ముగించు

యువత మరియు క్రీడలు

స్పోర్ట్స్ వింగ్ పరిచయం:

 

  • అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పెరిగిన పోటీ ప్రతిభ గుర్తింపు మరియు అభివృద్ధిపై పదునైన దృష్టిని తీసుకువచ్చింది.
  •  క్రీడా ప్రదర్శనలు ఇంత ఉన్నత స్థాయికి చేరుకున్నాయి, ప్రతిభావంతులైన వ్యక్తులు మాత్రమే అంతర్జాతీయ పోటీలలో పతకం సాధించే అవకాశాన్ని కలిగి ఉంటారు.
  •  అనేక సంవత్సరాలుగా క్రమబద్ధమైన శిక్షణ ద్వారా వారసత్వంగా వచ్చిన ప్రతిభను మరింతగా అభివృద్ధి చేసుకోవాలి.
  • సామాజిక పునర్నిర్మాణానికి క్రీడలను సాధనంగా ఉపయోగించడం ప్రభుత్వ దృష్టి.
  • ప్రతిభను అభివృద్ధి చేయడానికి ఉత్తమ కాలం బాల్యం, ఫలితంగా, అన్ని క్రీడలలో క్రమమైన క్రీడా శిక్షణ బాల్యంలోనే ప్రారంభం కావాలి, తరువాత కాలంలో ఒక క్రీడలో అధిక ప్రదర్శనలు సాధించడానికి మంచి స్థావరాన్ని సృష్టించే పెరుగుదల మరియు అభివృద్ధి కాలాన్ని పూర్తిగా ఉపయోగించుకోవాలి. 
  • శాంతి మరియు సోదరభావం మరియు దేశ నిర్మాణాన్ని పెంపొందించడంలో సామాజిక పరస్పర చర్యను సులభతరం చేయడంలో, మంచి శరీరాన్ని మరియు మంచి మనస్సును కాపాడుకోవడంలో మానవ వ్యక్తిత్వాన్ని రూపొందించడంలో క్రీడలు ఒక ముఖ్యమైన అంశం అని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.