ముగించు

కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల,మిర్దొడ్డి

మిర్దొడ్డి,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఇమెయిల్ : gjcmrd2013[at]rediffmail[dot]com
ఫోన్ : 9963567851
వర్గం / పద్ధతి: జూనియర్ కళాశాల
పిన్ కోడ్: 502108

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల,ములుగు

ములుగు,సిద్దిపేట జిల్ల ,తెలంగాణ

ఇమెయిల్ : principalgjcmulugu[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8309076011
వర్గం / పద్ధతి: జూనియర్ కళాశాల
పిన్ కోడ్: 502279

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల,హుస్నాబాద్

హుస్నాబాద్,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఇమెయిల్ : principalgjcbhusnabad[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9492203570
వర్గం / పద్ధతి: జూనియర్ కళాశాల
పిన్ కోడ్: 505467

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల-వర్గల్,వర్గల్

వర్గల్,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఇమెయిల్ : karunakargoud5588[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9441076910
వర్గం / పద్ధతి: జూనియర్ కళాశాల
పిన్ కోడ్: 502279

ప్రభుత్వ జూనియర్ బాలికల కళాశాల,గజ్వేల్

గజ్వేల్ ,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఇమెయిల్ : gjcggajwel47014[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8074909594
వర్గం / పద్ధతి: జూనియర్ కళాశాల
పిన్ కోడ్: 502278

ప్రభుత్వ జూనియర్ బాలికల కళాశాల,సిద్దిపేట (అర్బన్)

సిద్దిపేట,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఇమెయిల్ : ggjcsiddipet[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9701405593
వర్గం / పద్ధతి: జూనియర్ కళాశాల
పిన్ కోడ్: 502103

ప్రభుత్వ జూనియర్ బాలికల కళాశాల,హుస్నాబాద్

హుస్నాబాద్,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఇమెయిల్ : principalgjcghusnabad[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9441440777
వర్గం / పద్ధతి: జూనియర్ కళాశాల
పిన్ కోడ్: 505467

ప్రభుత్వ జూనియర్ బాలుర కళాశాల,గజ్వేల్

గజ్వేల్,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఇమెయిల్ : principalgjcgajwel12[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8978310569
వర్గం / పద్ధతి: జూనియర్ కళాశాల
పిన్ కోడ్: 502278

ప్రభుత్వ జూనియర్ బాలుర కళాశాల,సిద్దిపేట (రూరల్)

సిద్దిపేట,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఇమెయిల్ : principalgjcsdptmdk[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9440555300
వర్గం / పద్ధతి: జూనియర్ కళాశాల
పిన్ కోడ్: 502103

ప్రభుత్వజూనియర్ కళాశాల,మద్దూర్

మద్దూర్,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఇమెయిల్ : pplmaddur[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9440230361
వర్గం / పద్ధతి: జూనియర్ కళాశాల
పిన్ కోడ్: 506367