ముగించు

టీ ఎస్ ఆర్ టి సి

తెలంగాణ స్టేట్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్

టిఎస్‌ఆర్‌టిసి స్థిరంగా అధిక నాణ్యమైన సేవలను అందించడానికి మరియు ప్రయాణీకుల యొక్క అత్యంత సంతృప్తి కోసం జట్టుకృషి ప్రక్రియ ద్వారా సేవలను నిరంతరం మెరుగుపరచడానికి మరియు బస్సు రవాణా రంగంలో ప్రముఖ స్థానాన్ని పొందటానికి కట్టుబడి ఉంది.