ముగించు

సహాయ కేంద్రం

సిద్దిపేట జిల్లా సహాయ కేంద్రాల  చరవాణి సంఖ్యలు
క్రమ సంఖ్య శాఖ  ఆపత్కాల సహాయ చరవాణి సంఖ్య
      1 పొలిసు నియంత్రణ గది 100
      2 రాష్ట్ర నియంత్రణ గది 1070
      3
ఓటరు హెల్ప్‌లైన్
 08457-230000
      4 ప్రమాద సహాయ కేంద్రం 108
      5 అగ్ని మాపక  మరియు రెస్క్యూ 101
      6 ఆపత్కాల సహాయ కేంద్రం  102
      7 పిల్లల సహాయ కేంద్రం  1098
     8 లైంగిక వేదింపుల 1091
     9 ఎన్నికల సహాయ కేంద్రం 1950
     10 బి ఎస్ న్ ల్ సహాయ కేంద్రం 1500
     11 మీ సేవ పరిష్కారం 1110
     12 రైల్వే విచారణ 131