ముగించు

పర్యాటక

సిద్దిపేట పట్టణం హైదరాబాద్ నగరానికి 103 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది.