ముగించు

జెడ్ పి పి (జిల్లా ప్రజా పరిషత్ )

జిల్లా ప్రజా పరిషత్, విధులు:

జిల్లా పరిషత్ యొక్క అధికారాలు మరియు విధులు PR.Act లోని సెక్షన్ 192 లో పేర్కొనబడ్డాయి. జిల్లా పరిషత్ మరియు దాని స్టాండింగ్ కమిటీలు వారికి కేటాయించిన విషయాల పరిధిలో ప్రతిపాదించబడిన మరియు సిఫారసు చేయబడిన చోట ఆంక్షలను స్వీకరిస్తాయి, పరిశీలిస్తాయి మరియు అంగీకరిస్తాయి.