిత్తం.లే .నం.G1/2333/2019,తేది:04.09.2019.
 453. భూసేకరణ:సిద్ధిపేట(అర్బన్) మండలములోని బక్రిచెప్యాల గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.13.12 గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, మల్లన్నసాగర్ మెయిన్ కెనాల్ -(1R) డిస్ట్రిబ్యుటరి నిర్మాణ నిమిత్తం.లే.నం.G1/2357/2019.,తేది:04.09.2019
 454. భూసేకరణ:దుబ్బాక (మం )లో ని పెద్దగుండ వెల్లి  గ్రామంలో ఉన్న ఎ.28.19 గుం,కాళేశ్వరంప్రాజెక్ట్,మల్లన్నసాగర్ మెయిన్ కాలువ -(3L)డిస్ట్రిబ్యుటర్ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం:G1/2356/2019.తేది :04.09.2019.
 455. భుసేకరణ.తొగుట (మం), తుక్కాపూర్  గ్రామం లో ఉన్న ఎ.49.21గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా అనంతగిరి రిజర్వాయర్ నుండి కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ ప్యారలల్ కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.Lr.నం :G1/1251/19.తేది :04.09.2019.
 456. భూసేకరణ :సిద్దిపేట (అర్బన్)(మం ) ఎన్సాన్ పల్లి  గ్రామం లో ఎ.7.26 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా అనంతగిరిరిజర్వాయర్ నుండికొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ ప్యారలర్ కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.Lr.నం :G1/1356/2019.తేది :04.09.2019.
 457. భూసేకరణ :సిద్దిపేట (అర్బన్ ) (మం) లోని బూరుగుపల్లి గ్రామం లో ఎ.35.36 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా అనంతగిరి రిజర్వాయర్ నుండి కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ ప్యారలర్ కాలువ నిర్మాణము కొరకు సేకరించబడినది.Lr.నం :G1/1357/2019.తేది :04.09.2019.
 458. భూసేకరణ :సిద్దిపేట (రూరల్)(మం) లోని వెంకటాపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.38.21 గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా అం రిజర్వాయర్ నుండి కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ ప్యారలర్ కాలువ నిర్మాణము కొరకు సేకరించబడినది.Lr.నం G1/1494/2019.తేది :04.09.2019.
 459. భూసేకరణ :సిద్దిపేట (రూరల్) (మం) లోని  ఇర్కోడ్ గ్రామం లో  ఉన్న  ఎ . 50.01 గుం   కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా అనంతగిరి రిజర్వాయర్ నుండి కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ ప్యారలర్ కాలువ నిర్మాణము  కొరకు సేకరించబడినది.Lr.నం :G1/1495/2019.తేది :04.09.2019.
 460. భూసేకరణ :సిద్దిపేట (అర్బన్) (మం) లోని నాంచార్ పల్లి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.3.17 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ,మల్లన్న సాగర్ మెయిన్ కెనాల్ -(1R) డిస్ట్రి బుటరి  నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది .Lr.నం :G1/2359/2019.తేది :04.09.2019.
 461. భూసేకరణ :కొండపాక (మం) లోని దుద్దేడ  గ్రామం లో ఉన్న  ఎ.22.08 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ,మల్లన్న సాగర్ మెయిన్ కెనాల్ -(1R) డిస్ట్రి బ్యుటరి కెనాల్ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం:G1/2332/2019.తేది:04.09.2019.
 462. భూసేకరణ:తోగుట (మం) లోని ఘనపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.74.32 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా అనంతగిరి రిజర్వాయర్ నుండి కోమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్  ప్యారలర్ కాలువ  నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం:G1/1647/2019.తేది:04.09.2019.  
 463. భూసేకరణ:సిద్దిపేట (రూ)(మం) లోని ఇర్కోడ్  గ్రామం లో ఉన్న ఎ.12.37గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ మల్లన్న సాగర్ మెయిన్ కెనాల్ -(3R)డిస్ట్రి బ్యుటరి నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/2354/2019.తేది:04.09.2019.
 464. భూసేకరణ: ఎ.127.20½ గుం.,దుబ్బాక,సిద్దిపేట(రూరల్),సిద్దిపేట(అర్బన్), తొగుట, మరియు కొండపాక మండలములోని గ్రామాల పరిదిలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కింద కొమరవెల్లి మల్లన్న సాగర్ యొక్క ప్రదాన కాలువ  మరియు డిస్ట్రిబ్యూటరీ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/2356/2019, G1/2361/2019,G1/2360/2019,G1/2353/2019,G1/2354/2019,G1/2355/2019,G1/2332/2019,G1/2333/2019,G1/2334/2019,G1/2358/2019,G1/2357/2019,G1/2359/2019,Dated:04.09.2019.
 465. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ మండలములోని చంద్లాపూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.3.37 గుంటలు కాళేశ్వరంప్రాజెక్ట్, మల్లన్నసాగర్ మెయిన్ కెనాల్ -(౩R) డిస్ట్రిబ్యుటరి నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం.G1/2305/2019,తేది:29.08.2019. 
 466. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద శ్రీ కొమరవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ కోసం ఎ.30.10 గుం.,తొగుట(మం) గ్రామాల పరిదిలో. లే.నం.G1 ​/2310/2019, తేదీ: 29.08.2019
 467. కాళేశ్వరం  ప్రాజెక్ట్ కింద శ్రీ కొమరవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ కోసం దుబ్బాక (మం) గ్రామాల లో ఉన్న ఎ .126.11 గుం.,ల భూసేకరణ. లే.నం.G1 ​​/ 2181/2019, తేదీ: 29.08.2019
 468. భూసేకరణ.ఎ.4.03 గుం.,చిన్నకోడూర్ మండలం లోని అల్లిపూర్ గ్రామం వద్ద ఉన్న కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద ప్యాకేజి -10,బండ్-2, డైవర్షన్ ఛానల్ కోసం.లే.నం.G1/2306/2019,తేది:29.08.2019.
 469. భూసేకరణ :వర్గల్ (మం) లోని నాచారం గ్రామం లో ఉన్న ఎ.3.36 గుం మరియు మజిద్ పల్లి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.1.13½గుం,మొత్తంఎ.5.09½ గుం    కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కొండ పోచమ్మ సాగర్ కిష్టాపూర్ డిస్ట్రి బుటర్  కెనాల్ నిర్మాణము కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం :G2/1913/2019.తేది :29.08.2019.
 470. భూసేకరణ :దుబ్బాక (మం) లోని దుబ్బాక ,చీకోడ్ ,పెద్దగుండవెల్లి & హాసన్ మీర్పూర్ గ్రామాలలో ఉన్న ఎ.40.19½ గుం,ఎ.33.20గుం ,ఎ.3.36గుం & ఎ.17.09గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ,మల్లన్న సాగర్ మెయిన్  కాలువ -(4l,4L,6R&6R)  డిస్ట్రిబుటరీల  నిర్మణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం :G1/1899/2019,తేది:29.08.2019.
 471. భూసేకరణ:జగదేవపూర్ మండలములోని ఆలీరాజపేట్ తీగుల్ గ్రామాలలో ఉన్నఏ.16.11 గుం.,ఏ.1.29 గుం.,గజ్వేల్ డిస్ట్రిబ్యూటరి కాలువ తవ్వకం కొరకు.లే.నం.G2/1783/2019,తేది:29.08.2019.
 472. భూసేకరణ:సిద్దిపేట (రూరల్) మండలము, ఇర్కోడ్ గ్రామములోని విస్తీర్ణం ఏ.1.29 గుం.,భూమిని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో ప్యాకేజ్ -12 బాగంగా కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ ప్రధాన కాలువ నిర్మాణం కొరకు .ఫైల్.నం.G1/4353/2017,తేది:29.08.2019.
 473. భూసేకరణ:జగదేవపూర్ (మం) లోని బి జి వెంకటాపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.2.02 గుం మరియు ఎ.2.21గుం ,దౌలాపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.25.22గుం గొల్లపల్లి  గ్రామం లో ఉన్న ఎ.2.06గుం జగదేవపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.6.39.గుం,మునిగడప గ్రామం లో ఉన్న ఎ.0.03గుం తీగుల్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.7.17గుం మరియు తిమ్మాపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.6.39గుం జగదేవపూర్ కెనాల్ -డిస్ట్రి బ్యుటరి కెనాల్ సిస్టం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1775/2019.తేది:29.08.2019.
 474. భూసేకరణ:గజ్వేల్ (మం) లో క్యాసారం గ్రామం లో ఉన్న ఎ.4.2850గుం కొండ పోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ గజ్వేల్ డిస్ట్రి బ్యుటరి కెనాల్ కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1374/19.తేది:29.08.2019.
 475. భూసేకరణ:రాయపోల్ (మం) లోని మంతూర్ (గ్రామం లో ఉన్న ఎ.12.11గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ప్యాకేజ్ నం.13 లో D8 కుడి కాలువ నిర్మాణం మరియు ఎ.9.00గుం D9 డిస్ట్రి బ్యుటరి  కుడి కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1750/19.తేది:29.08.2019.
 476. భూసేకరణ:మర్కూక్ మండలములోని ఎర్రవల్లి గ్రామములో కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ క్రింద D-7L జగదేవపూర్ కెనాల్ సుమారు విస్తీర్ణం ఎ.0.37 గుం.,శివారువెంకటాపూర్ గ్రామంలో , D-1R జగదేవపూర్ కెనాల్ సుమారు విస్తీర్ణం ఎ.1.13 గుం., మరియు వర్దరాజ్ పూర్ గ్రామంలో D-7L జగదేవపూర్ కెనాల్ సుమారు విస్తీర్ణం ఎ.1.10 గుం., ఫైల్ నం.G2/1850/2019,తేది:29.08.2019.
 477. భూసేకరణ:గజ్వేల్ (మం) లోని బూరుగుపల్లి (గ్రా) లో ఎ.12.12గుం ,సింగాటం (గ్రా) లో ఎ.12.04 గుం ,పిచేడ్ (గ్రా) లో ఎ.17.06.గుం ,శేరిలింగంపల్లి (గ్రా) లో ఎ.2.37గుం, కొల్గురు (గ్రా) లో ఎ.33.27గుం ,అహ్మదీపూర్ (గ్రా) లో ఎ.40.01గుం మరియు బెజుగామ (గ్రా) లో ఎ.6.30 గుం కొండ పోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ ప్యాకజే-13 డిస్ట్రిబ్యూ ట రి  కెనాల్ సిస్టం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1748/19,G2/1772/19,G2/1383/19,G2/1778/19,G2/1855/19.తేది:29.08.2019.
 478. భూసేకరణ:గజ్వేల్ (మం) లో ని బంగ్లవెంకటాపూర్ (గ్రా) లో ఎ.3.39 గుం ,బయ్యారం (గ్రా) లో ఎ.14.1050 గుం ,దాచారం (గ్రా) లో ఎ.6.1050గుం ,మక్త మసాన్ పల్లి (గ్రా) లో ఎ.0.3950గుం మరియు పిచేడ్ (గ్రా) లో ఎ.5.05గుం  మొత్తం ఎ.30.2450గుం  కొండ పోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ రామాయంపేట డిస్ట్రిబ్యూట రి  కెనాల్ కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్.నం:G2/1966/19,G2/1957/19,G2/2059/19.తేది:29.08.2019.
 479. భూసేకరణ:గజ్వేల్ (మం) లో ని క్యాసారం  (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.4.2850 గుం కొండ పోచమ్మ సాగర్  రిజర్వాయర్ గజ్వేల్ డిస్ట్రిబ్యూట రి  కెనాల్  కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1374/19.తేది:29.08.2019
 480. కాలేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ నిర్మాణం కోసం ములుగు మండలంలోని బహిలంపూర్ గ్రామంలో ఉన్న (03) ఇళ్ళు / ప్లాట్ ఏరియాను స్వాధీనం చేసుకోవడం. లే.నం.G2/ 2497/2018, తేది:22.08.2019.
 481. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ నిర్మాణం కోసం ములుగు (మం) లోని బాహిలంపూర్ (గ్రా) వద్ద ఉన్న (13) ఇళ్ళు / ప్లాట్ ఏరియాను స్వాధీనం చేసుకోవడం.
   లే.నం.G2 / 2497/2018, తేదీ: 22.08.2019.
 482. చేర్యాల (మం) గ్రామాలలో ఉన్న తపస్పల్లి రిజర్వాయర్ యొక్క ఎడమ ప్రధాన కాలువ తవ్వకం కోసం ఎ.110.15½ గుం., భూమిని స్వాధీనం చేసుకునే ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్ యొక్క పొడిగింపు. ప్రో.నం.G3/1988/2018, తేది: 08.08.2019
 483. భూసేకరణ:దౌల్తాబాద్ (మం) లోని కోనాపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.0.12¼  గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క ఉప్పరిపల్లి కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/934/18.తేది:23.07.2019.
 484. భూసేకరణ.ఎ.11.05 1/2 గుం.,దౌల్తాబాద్ మండలం లోని అప్పయపల్లీ గ్రామంలో కిష్టాపూర్ కాలువ కోసం. లే.నం.G2/1801/2019, తేది:16.07.2019.
 485. తోగుట (మం) లోని ఏటిగడ్డకిష్టాపూర్ , తిరుమలగిరి ,మొగుల్లచెరువు తండ ,లక్ష్మాపుర్  గ్రామాలలో ఉన్న (935) ఇళ్ళు , కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా కొమురవెల్లి  మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్  నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.ప్రో.నం:G1/1195/2017.తేది:16.07.2019.
 486. భూసేకరణ:దౌల్తాబాద్ (మం) లోని గొడుగుపల్లి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.0.06 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క శంకరంపేట కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం:G2/994/18.తేది:16.07.2018.
 487. తొగుట  (మం) లోని పల్లెపహాడ్ గ్రామం లో ఉన్న ఇండ్లు (531) కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ క్రింద కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది. ప్రొ.నం. G1/1195/2017, తేదీ:16.07.2019.
 488.  భూసేకరణకు (12) నెలలు దాటి ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్ సమయం పొడిగింపు ఎ. 33.33½  గుం., కొమురవెల్లి మండల గ్రామాలకు. ప్రో. నం. G3/1624/2018, తేదీ: 15.07.2019
 489. భూసేకరణ :గజ్వేల్ (మం) లోని ముట్రాజ్ పల్లి గ్రామం లో ఎ.1.02½ గుం భాహ్య వలయ రహదారి నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం :G2/335/17.తేది :12.07.2019. 
 490. భూసేకరణ:సిద్దిపేట అర్బన్ మండలములోని నర్సాపూర్ గ్రామములో  ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ,1.19 1/2 గుం., మరియు 82.36 చ.గ.,రెండు పడకల గదుల నిర్మాణం కోసం.లే.నం.G1/316/2019,తేది:08.07.2019.
 491. భూసేకరణ:తోగుట మండలములోని చందాపూర్,గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.7.32 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ మల్లన్న సాగర్ కుడి కాలువ యొక్క డిస్ట్రిబుటరీస్ డి-8 నిర్మాణ నిమిత్తము కొరకు సేకరించబడినది G1/1347/2019,తేది:06.07.2019.
 492. భూసేకరణ :నంగనూర్ (మం) లోని నర్మెట్ట గ్రామంలో ఉన్న ఎ. 3.06 గుం  కాళేశ్వరం  ప్రాజెక్ట్ రంగనాయకసాగర్ యొక్క కుడి కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం :G1/1279/2019.తేది :06.07.2019.
 493. భూసేకరణ.సిద్దిపేట రూరల్ మండలములోని బుస్సాపూర్ గ్రామములో ఉన్న ఎ.25.07 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద రంగానయకసాగర్  యొక్క ప్రధాన ఎడమ కాలువ నిర్మాణం కోసం.లే.నం.G1/1370/2019,తేది:06.07.2019
 494. భూసేకరణ :నంగనూర్ (మం) లోని నంగనూర్ గ్రామంలో ఉన్న ఎ.1.13 గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్  రంగనాయకసాగర్ యొక్క  కుడి కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం :G1/1284/2019.తేది :06.07.2019.
 495. భూసేకరణ:నంగనూర్ (మం)లోని  నంగనూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.18.13 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రంగనాయకుల సాగర్  యొక్క కుడి కాలువ  నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది .Lr.నం :G1/1285/2019.తేది :06.07.2019.
 496. భూసేకరణ :నంగనూర్  (మం)లోని పాలమాకుల గ్రామంలో  ఉన్న ఎ.3.05గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్  రంగనాయకుల సాగర్  యొక్క కుడి కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం:G1/1286/2019.తేది:06.07.2019.
 497. భూసేకరణ :నంగనూర్  (మం)లోని పాలమాకుల గ్రామంలో  ఉన్న ఎ.5.01 ½ గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్  రంగనాయకుల సాగర్  యొక్క కుడి కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం:G1/1287/2019.తేది:06.07.2019.
 498. భూసేకరణ :నంగనూర్  (మం)లోని పాలమాకుల గ్రామంలో  ఉన్న ఎ.3.26గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్  రంగనాయకుల సాగర్  యొక్క కుడి కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం:G1/1288/2019.తేది:06.07.2019.
 499. భూసేకరణ :నంగనూర్  (మం)లోని పాలమాకుల గ్రామంలో  ఉన్న ఎ.2.15గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్  రంగనాయకుల సాగర్  యొక్క కుడి కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం:G1/1289/2019.తేది:06.07.2019.
 500. భూసేకరణ:గజ్వేల్ మండలం లోని గిరిపల్లి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.5.29 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ క్రింద కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్-గజ్వేల్ కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం:G2/2654/18.తేది:06.07.2019.
 501. భూసేకరణ:తోగుట (మం) లోని గుడికందుల గ్రామం లో ఉన్న ఎ.89.25 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ,మల్లన్న సాగర్ మెయిన్ కెనాల్ -(2L) డిస్ట్రి బుటరి నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం:G1/1372/2019.తేది:06.07.2019.
 502. భూసేకరణ:తోగుట (మం) లోని లింగాపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.6.30గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ మల్లన్న సాగర్ కుడి కాలువ యొక్క డిస్ట్రి బ్యుటరి డి -10ల నిర్మాణం కోసం  సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1373/2019.తేది:06.07.2019.
 503. భూసేకరణ.సిద్దిపేట రూరల్ మండలం లోని చింతమడక గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.18.19 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ ప్రధాన కాలువ తవ్వకం కోసం.లే.నం.G1/1735/2019,తేది:04.07.2019.
 504. భూసేకరణ:గజ్వేల్ మండలములోని దాతార్పల్లి గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.1.20 గుం.,కొండపోచామ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్కగ్రావిటీ కెనాల్ నిర్మాణం కొరకు.లే.నం.G2/1935/2018.,తేది:04.07.2019.
 505. భూసేకరణ:జగదేవపూర్ (మం)(గ్రామం) లోని ఉన్న ఎ.4.15 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ప్యాకేజ్ -15 డిస్ట్రి బ్యుటరి కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/386/19.తేది:04.07.2019.
 506. భూసేకరణ:గజ్వేల్ (మం) లోని జలిగామ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.1.30గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ క్రింద కొండ పోచమ్మ రిజర్వాయర్-గజ్వేల్ కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/793/18.తేది:04.07.2019.
 507. భూసేకరణ:గజ్వేల్ (మం) లోని జలిగామ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.0.22గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ క్రింద కొండ పోచమ్మ రిజర్వాయర్-గజ్వేల్ కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/793/18.తేది:04.07.2019.
 508. భూసేకరణ :గజ్వేల్ డివిజన్ లోని మార్కుక్ (మం) లో  కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ క్రింద పాములపర్తి గ్రామం లో సంగారెడ్డి కెనాల్ నిర్మాణమునకు ఎ .40.37 గుం  భూమి సేకరించబడినది.Lr.నం :G2/2671/18.తేది :29.06.2019.
 509. భూసేకరణ:సిద్దిపేట (రూ)(మం) లోని ఇర్కోడ్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.45.2500 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ,క్రింద అనంతగిరి రిజర్వాయర్ నుండి కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ వరకు ప్యారలర్  కన్వేయర్ సిస్టం నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:g1/1495/2019.తేది:22.06.2019.
 510. భూసేకరణ:సిద్దిపేట (మం) లింగారెడ్డిపల్లి H/o సిద్దిపేట గ్రామం లో ఉన్న ఎ.1.04 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/503/2018.తేది:22.06.2019.
 511. భూసేకరణ:నంగనూర్ (మం) లోని ఖానాపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.2.39గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రంగనాయకసాగర్ యొక్క కుడి కాలువ  నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1280/2019.తేది:18.06.2019.
 512. భూసేకరణకు (12) నెలలు దాటి ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్ సమయం పొడిగింపు, ఎ.110.07 గుం.,కొమురవెల్లి మండల గ్రామాలకు. ప్రో.నం. G3/1561/2018, తేదీ:15.06.2019
 513. భూసేకరణ:సిద్దిపేట (అర్బన్) (మం) లో ని ఎన్సాన్ పల్లి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.7.26గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ -మల్లన్న సాగర్ సమాంతర కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం:G1/1356/19.తేది:04.06.2019
 514. భూసేకరణ.చిన్నకోడూర్ మండలములోని రామంచ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.91.32 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద అనంతగిరి రిజర్వాయర్ నుండి శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ వరకు పారల్లెల్ కన్వేయర్ సిస్టం నిర్మాణం కొరకు ఫైల్ నం.G1/1385/2019.,తేది:04.06.2019.
 515. భూసేకరణ:సిద్దిపేట అర్బన్ మండలములోని తడ్కపల్లీ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.120.21 గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్- మల్లన్న సాగర్ సమాంతర కలువ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు ఫైల్.నం.G1/1358/2019,తేది:01.06.2019
 516. భూసేకరణ.ఎ.33.35 గుం.,సిద్దిపేట అర్బన్ మండలం లోని  బురుగుపల్లి గ్రామ పరిది లో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద అనంతగిరి నుండి శ్రీ కొమరవెల్లి మల్లన్న సాగర్ వరకు సమాంతర కాలువ నిర్మాణం కోసం. లే .నం.G1/1357/2019.,తేది:01.06.2019. 
 517. భూసేకరణ.తొగుట మండలంలోని బండారుపల్లి గ్రామంలో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.139.30 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద అనంతగిరి నుండి శ్రీ కొమరవెల్లి మల్లన్న సాగర్ సమాంతర కాలువ నిర్మాణం కోసం.ప్రో.నం.G1/1353/2019.తేది:01.06.2019
 518. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ మండలములోని మచాపూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఏ.72.16 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద అనంతగిరి రిజర్వాయర్ నుండి శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ పారాల్లెల్ కన్వేయర్ సిస్టం నిర్మాణం కొరకు.ఫైల్.నం:G1/1350/2019,తేది:01.06.2019.
 519. భూసేకరణ సిద్దిపేట రూరల్ మండలములోని చిన్న గుండవెల్లి గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.135.36 గుం.,సమాంతర కన్వేయర్ వ్యవస్థ అనంతగిరి జలాశయం నుండి శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ నిర్మాణ నిమిత్తం.లే .నం.G1/1250/2019.,తేది:22.05.2019.
 520. భూసేకరణ చిన్నకోడూర్ మండలములోని గంగాపూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఏ.13.13 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద అనంతగిరి రిజర్వాయర్ నుండి శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ వరకు పారాల్లెల్ కన్వేయర్ సిస్టం నిర్మాణం కొరకు.లే.నం.G1/1249/2019,తేది:22.05.2019.
 521. భూసేకరణ:తోగుట (మం) లోని ఘనపూర్  గ్రామం లో ఉన్న ఎ.74.32 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ -ప్యాకేజ్-12- మల్లన్న సాగర్ -ప్రధాన కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం:G1/1252/2019.తేది:22.05.2019.
 522. భూసేకరణ ఎ. 15.10 ¾  గుం.,మనోహరాబాద్ మరియు కోతపల్లి మధ్య కొత్త బిజి రైల్వే లైన్ నిర్మాణం కోసం గజ్వెల్ (మం)  కొండకండ్ల (గ్రా) పరిమితిలో ఉంది.లే.నం.G3 / 1523 / 2016., తేదీ: 21.05.2019.
 523. భూసేకరణ:తొగుట మండలములోని బండారుపల్లి గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.3.01 గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద మల్లన్నసాగర్ మెయిన్ కెనాల్ -(2L) డిస్ట్రిబ్యుటరినిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు.లే.నం.G1/1199/2019,తేది:21.05.2019.
 524. భూసేకరణ.తొగుట మండలములోని బండారుపల్లి గ్రామములో ఉన్న ఎ.38.37 1/2 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద మల్లన్నసాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క ప్రధాన కాలువ నిర్మాణం కోసం.లే.నం.G1/1190/2019,తేది:21.05.2019
 525. భూసేకరణ:మిర్దొడ్డి మండలములోని ధర్మారం గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.30.00 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద మల్లన్నసాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క ప్రధాన కాలువ కొరకు.లే.నం.G1/1202/2019,తేది:21.05.2019.
 526. భూసేకరణ :తోగుట (మం) లోని ఘనపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.33.20 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్,మల్లన్న సాగర్ మెయిన్ కెనాల్ -(2L)డిస్ట్రి బ్యుటరి నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం:G1/1201/2019.తేది:21.05.2019.
 527. భూసేకరణ:సిద్దిపేట (రూ) (మం) లోని ఇర్కోడ్ మరియు వెంకటాపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.7.14 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ,మల్లన్న సాగర్ మెయిన్ కెనాల్ -(2R) డిస్ట్రి బ్యుటరి నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1191/2019.తేది:21.05.2019.
 528. భూసేకరణ:కొండపాక (మం) లోని మార్పడగ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.55.28½ గుం సిరిసినగండ్ల గ్రామం లో ఉన్న ఎ.43.13½గుం జప్తినాచారం  గ్రామం లో ఉన్న ఎ.6.16గుం కొండపాక లో ఎ.46.09గుం దుద్దేడ లో ఎ.8.01గుం వెలికట్ట లో ఎ .18.36½ గుం విశ్వనాధ పల్లి  లో ఎ.14.26.గుం తిమ్మారెడ్డి పల్లి లో ఎ.03.08గుం మొత్తం ఎ.196.18½ గుం దేవాదుల  గోదావరి లిఫ్ట్ ఈఱీఆటీఓణ్ ప్రాజెక్ట్ ఫసె -|| తపాస్ పల్లి ట్యాంక్ లిఫ్ట్ మెయిన్ కెనాల్ కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1092/2019.తేది:21.05.2019.
 529. భూసేకరణ:మిర్దొడ్డి (మం) లోని మిర్దొడ్డి మరియు కొండాపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.48.01గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్,మల్లన్న సాగర్ మెయిన్ కెనాల్ -(2L)డిస్ట్రి బ్యుటరి నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1189/2019.తేది:21.05.2019.
 530. కొండపాక  (మం) లోని ఎర్రవెల్లి రెవెన్యూ గ్రామం లో ఉన్న ఇండ్లు మరియు ప్లాట్లు సుమారు (807) కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ క్రింద కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.Lr.నం:G1/1126/2019.తేది:04.05.2019
 531. కొండపాక  (మం) లోని ఎర్రవెల్లి రెవెన్యూ గ్రామం లో ఉన్న ఇండ్లు మరియు ప్లాట్లు సుమారు (807) కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ క్రింద కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.Lr.నం:G1/807/2019.తేది:01.05.2019
 532. భూసేకరణ :మార్కూక్ (మం) లోని కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ క్రింద మార్కూక్ గ్రామం లో 2L కాలువ నిర్మాణం కు ఎ.0.08 గుం మరియు 5Lకాలువ నిర్మాణం కు ఎ.3.17½ గుం సేకరించబడినది.Lr.నం :G2/1381/18.తేది:20.04.19.
 533. భూసేకరణ:మార్కూక్(మం) లోని కొండ పోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ క్రింద మార్కూక్ గ్రామం లో జగదేవ్ పూర్ కెనాల్ నిర్మాణంకు  ఎ.7.33 గుం సేకరించబడినది.Lr.నం :G2/4689/17.తేది:20.04.19.
 534. భూసేకరణ :మార్కూక్ (మం) లోని మార్కూక్ గ్రామంలో ఉన్న కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ క్రింద జగదేవ్ పూర్ కెనాల్ నిర్మాణం కు ఎ.1.09 గుం ,2Lకాలువ నిర్మాణముకు ఎ.0.11 గుం ,5L కాలువ నిర్మాణం కు ఎ.0.27 గుం మరియు శివార్ వెంకటాపూర్ గ్రామం లో జగదేవ్ పూర్ కెనాల్ నిర్మాణం కు ఎ.0.04½ గుం ,4L కాలువ నిర్మాణం కు ఎ.0.12 గుం మొత్తం ఎ.2.22½ గుం సేకరించబడినది.Lr.నం:G3/4689/2018.Dated:20.04.2019.
 535. భూసేకరణ:మర్కూక్ (మం) లోని ఎర్రవెల్లి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.1.18 గుం కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ క్రింద  జగదేవపూర్ కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం:G2/4690/17.తేది:20.04.2019.
 536. భూసేకరణ:వర్గల్ (మం) లోని గౌరారం  గ్రామం లో ఉన్న ఎ.6.09 గుం కాళేశ్వరం  ప్రాజెక్ట్ కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్ లో భాగంగా రామాయంపేట కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం:G2/1158/18.తేది:20.04.2019.
 537. భూసేకరణ:వర్గల్ (మం) లోని గౌరారం గ్రామం లో ఉన్న ఎ.79.32¼ గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కొండ పోచమ్మ రిజర్వాయర్ లో భాగం గా సంగారెడ్డి కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం:G2/2595/18.తేది:20.04.2019.
 538. భూసేకరణ:మార్కూక్ (మం) లోని మార్కూక్ గ్రామం లో ఉన్న కొండ పోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ క్రింద జగదేవపూర్ కెనాల్ నిర్మాణం కు ఎ.1.09 గుం ,2L కాలువ నిర్మాణం కు ఎ 0.11 గుం ,5L కాలువ నిర్మాణం కు ఎ.0.27 గుం మరియు శివారు వెంకటాపూర్ గ్రామం లో జగదేవపూర్ కెనాల్ నిర్మాణం కు ఎ.0.04½ గుం ,4Lకాలువ నిర్మాణం కు ఎ.0.12గుం మొత్తం ఎ.2.22½ గుం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G3/4689/2018.తేది:20.04.2019.
 539. భూసేకరణ:దౌల్తాబాద్ (మం) లోని గొడుగుపల్లి  గ్రామం లో ఉన్న ఎ.32.34 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా శంకరంపేట కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం:G2/994/2018.తేది:12.04.2019.
 540. భూసేకరణ:దౌల్తాబాద్ (మం) లోని కోనాపూర్ (గ్రా)  లో ఉన్న ఎ.13.29 గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గ రామాయంపేట కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/930/2018.తేది:12.04.2019. 
 541. భూసేకరణ:దౌలతాబాద్(మం)కోనాపూర్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.12.17½ గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా ఉప్పరిపల్లి కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/934/2018.తేది:12.04.2019.
 542. భూసేకరణ :సిద్దిపేట (అర్బన్) (మం) లోని  నాంచారుపల్లి  గ్రామం లో ఉన్న ఎ.7.07 గుం మనోహరబాద్ మరియు కొత్త పల్లి  మద్య కొత్త BG రైల్వే లైన్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ప్రో .నం :  G3/1523/2016.తేది :31.03.2019.
 543. నంగనూర్ (మం) లోని  పాలమాకుల గ్రామంలో ఉన్న ఎ.5.23 గుం కాళేశ్వరం,రంగనాయక సాగర్ ప్రాజెక్ట్ కుడి కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం :G1/621/2019.తేది :26.03.2019.
 544. భూసేకరణ:నంగనూర్ (మం) లోని మక్దంపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.5.11 గుం  కాళేశ్వరం,రంగనాయక సాగర్ ప్రాజెక్ట్ కుడి కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/619/2019.తేది:26.03.2019.
 545. భూసేకరణ :గజ్వేల్ (మం) లోని ముట్రాజ్ పల్లి  గ్రామం లో ఎ.6.23 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్  క్రింద కొండ పోచమ్మ  రిజర్వాయర్- గజ్వేల్ కెనాల్ నిర్మాణం  కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం :G2/795/17.తేది :22.03.2019.
 546. నంగనూర్ (మం) లోని నంగనూర్ గ్రామంలో ఉన్న  ఎ.6.02 గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ,రంగనాయక సాగర్ కుడి కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం  సేకరించబడినది.Lr.నం :G1/620/2019.తేది:18.03.2019.
 547. భూసేకరణ:మార్కూక్ (మం) ధర్మకుంట (గ్రా)  లో ఉన్న ఎ.60.14 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా తుర్కపల్లి  కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/755/2018.తేది:16.03.2019.
 548. భూసేకరణ :గజ్వేల్ (మం) లోని కొడకండ్ల గ్రామం లో ఉన్న ఎ.3.10¼ గుం మనోహరబాద్ మరియు కొత్తపల్లి  మద్య కొత్త బి జి రైల్వే లైన్ నిర్మాణము  కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం :G3/1523/2016.తేది :12.03.2019.
 549. భూసేకరణ:గజ్వేల్ (మం) లోని కొడకండ్ల  గ్రామం లో ఉన్న ఎ.0.34½గుం మనోహరాబాద్-కొత్తపల్లి మద్య కొత్త బి గజి రైల్ వే  లైన్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G3/1523/2016.తేది:12.03.2019.
 550. భూసేకరణ:ములుగు (మం) లోని మామిడ్యాల గ్రామం లో ఉన్న ఎ.120.05½ గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా కొండ పోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/460/17.తేది:06.03.2019.
 551. భూసేకరణ:ములుగు (మం) లోని మామిడ్యాల గ్రామం లో ఉన్న ఎ.10.11½ గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా కొండ పోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/460/17.తేది:06.03.2019.
 552. భూసేకరణ :సిద్దిపేట (రూరల్) (మం) లోని మిట్టపల్లి ,నర్సాపూర్ &మండపల్లి గ్రామాలలోన ఉన్న ఎ.56.34గుం ,ఎ.50.34 గుం  & ఎ.83.27 గుం  మనోహరబాద్  మరియు కొత్తపల్లి  మద్య కొత్త బి.జి  రైల్వే లైన్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం :G3/1523/2016.తేది :03.03.2019.
 553. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ (మం) లో ని చెల్కలపల్లి,ఎల్లయిపల్లి ,కోచగుట్ట పల్లి  H/O అల్లిపూర్  గ్రామాల లో ఉన్న 222 ఇండ్లు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా అనంతగిరి రిజర్వాయర్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:g1/158/2017.తేది:28.02.2019.
 554. భూసేకరణ :చిన్నకోడూర్ (మ౦)లోని పెద్దకోడూర్ &చిన్నకోడూర్ గ్రామాలలో ఉన్న ఎ.48.32 గుం  మరియు ఎ.36.24 గుం మనోహరబాద్ మరియు కొత్తపల్లి  మద్య రైల్వేలైన్ నిర్మాణము కోసం సేకరించబడినది.ప్రో .నం :G3/1523/2016.తేది :26.02.2019. 
 555. భూసేకరణ :సిద్దిపేట (మం)లోని మిట్టపల్లి గ్రామంలో ఉన్న ఎ.1.39½ గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రంగనాయకుల సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.Lr.నం :G1/2192/2017.తేది:25.02.2019.
 556. భూసేకరణ:జగదేవపూర్ (మం)(గ్రామం) లో ఉన్న ఎ.30.36గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ప్యాకేజ్-15 డిస్ట్రి బ్యుటరి కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/389/2019.తేది:23.02.2019..
 557. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ మండలములోని ఇబ్రహీంనగర్ గ్రామంలో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఏ.5.08 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద రంగానయకసాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క డిస్ట్రిబ్యూటరి కాలువ నిర్మాణం కొరకు.లే.నం.G1/4683/2017,తేది:21.02.2019.
 558. చిన్నకోడూర్ (మం) లోని పెద్దకోడుర్  గ్రామం లో ఉన్న ఎ.7.00 గుం  మరియు ఎ.1.16 గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ,రంగానయకసాగర్ రిజర్వాయర్ కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది .Lr.నం :G1/2376/2017.తేది :21.02.2019.
 559. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ (మం) మచాపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.1.20గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్,రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్, కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/2203/2017.తేది:21.02.2019.
 560. భూసేకరణ.చిన్నకోడూర్ (గ్రా) & (మం) లో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.1.25 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద రంగానయకసాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కాలువ నిర్మాణం కోసం.లే.నం.G1/4678/2017, తేది:16.02.2019.
 561. భూసేకరణ :గజ్వేల్ (మం) లోని ముట్రాజ్ పల్లి గ్రామం  మొత్తం ఎ.85.37 గుం   మల్లన్న సాగర్ నిర్వాసితుల కొరకు  డబుల్ బెడ్ రూమ్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడింది .Lr.నం :G1/521/2017.తేది :15.02.2019.
 562. భూసేకరణ :సిద్దిపేట (అర్బన్ )(మం) లోని నర్సాపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.1.19½ గుం రెండు పడక గదుల నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.Lr.నం :G1/316/2019.తేది :14.02.2019.
 563. భూసేకరణ. ఎ.5.29 1/4 గుం.,  మనోహరాబాద్ మరియు కొత్తపల్లి గ్రామాల మధ్య కొత్త బిజి రైల్వే లైన్ నిర్మాణం కోసం గజ్వెల్ (గ్రా) మరియు (మం) పరిమితిలో ఉంది. లే.నం.G2 / 1523/2016, తేదీ: 13.02.2019.
 564. భూసేకరణ.ఎ.12.24 గుం.,మనోహరాబాద్ మరియు కొత్తపల్లి గ్రామాల మధ్య కొత్త బిజి రైల్వే లైన్ నిర్మాణం కోసం కొండపక లోని దుద్దేడా గ్రామ పరిధిలో లే.నం. G2 /1523/2016, తేది: 13.02.2019.
 565. భూసేకరణ.ఎ.3.22 1/2 గుం., గజ్వెల్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ నిర్మాణం కోసం గజ్వెల్ (గ్రా) మరియు (మం) పరిమితుల్లో ఉంది. లే.నం.G2 /335/2017., తేదీ: 13.02.2019. 
 566. భూసేకరణ :కొండపాక (మం) లోని దుద్దేడ  గ్రామం లో ఉన్న ఎ.08.39 గుం  మనోహరాబాద్ నుండి కొత్తపల్లి వరకు బి.జి. రైల్వే లైన్ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం :G2/1523/2016.తేది :13.02.2019.
 567. భూసేకరణ:బెజ్జంకి (మం) లో ని వడ్లుర్ మరియు తోటపల్లి (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.4.30గుం వడ్లుర్ (గ్రా) నుండి  0.000-1.660 km D-8కాలువ  తోవ్వకం కోసం మరియు తోటపల్లి  MI ట్యాంక్  ఆన్లైన్ రిజర్వాయర్ లో ఉన్న MMR R/S కాలువ 17.750km నుండి 36.125 km వరకు సేకరించబడినది.ఫైల్ .నం:G3/1650/17.తేది:13.02.2019 
 568. భూసేకరణ చిన్నకోడూర్ మండలంలోని చౌడారం గ్రామములో ఉన్న ఎ.0.09 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ కాలువ నిర్మాణ కొరకు.లే.నం.G1/4681/2017,తేది:08.02.2019.
 569. భూసేకరణ :తొగుట (మం)లోని పల్లెపహాడ్ గ్రామం లో ఉన్న (531) ఇళ్ళులను కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ -శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినవి .Lr.నం :G1/1195/2017.తేది :11.01.2019
 570. తోగుట (మం) లోని ఏటిగడ్డకిష్టాపూర్ , తిరుమలగిరి ,మొగుల్లచెరువు తండ ,లక్ష్మాపుర్  గ్రామాలలో ఉన్న (935) ఇళ్ళు , కాళేశ్శ్రీవరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా కొమురవెల్లి  మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్  నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం:G1/1195/2017.తేది:11.01.2019.
 571. భూసేకరణ:దౌల్తాబాద్ (మం) దొమ్మాట (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.2.38 గుం ,ఎ.17.01¼,ఎ.9.15,ఎ.7.10½ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క D-14,D-15,D-16 డిస్ట్రిబ్యూటరిల కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/4579/2017,G2/3047/2018,తేది:20.12.2018. 
 572. భూసేకరణ:దౌలతాబాద్ (మం) దొమ్మాట (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.64.20.గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన  కాలువ  యొక్క ప్యాకేజ్-13నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/4579/2017.తేది:06.12.2018. 
 573. ములుగు మండలంలోని బాహిలంపూర్ మరియు థానేదర్‌పల్లి గ్రామాల పరిమితిలో ఉన్న కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్‌లో మునిగిపోతున్న అబాదిలో ఉన్న ఇళ్ళు / నిర్మాణాల సముపార్జన. లే.నం.G2 / 2497/2018, తేది:22.11.2018.
 574. భూసేకరణ.ఎ.35.27 1/2 గుం.,D-16 మల్లన్న సాగర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ నిర్మాణం కోసం మిర్డోడి మండలంలోని వీరారెడ్డిపల్లి గ్రామం యొక్క పరిదిలో. లే.నం.G2 /3048/2018,తేది: 05.11.2018
 575. భూసేకరణ:గజ్వేల్ (మం) లోని గిరిపల్లి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.5.36.గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కొండపోచమ్మ సాగర్ కిష్టాపూర్ కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం:G2/1276/2018.తేది:29.10.2018.
 576. భూసేకరణ :మార్కుక్ (మం) లోని పాములపర్తి గ్రామంలో ఉన్న ఎ.67.21 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్  క్రింద కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్-సంగారెడ్డి కెనాల్  నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.Lr.నం :G2/2671/18.తేది :26.10.2018. 
 577. భూసేకరణ:తోగుట (మం) లోని లింగాపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.2.06.గుం &ఎ.0.04గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ మల్లన్న  సాగర్ కుడి ప్రధాన కాలువ యొక్క D-12 డిస్ట్రి బ్యుటరి  కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది. ఫైల్ నం :G1/730/2018.తేది:23.10.2018.
 578. భూసేకరణ:వర్గల్ (మం) లోని  గౌరారం గ్రామం లో ఉన్న ఎ,79.32¼ గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ,కొండపోచమ్మ సాగర్ సంగారెడ్డి  కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం:G2/2595/18.తేది:29.09.2018.
 579. భూసేకరణ:వర్గల్ (మం) లోని గౌరారం గ్రామం లో ఉన్న ఎ.79.32¼ గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్  కొండ పోచమ్మ సాగర్ సంగారెడ్డి కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం:G3/2595/18.తేది:29.09.2018.
 580. భూసేకరణ:గజ్వేల్ (మం) కొడకండ్ల (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.21.39¼ గుం మనోహరాబాద్ మరియు కొత్త పల్లి  మద్య   న్యూ బి .జి రైల్వే లైన్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్.నం:G3/1523/2016.తేది:21.09.2018.
 581. ములుగు మండలములోని మామిడ్యాల గ్రామ పంచాయితీ మరియు రెవెన్యూ గ్రామములో ఉన్న ఇండ్లు మరియు ప్లాట్లు సుమారు (550) కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద కొండపోచమ్మ సాగర్ నిర్మాణం కొరకు.ఫైల్ నం.G2/2681/2018,తేది:20.09.2018.
 582. భూసేకరణ కొండపాక మండలములోని దుద్దేడ గ్రామములోఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఏ.28.33 మరియు గజ్వేల్ (మం) &(గ్రా) లో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఏ.0.18 గుం., కొత్తపల్లి నుండి మనోహరాబాద్ కొత్త బ్రాడ్ గేజ్ రైల్వే లైన్ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు.లే.నం.G3/1523/2018, తేది:18.09.2018.
 583. భూసేకరణ:జగదేవపూర్ (మం)  పీర్ల పల్లి  గ్రామం లో ఉన్న ఎ.1.15గుం మరియు తీగుల్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.0.11గుం మొత్తం ఎ.1.26గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ గ్రావిటీ మెయిన్ కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1746/2018.తేది:28.08.2018.
 584. భూసేకరణ :ములుగు (మం) లోని కొట్యాల్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.54.34 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్-తుర్కపల్లి కెనాల్ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr .నం :G2/2368/18.తేది :27.08.2018.
 585. ములుగు మండలం లోని బహిలంపూర్ గ్రామ పరిమితిలో ఉన్న కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ లో మునిగిపోతున్న అబాదిలో ఉన్న ఇళ్ళు/నిర్మాణాల సముపార్ధన.లే.నం.G2/2497/2018.,తేది:25.08.2018. 
 586. భూసేకరణ.చెరియాల్ మండలములోని ఆకునూర్,నాగపురి  మరియు చిట్యాల గ్రామాలలో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.68.33 గుం.,తపస్పల్లి రిజర్వాయర్ యొక్క కుడి ప్రధాన కాలువ కోసం.లే.నం.G3/2207/2018.,తేది:18.08.2018.
 587. భూసేకరణ :ములుగు (మం) లోని ముస్తపగూడ గ్రామం లో ఎ.04.05 గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్  క్రింద కొండ పోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్-తుర్కపల్లి కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది. Lr.నం :G2/2253/2018.తేది :18.08.2018.
 588. భూసేకరణ:కొండపాక (మం) లోని గిరైపల్లి  గ్రామంలో ఉన్న ఎ.0.05 గుం  మరియు మార్పడగ గ్రామంలో ఉన్న ఎ.2.16 గుం గ్రామాలలో ఉన్న మొత్తం ఎ.3.09గుం జె చొక్కారావు దేవాదుల  ఇరిగేషన్ప్రాజెక్ట్  ఫేస్-|| ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్  యొక్క ఎడమ ప్రధాన కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.Lr.నం:G3/547/17.తేది:18.08.2018.
 589. భూసేకరణ.ఎ.5.12 1/4 గుం.,బెజ్జంకి (గ్రా) మరియు (మం) పరిమితి లో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద అనంతగిరి రిజర్వాయర్ యొక్క పంపిణి కాలువ నిర్మాణం కోసం. లే.నం.G1/2931/2017,తేది:13.08.2018.
 590. భూసేకరణ :బెజ్జంకి (మం) గుండారం గ్రామా పరిధి లో ఉన్నఎ. 0.16.గుం  కాళేశ్వరం  ప్రాజెక్ట్ ,ప్యాకేజ్ -10 లో డిస్ట్రి బుటరి  నెట్వర్క్ సిస్టం నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం:G1/2938/2017.తేది:13.08.2018.
 591. భూసేకరణ:బెజ్జంకి (మం) లోని గుండారం గ్రామం లో ఉన్న ఎ.0.16.గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ,ప్యాకేజ్ -10లో డిస్ట్రి బ్యూ ట రీ  నెట్వర్క్ సిస్టం నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం:G1/2938/2017.తేది:13.08.2018.
 592. భూసేకరణ:బెజ్జంకి (మం) లోని కల్లేపల్లి  గ్రామం లో ఉన్న ఎ.1.15గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్,ప్యాకేజ్-10  లో డిస్ట్రి బ్యుటరి నెట్ వర్క్ సిస్టం నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/2933/17.తేది:13.08.2018.
 593. భూసేకరణ:అక్కన్నపేట(మం) లోని రేగొండ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.49.19½ గుం గౌరవెల్లి ఎడమ ప్రధాన కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం:G3/1057/2017.తేది:04.08.2018.
 594. భూసేకరణ.దుబ్బాక మండలంలోని అప్పన్నపల్లీ గ్రామములో ఉన్న  ఎ.21.17 గుం., కాళేశ్వరం- ప్రాజెక్ట్ -ప్యాకేజి 12-మల్లన్నసాగర్- ప్రధాన కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం.లే.నం.G1/2649/2017, తేది :28.07.2018. 
 595. భూసేకరణ. ఎ. 110.15 1/2. గుం., చేర్యాల (మం) గ్రామాలలో ఉన్న తపాస్పల్లి రిజర్వాయర్ యొక్క  జె.చొక్కారావు దేవాదుల లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కింద కుడి మరియు ఎడమ ప్రధాన కాలువల పంపిణీదారుల తవ్వకం కోసం లే.నం. G3 /1988/2018., తేదీ: 25.07.2018.
 596. భూసేకరణ: తొగుట మండలములోని వేములఘట్టు గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తిర్ణం ఎ.1656.08¾ గుంటలు , కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ క్రింద శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది,ప్రో.నం.G1/681/2017,తేది:23.07.2018.
 597. భూసేకరణ.ఎ.5.05 గుం.,గాజ్వెల్ (మం) లోని బంగ్లా వెంకటపూర్ (గ్రా) కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ కింద కిష్టాపూర్ కాలువ మరియు రామాయంపేట కాలువ నిర్మాణం కోసం. లే.నం.G2/2154/2018.తేది:23.07.2018.
 598. భూసేకరణ.ఎ.4.22 గుం.,మనోహరాబాద్ మరియు కోతపల్లి మధ్య కొత్త బిజి రైల్వే లైన్ ఏర్పాటు కోసం గజ్వెల్ (మం) లోని ధర్మారెడ్డిపల్లి (గ్రా) వద్ద ఉంది. లే.నం.G3 / 1523/2016, తేది: 23.07.2018.
 599. భూసేకరణ: ములుగు మండలములోని మామిడ్యాల గ్రామములో  ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.217.00 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కింద కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది. ప్రొ.నం. G2/460/2017, తేదీ: 18.07.2018.
 600. భూసేకరణ:కొండపాక (మం) లోని ఎర్రవెల్లి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.3.02½ గుం సింగారం గ్రామం లో ఉన్న ఎ.1.12 గుం మల్లన్న సాగర్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది .Lr.నం :G1/1212/2017.తేది:17.07.2018.
 601. భూసేకరణ:మిర్దొడ్డి (మం) లోని లింగుపల్లి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.0.13గుం హై లెవెల్ బ్రిడ్జి (ధర్మారం నుండి వెంకట్రావుపేట) నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/2023/2018.తేది:17.07.2018.
 602. భూసేకరణ :కొండపాక (మం) లోని మార్పడగ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.2.24½ గుం బైపాస్ రోడ్డు నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది .Lr.నం:G3/884/2017.తేది:09.07.2018.
 603. భూసేకరణ:మిర్దొడ్డి (మం) లోని మల్లుపల్లి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.0.22 గుం హై లెవెల్ బ్రిడ్జి నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/350/2018.తేది:05.07.2018.
 604. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ మండలములోని పెద్దకోడూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.20.18 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద రంగనాయకసాగర్  రిజర్వాయర్ నిర్మాణం కొరకు.ప్రో.నం.G1/2376/2017, తేది:03.07.2018.
 605. భూసేకరణ:సిద్దిపేట(రూరల్) (మం) లోని  నారాయణరావుపేట   గ్రామం లో ఉన్న ఎ.79.08 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా  శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్  రిజర్వాయర్ప్రధాన కాలువ నిర్మాణము కొరకు సేకరించ బడినది .Lr.నం :G1/1212/2017.తేది :02.07.2018. 
 606. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ మండలములోని మాచాపూర్ గ్రామంలో ఉన్న ఎ.2.06 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు లో బాగంగా రంగనాయకసాగర్ రిజర్వాయర్ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది. ప్రొ.నం.G1/2207/2017,తేదీ:29.06.2018.
 607. భూసేకరణ:బెజ్జంకి  (మం) గుండారం గ్రామం లో ఉన్న ఎ.2.04 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ,ప్యాకేజ్ -10 లో మైనర్ డిస్ట్రి బ్యూట రీ -6నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం:G1/2938/2017.తేది:18.06.2018.
 608. భూసేకరణ :బెజ్జంకి (మం) దాచారం మరియు వీరాపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.6.04 గుం మద్య మానేరు రిజర్వాయరుమెయిన్ కుడి కాలువ లో తోటపల్లి ఎం.ఐ. ట్యాంక్ లో తోటపల్లి ట్యాంక్ ముంపు కొరకు సేకరించబడినది.Lr.నం:G3/1517/17.తేది :15.06.2018.
 609. భూసేకరణ :సిద్దిపేట (అర్బన్) (మం) లోని నరసాపూర్  గ్రామం లో ఉన్న ఎ.6.04 గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ కుడి ప్రధాన కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం :G1/2206/2017.తేది:14.06.2018.
 610. భూసేకరణ :సిద్దిపేట (అర్బన్) (మం)లోని  మిట్టపల్లి  గ్రామంలో ఉన్న ఎ.56.10½ గుం కాళేశ్వరం  ప్రాజెక్ట్ లో  భాగం గా రంగనాయకసాగర్ కుడి ప్రధాన కాలువ నిర్మాణము కోసం సేకరించబడినది.ప్రో .నం :G1/2192/2017.తేది :14.06.2018.
 611. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ మండలములోని మాచాపూర్ గ్రామంలో ఉన్న ఎ.26.34 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు లో బాగంగా రంగనాయకసాగర్ రిజర్వాయర్ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది. ప్రొ.నం.G1/2203/2017,తేదీ:14.06.2018.
 612. భూసేకరణ.ఎ.0.16 గుం., రైపోలె మండలం లోని బేగంపేట గ్రామ పరిది లో కొత్తపల్లి నుండి మనోహరాబాద్ రైల్వే లైన్ ఏర్పాటు కోసం.లే.నం.G3/1523/2016.,తేది:07.06.2018.
 613. భూసేకరణ:చెర్యాల (మం) లోని  చెర్యాల గ్రామంలో ఎ 70.25½ గుం, దొమ్మాట గ్రామంలో ఎ.21.30 గుం మరియు ముస్త్యాల  గ్రామంలో ఎ.17.31½ గుం మొత్తం ఎ .110.07 గుం  తపాస్ పల్లి కాలువ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది.Lr.నం :G3/1561/2018.తేది:07.06.2018.
 614. భూసేకరణ :దౌలతాబాద్ (మం) లోని తిర్మలాపూర్,ఇందుప్రియాల్ ,దీపాయంపల్లి,దౌల్తాబాద్ మరియు గోవిందాపూర్ గ్రామంల లో ఉన్న ఎ.24.23 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ క్రింద “రామాయంపేట” కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం :G2/1510/18.తేది:07.06.2018.
 615. భూసేకరణ :దౌల్తాబాద్ (మం) లోని తిర్మలాపూర్,కోనాపూర్ ,ముబరాస్ పూర్ ,ఉప్పరిపల్లి ,లింగరాజు పల్లి ,దౌల్తాబాద్ ,మహమ్మద్ షాపూర్ మరియు గొడుగుపల్లి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.11.36 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ క్రింద కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్  కింద ” ఉప్పరిపల్లి మరియు శంకరం పేట “కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం:G2/1511/2018.తేది:31.05.2018.
 616. భూసేకరణ :అక్కన్నపేట (మం) లోని గౌరవెల్లి  గ్రామం లో ఉన్న ఎ.195.23¾ గుం గౌరవెల్లి రిజర్వాయర్ సబ్మేర్జ్ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.ప్రో .నం:G3/1062/17.తేది:31.05.2018
 617. భూసేకరణ:కొమురవెల్లి (మం) లోని ఐనాపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.0.35½ గుం జె.చొక్కారావు(D4)దేవాదుల ప్రాజెక్ట్ ఎడమ కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం:G3/2669/2017.తేది:31.05.2018.
 618. భూసేకరణ:కొండపాక (మం) లోని ముద్దాపూర్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.8.0250 గుం ,తిప్పారం  లో ఉన్న ఎ. 4.22 గుం  మరియు మంగోల్ లో ఉన్న ఎ.18.21గుం  మొత్తం ఎ.31.05½ గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద కొండ పోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ సమాంతర కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/3015/17,G2/3483/17,G2/3017/17.తేది:23.05.2018.
 619. భూసేకరణ:మార్కూక్ (మం) లో ని ఎర్రవెల్లి గ్రామం లో ఎ.8.18 గు,మార్కూక్ గ్రామం లో ఎ.2.17 గుం ,ఎ.2.36 గుం ,ఎ.13.28 గుం మరియు శివారు వెంకటాపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.4.37 గుం ,మొత్తం ఎ.36.39 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్  క్రింద కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్-జగదేవపూర్ కెనాల్ (0T-2I,3I,4I,5L)నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం:G2/1380/2018.తేది:21.05.2018.
 620. భూసేకరణ:అక్కన్నపేట(మం)  లోని గౌరవెల్లి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.167.30 గుంగౌరవెల్లి రిజర్వాయర్ సబ్ మెర్జేన్స్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం:G3/1062/2017.తేది:21.05.2018.
 621. భూసేకరణ:మార్కూక్ (మం) లో ని ఎర్రవల్లి (గ్రా) లో  ఉన్న ఎ.8.18గుం ,మార్కూక్ (గ్రా) లో ఎ.2.17 గుం ,ఎ.2.36గుం ,ఎ.13.28గుం  మరియు శివార్ వెంకటాపూర్ (గ్రా)  లో ఎ.4.37 గుం ,ఎ.4.23గుం  మొత్తం ఎ.36.39గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద కొండ పోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్-జగదేవ్ పూర్ కెనాల్ (OT-2L,3L,4L,5L)నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/1380/18,G2/1381/18,G2/1382/18.తేది:21.05.2018.
 622. భూసేకరణ:నంగనూర్ మండలములోని బడ్డిపడగ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.11.35 గుంటలు కాళేశ్వరం,రంగనాయక సాగర్ ప్రాజెక్టు కుడి కాలువ యొక్క ఎడమ డిస్ట్రిబ్యుటరి కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం. లే.నం.G1/1452/2018.,తేది:19.05.2018
 623. భూసేకరణ:నంగనూర్ (మం) లోని ముక్దంపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.19.15 గుం కాళేశ్వరం,రంగనాయక సాగర్ ప్రాజెక్ట్ కుడి కాలువ యొక్క ఎడమ డిస్ట్రి బ్యుటరి కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:g1/1453/2018.తేది:19.05.2018.
 624. భూసేకరణ:రాయపోల్ (మం) లోని మంతూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.77.32గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా కాల్వల నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/4610/2017.తేది:18.05.2018.
 625. భూసేకరణ:కొమురవెల్లి (మం) లోని కొమురవెల్లి ,పోసానపల్లి ,గోరైపల్లి,ఐనాపూర్ మరియు గురువన్న పేట గ్రామం లో ఉన్న ఎ.43.36½ గుం  జి చొక్కారావు దేవాదుల ప్రాజెక్ట్ కుడి కాలువ మరియు ఎడమ కాలువల నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G3/1268/2018.తేది:15.05.2018.
 626. భూసేకరణ:కొమురవెల్లి (మం) గౌరైపల్లి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.13.38 గుం మనోహరాబాద్ టూ కొత్తపల్లి రైల్వే లైన్ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం:G3/1523/2016.తేది:11.05.2018.
 627. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ (మం) లోని గంగాపూర్ మరియు విటలాపూర్  గ్రామం లో ఉన్న ఎ.2.15 గుం మరియు ఎ.2.32½ గుం మొత్తం ఎ.5.07½ గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ,రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం:G1/1286/2018.తేది:09.05.2018.
 628. భూసేకరణ బెజ్జంకి మండలంలోని దాచారం మరియు తోటపల్లి గ్రామాలలో ఉన్న ఎ.4.11 గుం.,ఔట్లెట్ ఛానల్ మరియు సర్ప్లస్ కోర్స్.లే.నం.G3/1062/2017.,తేది:08.05.2018. 
 629. భూసేకరణ: ములుగు మండలములోని మామిడ్యాల గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.1356.01 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కింద కొండపోచమ్మ సాగర్ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది ప్రొ.నం.G2/460/2017, తేదీ: 05.05.2018.
 630. భూసేకరణ:నంగనూర్ మండలములోని ముండ్రాయి గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.20.27 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద రంగానయకసాగర్ ప్రాజెక్ట్ కుడి కాలువ యొక్క ఎడమ డిస్ట్రిబ్యూటరికాలువ నిర్మాణం కొరకు.లే.నం.G1/1458/2018,తేది:01.05.2018.
 631. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ (మం) లోని కస్తూరిపల్లి  గ్రామం లో ఉన్న ఎ.28.25 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్,రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్,కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/4680/2017.తేది:01.05.2018.
 632. భూసేకరణ:నంగనూర్ (మం) లోని కోనైపల్లి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.3.36గుం క;కాళేశ్వరం ,రంగనాయక సాగర్  ప్రాజెక్ట్ కుడి కాలువ యొక్క ఎడమ డిస్ట్రి బ్యుటరి  కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/994/2017.తేది:01.05.2018.
 633. భూసేకరణ :నంగనూర్ (మం) లోని నర్మెట్ట  గ్రామం లో ఎ.30.35 గుం  కాళేశ్వరం , రంగనాయకసాగర్ ప్రాజెక్ట్  కుడి కాలువ యొక్క ఎడమ డిస్ట్రిబుటర్  కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం :G1/1251/18.తేది :30.04.2018.
 634. భూసేకరణ:సిద్దిపేట (రూ) (మం) లోని జక్కాపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.40.01 గుం రంగ నాయక సాగర్ ఎడమ కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/4685/2017.తేది:27.04.2018. 
 635. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ (మం) లోని ఇబ్రహీంనగర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.32.04 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్,రంగానయాక్ సాగర్ రిజర్వాయర్ ,కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం:G1/4683/17.తేది:26.04.2018.
 636. భూసేకరణ :నంగనూర్ (మం) లోని నంగనూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.8.07గుం కాళేశ్వరం ,రంగనాయకసాగర్ ప్రాజెక్ట్ కుడి కాలువ యొక్క ఎడమ డిస్ట్రిబుటరి  కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం :G1/1226/2018.తేది :26.04.2018.
 637. భూసేకరణ చిన్నకోడూర్ మండలంలోని చౌడారం గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.3.10 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద రంగానయకసాగర్ రిజర్వాయర్,కాలువ నిర్మాణం కొరకు.లే.నం.G1/4681/2017,తేది:24.04.2018.
 638. భూసేకరణ:మద్దూర్ (మం) లద్నూర్,మర్మాముల,సలకాపూర్ ,వంగపల్లి ,కూటిగల్ ,వల్లంపట్ల ,రేబర్తి ,లక్కపల్లి ,ధర్మారం మరియు మద్దూర్ (గ్రా)  ల లో ఉన్న ఎ.211.08 గుం JCR-DLIS,Phase-!!!,Package-V!!! కింద లద్నూర్ ఎడమ ప్రధాన కాలువకు డిస్ట్రిబ్యూటరి లు ,మైనర్ మరియు సబ్ -మైనర్  కాలువల నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ .నం:G3/833/18,G3/834/18,G3/835/18,G3/836/18,G3/837/18,G3/838/18,G3/839/18,G3/840/18.తేది:24/04/2018.
 639. భూసేకరణ,చేర్యాల మండలములోని దానంపల్లి గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.8.27 గుం.,రంగానయకసాగర్ ప్రాజెక్ట్ కుడి ప్రధాన కాలువ నిర్మాణం కోసం.లే.నం.G1/2685/2018,తేది:23.04.2018.
 640. భూసేకరణ :చిన్నకోడూర్(మం) లోని  పెద్దకోడూర్ గ్రామం లో  ఉన్న ఎ.10.10 గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ -రంగనాయకసాగర్ రిజర్వాయర్ ఎడమ కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.ప్రో.నం :G1/2376/2018.తేది :23.04.2018. 
 641. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ (మం) లోని మచాపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.21.03గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్,రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్,కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/2203/17.తేది:20.04.2018.
 642. భూసేకరణ:సిద్దిపేట రూరల్ మండలములోని గుర్రాలగోంది గ్రామంలో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఏ.5.01 గుం.,రంగానయకసాగర్ ఎడమ కాలువ నిర్మాణం కొరకు.లే.నం.G1/1347/2017.,తేది:17.04.2018.
 643. భూసేకరణ:నంగనూర్ మండలములోని పాలమాకుల గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణంఎ.04.05 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కుడి ప్రధాన కాలువ నిర్మాణం కొరకు.లే.నం.G1/1132/2018,తేది:17.04.2018.
 644. భూసేకరణ:దౌల్తాబాద్ మండలములోని దొమ్మాట గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.4.11 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో బాగంగా కొమురవెల్లిమల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ కుడి కాలువ నిర్మాణం కొరకు.లే.నం.G2/4579/2017,తేది:16.04.2018.
 645. భూసేకరణ:తొగుట మండలములోని పెద్దమసాన్ పల్లి గ్రామములోని విస్తీర్ణం ఎ.14.33 గుం.,భూమిని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో బాగంగా శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ కుడి ప్రధాన కాలువ నిర్మాణం కొరకు.లే.నం.G1/2334/2017,తేది:13.04.2018.
 646. భూసేకరణ:సిద్దిపేట (రూ) (మం) లోని ఇర్కోడ్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.52.27½ గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ప్యాకేజ్ 12-మల్లన్న సాగర్ ప్రధాన కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/4353/2018.తేది:11.04.2018.
 647. భూసేకరణ:నంగనూర్ (మం) లోని కోనైపల్లి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.01.01గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కుడి ప్రధాన కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/994/2018.తేది:11.04.2018.
 648. భూసేకరణ:తొగుట మండలములోని బండారుపల్లి గ్రామములోని విస్తీర్ణం ఎ.64.07 గుం.,భూమిని ప్రజా ప్రయోజనాల నిమిత్తం కాళేశ్వరంప్రాజెక్ట్ లో బాగంగా శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ ప్రధాన కాలువ నిర్మాణం కొరకు.G1/2359/2017,తేది:10.04.2018.
 649. భూసేకరణ:బెజ్జంకి (మం) లో ని దాచారం (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.48.22 గుం సుమ్మేర్జేన్సు  కింద తోటపల్లి MI ట్యాంక్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్.నం:G3/825/17.తేది:17.03.2018
 650. భూసేకరణ:అక్కన్నపేట మండలములోని గౌరవెల్లి,జనగామ మరియు గండిపల్లి గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఏ.49.00 గుం.,గౌరవెల్లి రిజర్వాయర్ కట్ట నిర్మాణము నిమిత్తం.ప్రో.నం.G3/715/2017,తేది:16.03.2018.
 651. భూసేకరణ:సిద్దిపేట (అర్బన్) (మం) లోని మండపల్లి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.83.27 గుం మనోహరాబాద్-కొత్తపల్లి బి జి రైల్వే లైన్ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G3/1523/2016.తేది:16.03.2018.
 652. భూసేకరణ:ములుగు (మం) లో చీలసాగర్ (గ్రా) లో ఎ.43.36 గుం ,నర్సంపల్లి లో ఎ.35.32¼ గుం ,అడవి మసీద్ పల్లి లో ఎ.27.06 గుం  మరియు  జప్తి నాచారం లో ఎ.14.31గుం  మొత్తం ఎ.121.25¼ గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద కొండపోచమ్మ  సాగర్ రిజర్వాయర్-తుర్కపల్లి  కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/759/18,G2/761/18,G2/760/18,G2/758/18.తేది:16.03.2020.
 653. సిద్దిపేట (అర్బన్)(మం) లో ని నర్సాపూర్  గ్రామం లో ఉన్న ఎ.50.34 గుం మనోహరబాద్-కొత్తపల్లి  B.G రైల్వే లైన్  నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది .Lr.నం :G3/1523/2016.తేది :15.03.2018.
 654. భూసేకరణ:సిద్దిపేట (అర్బన్ ) మండలములోని మిట్టపల్లి గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.56.36 గుం.,మనోహరాబాద్ – కొత్తపల్లి B.G రైల్వే లైన్ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు.ఫైల్ నం.G3/1523/2016,తేది:15.03.2018.
 655. భూసేకరణ:గజ్వేల్ (మం) లోని కొడకండ్ల (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.3.1025గుం మనోహరాబాద్  నుండి కొత్తపల్లి బి.జి.రైల్వే లైన్  కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G3/1523/2016.తేది:14.03.2018.
 656. భూసేకరణ:తోగుట(మం) లోని లింగాపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.34.13 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కుడి ప్రధాన కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/730/2018.తేది:13.03.2018.
 657. భూసేకరణ:గజ్వేల్ మండలములోని ముట్రాజ్ పల్లి గ్రామం లో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ. 168.15 గుం.,భూ నిర్వాసితుల ఇండ్ల నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం. G1/521/2018, తేదీ: 06.03.2018.
 658. భుసేకరణ :సిద్దిపేట (అర్బన్) (మం) లో ఉన్న ఎ.3.25 గుం సిద్దిపేట పురపాలక సంఘం -మురుగు నీటి శుద్దికరణ ప్లాంట్ నర్సాపూర్ చెరువు వద్ద నిర్మాణము కొరకు సేకరించబడినది.Lr.నం :G1/650/2018.తేది :06.03.2018.
 659. భూసేకరణ:కొండపాక (మం) లోని దుద్దేడ మరియు కుకునూర్ పల్లి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.95.12 గుం మరియు ఎ. 3.30 గుం కొత్తపల్లి నుండి మనోహరాబాద్ కొత్త బి.జి. రైల్వే లైన్  నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం:G3/1563/2016.తేది:03.03.2018.
 660. భూసేకరణ:బెజ్జంకి (మం) వడ్లుర్ మరియు తోటపల్లి గ్రామాల లో ఉన్న ఎ.3.02గుం +ఎ.23.15గుం మద్య మానేరు రిజర్వాయర్ కుడి కాలువ కు కి .మీ.0.000 నుండి 1.660వరకు డి -8కాలువ నిర్మాణం కోసం  సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G3/1650/2017.తేది:23.02.2018.
 661. భూసేకరణ.దుబ్బాక మండలములోని చెల్లాపూర్ గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.1.16 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో బాగంగా శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ మెయిన్ కెనాల్ నిర్మాణం కొరకు.లే.నం.G1/2650/2017.తేది:20.02.2018.
 662. భూసేకరణ :దుబ్బాక (మం) లోని దుంపలపల్లి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.0.28. గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ మెయిన్ కెనాల్ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం :G1/2761/2017.తేది:20.02.2018.
 663. భూసేకరణ:మిర్దొడ్డి (మం) లోని జంగపల్లి అల్మాస్పూర్  గ్రామం లో ఉ న్న ఎ.14.22గుం ,ఎ.20.09.గుం  సిద్దిపేట (అ)(మం) లోని  లింగారెడ్డి పల్లి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.5.33గుం  మరియు చిన్నకోడూర్ (మం) లో ని చండ్లాపూర్  గ్రామం లో ఉన్న ఎ.7.15¾ గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కుడి ప్రధాన కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/503/2018.తేది:20.02.2018.
 664. భూసేకరణ:దుబ్బాక (మం) దుంపల పల్లి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.0.28గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ మెయిన్ కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేసేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/2761/2017.తేది:20.02.2018.
 665. భూసేకరణ:మిర్దొడ్డి (మం) లో ని జంగపల్లి ,అల్మాస్పూర్ గ్రామాల లొ ఉన్న ఎ.14.22గుం ,ఎ.20.09గుం సిదిపేట (అ) (మం) లో ని లింగారెడ్డి పల్లి (గ్రా ) లో ఎ.5.33గుం  మరియు చిన్నకోడూర్ (మం) లో ని చంద్లాపూర్ (గ్రా) ఎ.7.16¾ గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కుడి ప్రధాన కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్.నం:G1/503/2018.తేది:19.02.2018
 666. భూసేకరణ:కొండపాక (మం) లోని ఎర్రవల్లి (గ్రా) లో భూమి విస్తీర్ణం ఏ.16.36 గుం.,సింగారం గ్రామములో ఏ.34.04 1/4 గుం.,తిప్పారంగ్రామములో ఏ.3.37 గుం.,మల్లన్నసాగర్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద.లే.నం.G1/1212/2017,తేది:23.01.2018.
 667. భూసేకరణ:గజ్వేల్ (మం) లోని ధర్మారెడ్డి పల్లి (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.0.30½  గుం గజ్వేల్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/335/2017.తేది:23.01.2020.
 668. తోగుట (మం) లోని ఏటిగడ్డకిష్టాపూర్ , తిరుమలగిరి ,మొగుల్లచెరువు తండ ,లక్ష్మాపుర్  గ్రామాలలో ఉన్న (935) ఇళ్ళు , కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా కొమురవెల్లి  మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్  నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.ప్రో.నం:G1/1195/2017.తేది:20.01.2018.
 669. భూసేకరణ: తొగుట మండలములోని పల్లెపహాడ్ గ్రామములో ఉన్న ఇండ్లు సుమారు (531) కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కింద కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం. G1/1195/2017, తేదీ:20.01.2018.
 670. భూసేకరణ:గజ్వేల్ (మం) లోని గజ్వేల్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.47.33¼ గుం మనోహర బాద్ నుండి కొత్తపల్లి బి జి రైల్వే లైన్ కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G3/1523/2016.తేది:17.01.2018.
 671. భూసేకరణ:కొండపాక (మం) లోని ముద్దాపూర్ ఎ.0.19గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ క్రింద కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/3015/2017.తేది:17.01.2018.
 672. భూసేకరణ:సిద్దిపేట(అర్బన్) మండలములోని సిద్ధిపేట పట్టనంలో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.46.35 ప్రజా ప్రయోజన నిమితం కోమటి చెరువు సుందరికరణ (పార్క్) నిర్మాణం కొరకు సేకరిచబడినది.ఫైల్.నం.G1/3888/2017,తేది:23.12.2017.
 673. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్(మం)  లోని చెల్కలపల్లి ,ఎల్లాయిపల్లి ,కొచ్చ గుట్టపల్లి  మదిర చెల్కలపల్లి  గ్రామ పంచాయితీ,అల్లిపూర్ రెవెన్యూ (గ్రా) మరియు అల్లి పూర్ (గ్రా) లో ఉన్న ఇండ్లు (168) కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద అనంతగిరి సాగర్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/158/2017.తేది:20.12.2017.
 674. భూసేకరణ:బెజ్జంకి మండలంలద్దబండ మధిర దాచారం గ్రామ పరిదిలో ఉన్న భూమి సుమారు విస్తీర్ణం 1416.71 చ.గ. మరియు (16) ఇండ్లు తోటపల్లి ఎం.ఐ.  ట్యాంక్ ఆన్ లైన్ రిజర్వాయర్ ముంపు కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్.నం.G3/4709/17, తేదీ:13.12.2017.
 675. భూసేకరణ:గజ్వేల్ (మం) లోని జలిగామ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.20.08గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ -17,ప్యాకేజ్-17 ఆడిట్ -1 డంపింగ్ యార్డ్ కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/3762/2017.తేది:01.12.2017.
 676. మల్లన్న సాగర్ నుండి గురుత్వాకర్షణ కాలువను అమలు చేయడానికి మిర్డోడి మండలం యొక్క సురంపల్లి గ్రామ పరిమితిలో ఉన్న ఎ.57.28 గుం., ల భూసేకరణ.Lr.No.G2 / 4563/2017., తేదీ: 25.11.2017.
 677. భూసేకరణ:తొగుట మ(మం) లో ని వేములఘాట్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.1641గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా శ్రీ కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/681/2017.తేది:23.11.2017.
 678. భూసేకరణ గజ్వేల్ మండలములోని దాచారం గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.38.11 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద గ్రావిటీ కాలువ నిర్మాణం కోసం.లే.నం.G1/3776/2017,తేది:31.10.2017.
 679. భూసేకరణ :గజ్వేల్ (మం) లోని జలిగామ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.38.03 గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద సొరంగమార్గం,గ్రావిటీ కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/3670/2017.తేది:31.10.2017.
 680. భూసేకరణ:గజ్వేల్ (మం) లోని క్యాసారం  గ్రామం లో ఉన్న ఎ.52.25గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద సొరంగ కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/3571/2017.తేది:30.10.2017.
 681. భూసేకరణ.గజ్వేల్ మండలములోని అక్కారం గ్రామములో విస్తీర్ణం సుమారు ఎ.124.18 గుం.,మర్కూక్ (మం) &(గ్రా) లో ఎ.136.29 గుం.,కొండపాక (మం) ముద్దాపూర్ (గ్రా)లో ఎ.133.10 గుం.,మంగోల్ (గ్రా)లో ఎ.122.24 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద ప్యాకేజినం.13& 14 సమాంతర మరియు గ్రావిటీ కాలువలనిర్మాణం కొరకు.G2/3016/2017,3058,3015,3017, తేది:16.09.2017.
 682. భూసేకరణ :చిన్నకోడూర్ (మం) లోని చంద్లాపూర్ మరియు రామంచ గ్రామం లో ఉన్న ఎ .12.14 గుం మరియు  ఎ.8.35గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ,రంగనాయకుల సాగర్  మరియు బండ్ నిర్మాణం కొరకు సేకరించబడింది .Lr.నం :G1/1031/2017.తేది:29.08.2017.
 683. భూసేకరణ.సిద్దిపేట రూరల్ మండలములోని నారాయణరావుపేట గ్రామములో విస్తీర్ణం ఎ.1.01 గుం.,రంగనాయకుల సాగర్ నిర్మాణం కొరకు.లే నం.జి1/1212/2017.తేది:22.08.2017.
 684. భూసేకరణ :కొండపాక (మం) లోని ఎర్రవెల్లి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.35.35¼ గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగం గా కొమురవెల్లి మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.Lr.నం:G1/1212/2017.తేది:22.08.2017.
 685. భూసేకరణ చిన్నకోడూర్ మండలంలోని అల్లిపూర్, చంద్లాపూర్ మరియు పెద్దకోడుర్ గ్రామములో ఉన్న ఎ.0.27, 6.23 & 6.25 3/4 గుం, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ,అంతగిరి మరియు రంగానయకసాగర్ రిజర్వాయర్ మరియు బండ్ నిర్మాణం కొరకు. లే.నం.G1/2917/2017 తేది:16.08.2017.
 686. భూసేకరణ: ములుగు మండలములోని మామిడ్యాల్ గ్రామములొ విస్తీర్ణం ఎ.60.17 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు లో బాగంగా కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్ మరియు బండ్ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్ నం.G2/460/2017, తేదీ:01.08.2017.
 687. భూసేకరణ: ములుగు మండలములోని బహిలంపూర్ గ్రామములో విస్తీర్ణం ఎ.71.07 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు లో బాగంగా కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్ మరియు బండ్ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు సేకరించబడినది. ఫైల్ నం.G1/363/2016, తేదీ:01.08.2017.
 688. భూసేకరణ.దుబ్బాక మండలములోని అప్పన్నపల్లి గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.21.17 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్-ప్యాకేజి 12-మల్లన్నసాగర్-ప్రధాన కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు.లే.నం.G1/2649/2017,తేది:28.07.2017.
 689. భూసేకరణ:సిద్దిపేట (మం) లోని లింగారెడ్డి పల్లి H/oసిద్దిపేట గ్రామం లో ఉన్న ఎ.919.22గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ,రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ మరియు బండ్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/2333/2017.తేది:15.07.2017.
 690. భూసేకరణ:తొగుట మండలములోని బండారుపల్లి గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.63.19 గుంటలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్-ప్యాకేజి-12-మల్లన్న సాగర్ ప్రధాన కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు అవసరం ఉన్నదని సేకరించుటకు నిర్ణయించారు.ఫైల్.నంG1/2359/2017,తేది:14.07.2017.
 691. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ మండలములోని రామునిపట్ల గ్రామములో ఉన్న భూమి ఎ.4.05 గుంటలు అనగా కాళేశ్వరంప్రాజెక్ట్ కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ కొరకు సేకరించబడినది.ఫైల్.నం:G1/2335/2017,తేది:14.07.2017.
 692. భూసేకరణ:గజ్వేల్ (మం) ధర్మారెడ్డి పల్లి (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.2.01గుం బి జి రైల్వే లైన్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G3/1523/2016.తేది:01.07.2017
 693. భూసేకరణ ఎ.367.20 గుం., గ్రామం మరియు మండలము జగదేవపూర్ పరిదిలో 15 వ ప్యాకేజీ కింద గ్రావిటీ  ప్రధాన కాలువ తవ్వకం కోసం. ప్రో.నం.G2 / 1765/2017 తేదీ: 24.06.2017.
 694. భూసేకరణ :సిద్దిపేట అర్బన్ (మం)లోని వెల్కటూర్ (వి) లో ఉన్న ఎ.14.31 గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రంగనాయకుల సాగర్  రిజర్వాయర్ ప్రధాన కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.ప్రో .నం:G1/1029/2017.తేది :24.06.17.
 695. భూసేకరణ:సిద్దిపేట  రూరల్ (మం ) లోని జక్కాపూర్ గ్రామాలలో ఉన్న ఎ.1.29 గుం కాళేశ్వరం రంగనాయకుల సాగర్ ప్రాజెక్ట్ కాలువల  నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.ప్రో .నం:G1/1373/2017.తేది :23.06.2017.
 696. భూసేకరణ :కొండపాక (మం) లోని మార్పడగ  గ్రామమలో ఉన్న  ఎ.2.24½ గుం బైపాస్ రోడ్డు నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది .ప్రో .నం :G3/884/2017.తేది :23.06.2017.
 697. భూసేకరణ:తొగుట మండలములోని పెద్దమాసన్ పల్లి గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.14.33 గుం.,కాళేశ్వరంప్రాజెక్ట్-ప్యాకేజి–12-ప్రధాన కాలువ నిర్మాణం కొరకు.లే.నం.G1/2334/17,తేది:23.06.2017.
 698. భూసేకరణ:నంగనూర్ మండలములోని ముండ్రాయి గ్రామములోఉన్నభూమి విస్తీర్ణంఎ.17.35 గుం.,డా.బి.ఆర్.అంబేద్కర్ ప్రాణహిత చేవెళ్ళ సుజల స్రవంతి ప్రాజెక్ట్ ప్యాకేజి-11 నిర్మాణ నిమిత్తం.లే.నం.G1/1458/2017,తేది:23/06/2017.
 699. భూసేకరణ :సిద్దిపేట రూరల్ (మం) లోని మల్యాల గ్రామం లో ఉన్న ఎ.6.30 గుం కాళేశ్వరం  రంగనాయకసాగర్ ప్రాజెక్ట్  కాలువల నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం :G1/2281/2017.తేది:23.06.2017.
 700. భూసేకరణ:సిద్దిపేట (రూ)(మం) లోని జక్కాపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.1.29 గుం డా|| బి.ఆర్. అంబేద్కర్ ప్రాణహిత చేవెళ్ళ సుజల స్రవంతి ప్రాజెక్ట్ ,రంగ నాయకుల సాగర్ ఎడమ కాలువల నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1373/2017.తేది:23.06.2017.
 701. భూసేకరణ:సిద్దిపేట(అర్బన్) మండలములోని తడ్కపల్లీ గ్రామములో ఉన్నభూమి విస్తీర్ణం ఎ.10.22 గుం.,కాళేశ్వరంప్రాజెక్ట్-మల్లన్నసాగర్-ప్రధాన కాలువనిర్మాణనిమిత్తం కొరకు.లే.నం.G1/2193/17,తేది:16.06.2017.
 702. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ (మం) లోని మచాపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.26.34 గుం డా|| బి ఆర్ అంబేద్కర్ ప్రాణహిత చేవెళ్ళ సుజల స్రవంతి ప్రాజెక్ట్ ప్యాకేజ్ -11రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/2203/17.తేది:16.06.2017.
 703. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ (మం) లోని మచాపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.2.06 గుం డా|| బి ఆర్ అంబేద్కర్ ప్రాణహిత చేవెళ్ళ సుజల స్రవంతి ప్రాజెక్ట్ ప్యాకేజ్ -11రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ కెనాల్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/2207/17.తేది:16.06.2017.
 704. భూసేకరణ:సిద్ధిపేట (అ)(మం) లోని మిట్టపల్లి (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.56.10½గుం రంగనాయక సాగర్ కుడి ప్రధాన కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/2192/17.తేది:16.06.2017.
 705. భూసేకరణ:చిన్నకోడూర్ మండలములోని రామంచ గ్రామములొ ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.3.08 గుం., డా|| బి ఆర్ అంబేద్కర్ ప్రాణహిత చేవెళ్ళ సుజల స్రవంతి ప్రాజెక్ట్ ప్యాకేజ్ -11 రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ కెనల్స్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం.G1/2207/17,తేదీ:16.06.2017.
 706. భూసేకరణ: బెజ్జంకి మండలములోని దాచారం, వీరాపూర్ గ్రామాలలో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం  ఎ.56.39½ గుం., MMR R/S  ప్రదాన కాలువ కింద తోటపల్లి కింద తోటపల్లి సబ్ మెర్జీన్ కొరకు సేకరించబడినది. ప్రొ.నం. G3/1517/17, తేదీ: 13.06.2017. 
 707. భూసేకరణ :సిద్దిపేట రూరల్ (మం ) లోని నారాయణరావు పేట  గ్రామంలో ఉన్న ఎ.79.08 గుం  కాళేశ్వరం రంగనాయకుల సాగర్ ప్రాజెక్ట్  కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.No:G1/1212/17.తేది :08.06.2017.
 708. భూసేకరణ:నంగనూరుమండలములోని మురాదాబాద్ H/o వెంకటాపూర్గ్రామములో ఉన్నభూమివిస్తీర్ణం ఎ.3.33 గుం.,కాళేశ్వరం,రంగానయకసాగర్ ప్రాజెక్ట్ కుడికాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం.లే.నం.G1/1458/2017,తేది:08.06.2017.
 709. భూసేకరణ:నంగనూర్ (మం) లో ని తిమ్మాయి పల్లి (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.52.26గుం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ రంగనాయక సాగర్ కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1427/2017.తేది:08.06.2017.
 710. భూసేకరణ:హుస్నాబాద్ (మం) ఉమ్మాపూర్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.70.15 గుం మహా సముద్రం  గండి  పర్కోలేషన్ ట్యాంక్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది .ఫైల్ నం:G3/740/2017.తేది:08.06.2017.
 711. భూసేకరణ:నంగనూర్ (మం)మురాదాబాద్  H/O వెంకటాపూర్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.3.33గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్  ,రంగనాయక సాగర్ ప్రాజెక్ట్ కుడి కాలువ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1458/2017.తేది:08.06.2017.
 712. భూసేకరణ:అక్కన్నపేట్ మండలములోని గౌరవెల్లి గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం 617.36 గుం.,గౌరవెల్లి ప్రాజెక్టు నిర్మాణము నిమిత్తం. ప్రో.నం.G3/1062/17, తేది:03.06.2017. 
 713. భూసేకరణ: మర్కూక్ మండలములోని మర్కూక్ గ్రామములో భూవిస్తీర్ణం ఎ.233.06 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు (కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్) నిర్మాణముకై భూమి సేకరించబడినది.ఫైల్.నం: G1/343/2016,తేదీ:27.05.2017.
 714. భూసేకరణ :గజ్వేల్ డివిజన్ ,గజ్వేల్ (మం) లోని ధర్మారెడ్డిపల్లి  గ్రామం లో ఎ.7.08 గుం  బి జి రైల్వే లైన్ కొత్త పల్లి మనోహరబాద్ నిర్మాణము కై సేకరించబడినది.Lr.నం:G3/1523/2016.తేది :22.05.2017.
 715. భూసేకరణ:మార్కూక్(మం) పాపములపర్తి (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.650.07గుం  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగాకొండ పోచమ్మ రిజర్వాయర్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/362/2016.తేది:19.05.2017
 716. భూసేకరణ :గజ్వేల్ డివిజన్ లోని వర్గల్ (మం) లో గౌరారం గ్రామం లో ఎ.5.13 గుం .కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా కొండ పోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ప్రో .నం:G2/459/2017.తేది :16.05.2017.
 717. భూసేకరణ:కొండపాక మండలములోని ఎర్రవల్లి గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఏ.3.16 1/2 గుం.,సింగారం గ్రామములో భూమి విస్తీర్ణం ఏ.2.05 గుం., మరియు తిప్పారం గ్రామములో ఏ.4.14 1/4 గుం., మల్లన్నసాగర్ కాళేశ్వరంప్రాజెక్ట్ కింద.లే.నం.G1/1212/2017.,తేది:16.05.2017.
 718. భూసేకరణ:హుస్నాబాద్ (మం) పందిళ్ళ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.14.07½  గుం D-2 ఎడమ ప్రధాన  కాలువ 4.450 kmనుండి 7.755km  నిర్మాణం మరియు ఆయకట్ట డెవలప్మెంట్ కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G3/1057/2017.తేది:08.05.2017
 719. భూసేకరణ:బెజ్జంకి (మం) దాచారం మరియు తోటపల్లి (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.68.03గుం గౌరవెల్లి ముంపునకు గురి అవుతు నందున సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G3/89/2017.తేది:08.05.2017.
 720. భూసేకరణ :మర్కూక్ (మం) లోని పాములపల్లి గ్రామం లో ఉన్న ఎ.26.25 గుం కాళేశ్వరం కొండపోచమ్మ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ రిజర్వాయర్ మరియు బండ్ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది .  ప్రో .నం:G1/362/2016.తేది:07.04.2017
 721. భూసేకరణ:నంగనూర్ (మం) లోని వెంకటాపూర్ గ్రామం లో ఉన్న ఎ.0.14గుం కాళేశ్వరం ,రంగనాయక సాగర్ ప్రాజెక్ట్ కుడి కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:ఎ/519/2017.తేది:03.04.2017.
 722. భూసేకరణ:కొండపాక (మం) లోని మార్పడక (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.106.34½గుం  జె  చొక్కరావ్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఫేస్-II అఫ్ D4 డిస్ట్రిబ్యూట రి   యొక్క లిఫ్ట్ మెయిన్ కెనాల్ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G2/547/2017.తేది:28.03.2017.
 723. భూసేకరణ:అక్కన్నపేట (మం) గౌరవెల్లి ,జనగాం ,గండిపల్లి మరియు రేగొండ గ్రామాల లో ఉన్న ఎ.248.39½ గుం గౌరవెల్లి రిజర్వాయర్ కట్ట నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G3/715/2017.తేది:28.03.2017.
 724. భూసేకరణ:సిద్ధిపేట (రూ)(మం) లోని రాఘవాపూర్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.22.36½ గుం కాళేశ్వరం రంగనాయకుల సాగర్ ప్రాజెక్ట్ కాలువల నిర్మాణం కోసం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/1212/2017.తేది:28.03.2017.
 725. భూసేకరణ :తోగుట (మం )లోని ఏటిగడ్డ కిస్టాపూర్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.56.26గుం ,తొగుట (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.40.0525గుం ,పల్లెపహాడ్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.3.00,మరియు తుక్కాపూర్ (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.0.04గుం కాళేశ్వరం కొండపోచమ్మ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ రిజర్వాయర్ కాలువ నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.Lr.నం:G1/1195/2017.తేది:27.03.2017.
 726. భూసేకరణ.చిన్నకోడూర్ మండలములోని రామంచ & చంద్లాపూర్ గ్రామాలలో ఉన్న ఎ.19.20 3/4 గుం.,& ఎ.18.03 1/2 గుం.,ప్యాకేజీ-11 రంగనాయకుల సాగర్ రిజర్వాయర్ నిర్మాణ నిమిత్తం.లే.నం.G1/1031/2017,తేది:17.03.2017.
 727. భూసేకరణ:నంగనూర్ (మం) లోని కోనాయి పల్లి (గ్రా) లో ఉన్న ఎ.41.06గుం డా|| బి.ఆర్.అంబేద్కర్ ప్రాణహిత  చేవెళ్ళ సుజల స్రవంతి  ప్రాజెక్ట్ ప్యాకేజ్-11 నిర్మాణ నిమిత్తం సేకరించబడినది.ఫైల్ నం:G1/994/2017.తేది:11.03.2017.
 728. భూసేకరణ:ములుగు మండలములోని మామిడ్యాల గ్రామములో ఉన్న భూమి విస్తీర్ణం ఎ.1356.01 గుం.,కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ మరియు బండ్ నిర్మాణ నిమిత్తం కొరకు.ఫైల్.నం.G2/460/2017.,తేది:30.01.2017.
 729. భూసేకరణ:గజ్వేల్ మండలములోని గజ్వేల్ (గ్రా) లో ఉన్న భూమి సుమారు విస్తీర్ణం ఏ.56.02 గుం.,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ప్యాకేజి నం-17 యొక్క కాలువ నిర్మాణం కొరకు.లే.నం.G1/4564/2017, తేది:11.01.2017.