ముగించు

ఎవరెవరు

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

జిల్లా నిర్వహణ

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్
Collector శ్రీ మిక్కిలినేని మను చౌదరీ, ఐ.ఏ.యస్.కలెక్టర్ & జిల్లా మేజిస్ట్రేట్collector-sdpt[at]telangana[dot]gov[dot]inసమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయము, దుద్దేడ (గ్రా), కొండపాక(మం), సిద్దిపేట జిల్లా-50227708457-230224
శ్రీమతి గరిమ అగ్రవాల్, I.A.S.,అడిషనల్ కలెక్టర్ (స్థానిక సంస్థలు)addlcollectorlbsdpt[at]gmail[dot]comసమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయము, దుద్దేడ (గ్రా), కొండపాక(మం), సిద్దిపేట జిల్లా-5022777093125333
చిత్రం లేదు పి.శ్రీనివాస్ రెడ్డిఅదనపు కలెక్టర్ (రెవెన్యూ)jc-sdpt[at]telangana[dot]gov[dot]inసమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయము, దుద్దేడ (గ్రా), కొండపాక(మం), సిద్దిపేట జిల్లా-5022777331187586

పోలీస్ శాఖ

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్
డా.బి.అనురాధ, IPSపోలీస్ కమీషనర్cp-siddipet[at]tspolice[dot]gov[dot]inసిద్దిపేట పోలీస్ కమిషనరేట్, దుద్దెడ(V), కొండపాక్(M), సిద్దిపేట(D), తెలంగాణ, 502277.8712667300