ముగించు

విద్య

విద్య అనేది అభివృద్ధికి మొట్టమొదటి అవసరాలలో ఒకటి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో యువతకు నాణ్యమైన విద్య అందించడానికి అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టింది. ప్రజల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపర్చడానికి, పేదరికం, నిరుద్యోగం, సామాజిక సమానత్వం, సమాన ఆదాయ పంపిణీ తదితర సమస్యలను అధిగమించడం వంటి ఇతర లక్ష్యాలను సాధించేందుకు ప్రభుత్వం విద్యా స్థితి మెరుగుపడింది.