ముగించు

పర్యాటక స్థలాలు

వడపోత:
సరస్వతి మాత

శ్రీ విద్యాసరస్వతీ శనైశ్వరా లయం ,వర్గల్

వర్గం ధార్మిక

తెలంగాణలోని సిద్దిపేట జిల్లాలోని వర్గల్ గ్రామంలో ఒక కొండపై ఉన్న సరస్వతి ఆలయం బాసర తరువాత రాష్ట్రంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ సరస్వతి ఆలయం. ఈ ఆలయం పిల్లలకు…