ముగించు

కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళశాల,బెజ్జంకి

బెజ్జంకి,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఇమెయిల్ : principalgjcbejjanki[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9000314422
వర్గం / పద్ధతి: జూనియర్ కళాశాల
పిన్ కోడ్: 505528

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల,కొండపాక

కొండపాక,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఇమెయిల్ : principalgjckpkmdk[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9440481838
వర్గం / పద్ధతి: జూనియర్ కళాశాల
పిన్ కోడ్: 502372

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల,కోహెడ

కోహెడ,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఇమెయిల్ : gjckoheda47017[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9948293298
వర్గం / పద్ధతి: జూనియర్ కళాశాల
పిన్ కోడ్: 505473

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల,చిన్నకోడూర్

చిన్నకోడూర్,సిద్దిపేట జిల్ల ,తెలంగాణ

ఇమెయిల్ : gjcchinnakodur14365[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9441813318
వర్గం / పద్ధతి: జూనియర్ కళాశాల
పిన్ కోడ్: 502276

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల,చెరియాల్

చెరియాల్,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఇమెయిల్ : principalgjccherial[dot]wgl[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9490109116
వర్గం / పద్ధతి: జూనియర్ కళాశాల
పిన్ కోడ్: 506223

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల,జగదేవ్ పూర్

జగదేవ్ పూర్ ,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఇమెయిల్ : principal14288[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8309018706
వర్గం / పద్ధతి: జూనియర్ కళాశాల
పిన్ కోడ్: 502281

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల,తోగుట

తోగుట,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఇమెయిల్ : thogutacollege[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9440248686
వర్గం / పద్ధతి: జూనియర్ కళాశాల
పిన్ కోడ్: 502372

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల,దుబ్బాక

దుబ్బాక,సిద్దిపేట జిల్ల, తెలంగాణ

ఇమెయిల్ : gjcdbk[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9490721173
వర్గం / పద్ధతి: జూనియర్ కళాశాల
పిన్ కోడ్: 502108

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల,దౌలతాబాద్

దౌలతాబాద్,సిద్దిపేట జిల్ల ,తెలంగాణ

ఇమెయిల్ : gjcdbd14229[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9849826858
వర్గం / పద్ధతి: జూనియర్ కళాశాల
పిన్ కోడ్: 502247

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల,నంగనూర్

నంగనూర్ ,సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ

ఇమెయిల్ : gjcnangnoor[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9912035338
వర్గం / పద్ధతి: జూనియర్ కళాశాల
పిన్ కోడ్: 502280