ముగించు

చికిత్సాలయాలు

CHC చెరియాల్

రావినగర్,చెరియాల్,సిద్దిపేట జిల్లా, తెలంగాణ.

ఇమెయిల్ : chccherial[at]gmail[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 506223

CHC దుబ్బాక

సరస్వతి నగర్, పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర, దుబ్బాక, సిద్దిపేట జిల్లా, తెలంగాణ.

ఇమెయిల్ : chcdubbaka[at]gmail[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 502108

pp యూనిట్ చెరియాల్

చెరియాల్(మ),సిద్దిపేట జిల్ల ,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9989351294
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 506223

ఎగువ ప్రాధమిక ఆరోగ్యకేంద్రం అంబేద్కర్ నగర్

అంబేద్కర్ నగర్,సిద్దిపేట (మ)(అ),సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9550493756
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 502103

ఎగువ ప్రాధమిక ఆరోగ్యకేంద్రం నరసాపూర్

నరసాపూర్ ,సిద్దిపేట (మ)(అ),సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఫోన్ : 8106836019
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 502103

ఎగువ ప్రాధమిక ఆరోగ్యకేంద్రం వర్గల్/24*7

వర్గల్(మ),సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9618037914
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 502279

ఎగువ ప్రాధమిక ఆరోగ్యకేంద్రం హుస్నాబాద్/24*7

హుస్నాబాద్(మ),సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఫోన్ : 7993484594
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 505467

ఏరియా హాస్పిటల్, గజ్వేల్

గజ్వేల్,సిద్దిపేట జిల్లా, తెలంగాణ

ఇమెయిల్ : ahgajwel[at]gmail[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 502278

ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్

కోమటి చెరువు దగ్గర సిద్దిపేట,సిద్దిపేట జిల్లా, తెలంగాణ.

వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 502103

ప్రాధమిక ఆరోగ్య కేంద్రం చిన్నకోడూర్ /24*7

చిన్నకోడూర్ (మ),సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఫోన్ : 7207664363
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 502276