ముగించు

బ్యాంకింగ్

విభాగం కార్యకలాపాలు:

బ్యాంకుల తరపున జిల్లా కలెక్టర్‌కు సమన్వయకర్తగా మరియు జిల్లా స్థాయిలో డిఎల్‌ఆర్‌సి / డిసిసి సమావేశాలునిర్వహించడం మరియు మండల స్థాయిలో జెఎంఎల్‌బిసి / బిఎల్‌బిసి సమావేశాలు నిర్వహించడం మరియు ప్రభుత్వ మరియు వ్యవసాయ పురోగతి యొక్క ప్రాధాన్యతా రంగ అభివృద్ధి మరియు ఆర్థిక సహాయ పథకాల అమలులో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.