ముగించు

పాఠశాలలు

కస్తుర్బా గాంధీ బాలిక విద్యాలయ,ములుగు

ములుగు, సిద్దిపేట జిల్లా, తెలంగాణ.

ఫోన్ : 9652108006
వర్గం / పద్ధతి: ఆరు నుంచి పదవ తరగతి వరకు
పిన్ కోడ్: 502279

కస్తుర్బా గాంధీ బాలిక విద్యాలయ,రాయపోల్

రాయపోల్, సిద్దిపేట జిల్లా, తెలంగాణ.

ఫోన్ : 8897673676
వర్గం / పద్ధతి: ఆరు నుంచి పదవ తరగతి వరకు
పిన్ కోడ్: 502278

కస్తుర్బా గాంధీ బాలిక విద్యాలయ,సిద్దిపేట అర్బన్

సిద్దిపేట అర్బన్, సిద్దిపేట జిల్లా, తెలంగాణ.

ఫోన్ : 9849895705
వర్గం / పద్ధతి: ఆరు నుంచి పదవ తరగతి వరకు
పిన్ కోడ్: 502103

కేంద్రీయ విద్యాలయ సిద్దిపేట

చిన్నగుండవెల్లి (గుండావ్ ),సిద్దిపేట జిల్లా ,తెలంగాణ.

ఫోన్ : 9000347806
వర్గం / పద్ధతి: ఒకటవ తరగతి నుంచి పన్నెండవ తరగతి వరకు
పిన్ కోడ్: 502107

జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల (బాలికల), కొండపాక

కొండపాక, సిద్దిపేట జిల్లా, తెలంగాణ.

ఫోన్ : 9703737649
వర్గం / పద్ధతి: ఆరు నుంచి పదవ తరగతి వరకు
పిన్ కోడ్: 502372

జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల (బాలికల), గజ్వేల్

గజ్వేల్, సిద్దిపేట జిల్లా, తెలంగాణ.

ఫోన్ : 9963453107
వర్గం / పద్ధతి: ఆరు నుంచి పదవ తరగతి వరకు
పిన్ కోడ్: 502278

జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల (బాలికల), చెరియాల్

చెరియాల్, సిద్దిపేట జిల్లా, తెలంగాణ.

ఫోన్ : 9885052542
వర్గం / పద్ధతి: ఆరు నుంచి పదవ తరగతి వరకు
పిన్ కోడ్: 506223

జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల (బాలికల), జగదేవపూర్

జగదేవపూర్, సిద్దిపేట జిల్లా, తెలంగాణ.

ఫోన్ : 9440928147
వర్గం / పద్ధతి: ఆరు నుంచి పదవ తరగతి వరకు
పిన్ కోడ్: 502281

జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల (బాలికల), దౌల్తాబాద్

దౌల్తాబాద్, సిద్దిపేట జిల్లా, తెలంగాణ.

ఫోన్ : 9010555338
వర్గం / పద్ధతి: ఆరు నుంచి పదవ తరగతి వరకు
పిన్ కోడ్: 502247

జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల (బాలికల), బెజ్జంకి

బెజ్జంకి, సిద్దిపేట జిల్లా, తెలంగాణ.

ఫోన్ : 9849489895
వర్గం / పద్ధతి: ఆరు నుంచి పదవ తరగతి వరకు
పిన్ కోడ్: 505528