ముగించు

విద్యుత్

33/11 కె వి రాజగోపాల్ పేట సబ్ స్టేషన్

33/11 కె వి రాజగోపాల్ పేట సబ్ స్టేషన్ ,నంగనూర్(మ),సిదిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9492077393
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్తు
పిన్ కోడ్: 502280

33/11 కె వి వెంకటా పూర్ సబ్ స్టేషన్

33/11 కె వి వెంకట పూర్ సబ్ స్టేషన్ ,సిద్దిపేట రూరల్ ,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9959003327
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్తు
పిన్ కోడ్: 502103

33/11 కె.వి. గౌరారం సబ్ స్టేషన్

33/11 కె.వి. గౌరారం సబ్ స్టేషన్ ,గౌరారం ,వర్గల్,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9492081226
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్తు
పిన్ కోడ్: 502279

33/11 కెవి అంకుసాపూర్ సబ్ స్టేషన్

33/11 కెవి అంకుసాపూర్ సబ్ స్టేషన్ ,నంగనూర్(మ),సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9492077363
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్తు
పిన్ కోడ్: 502280

33/11 కెవి అంజిపూర్ సబ్ స్టేషన్

33/11 కెవి అంజిపూర్ సబ్ స్టేషన్,దౌలతాబాద్,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9492064917
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్తు
పిన్ కోడ్: 502247

33/11 కెవి అందె సబ్ స్టేషన్

33/11 కెవి అందె సబ్ స్టేషన్ ,మిర్దొడ్డి,సిద్దిపేట జిల్ల ,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9440813696
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్తు
పిన్ కోడ్: 502108

33/11 కెవి అకునూర్ సబ్ స్టేషన్

33/11 కెవి అకునూర్ సబ్ స్టేషన్ ,చెర్యాల,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఫోన్ : 8331011377
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్తు
పిన్ కోడ్: 506223

33/11 కెవి అక్కన్నపేట సబ్ స్టేషన్

33/11 కెవి అక్కన్నపేట సబ్ స్టేషన్,హుస్నాబాద్,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఫోన్ : 7901679080
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్తు
పిన్ కోడ్: 505467

33/11 కెవి అక్బర్‌పేట సబ్ స్టేషన్

33/11 కెవి అక్బర్‌పేట సబ్ స్టేషన్ ,మిర్దొడ్డి,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9492065300
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్తు
పిన్ కోడ్: 502108

33/11 కెవి అడవి మజిద్ పల్లి సబ్ స్టేషన్

33/11 కెవి అడవి మజిద్ పల్లి సబ్ స్టేషన్ ,ములుగు ,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9492080785
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్తు
పిన్ కోడ్: 502279