ముగించు

పత్రాలు

పత్రం వారీగా వడపోత

వడపోత

పత్రాలు
హక్కు తేది చూడండి / డౌన్‌లోడ్ చేయండి
గణాంక నివేదిక 22/10/2019 చూడు (95 KB)
మీ సేవ పౌరసత్వం చార్టర్ 06/03/2020 చూడు (446 KB)
ప్రణాళిక నివేదిక 14/10/2019 చూడు (95 KB)
జిల్లా ప్రొఫైల్ 22/10/2021 చూడు
సెన్సస్ 21/10/2019 చూడు (51 KB)
వార్షిక నివేదిక 22/10/2019 చూడు (95 KB)