ముగించు

ఎవరెవరు

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

జిల్లా నిర్వహణ

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్
వెంకటరామ రెడ్డి శ్రీ పి.వెంకట్రామ రెడ్డి, ఐ.ఏ.ఎస్జిల్లా కలెక్టర్ & మేజిస్ట్రేట్collector-sdpt[at]telangana[dot]gov[dot]inసమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయము, దుద్దేడ (గ్రా), కొండపాక(మం), సిద్దిపేట జిల్లా-50227708457-230224
Muzammil Khan శ్రీ.ముజామిల్ ఖాన్,ఐ .ఎ .ఎస్అడిషనల్ కలెక్టర్ (స్థానిక సంస్థలు)muzamil[dot]khan[at]ias[dot]gov[dot]inసమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయము, దుద్దేడ (గ్రా), కొండపాక(మం), సిద్దిపేట జిల్లా-5022777093125333
చిత్రం లేదు బి.చెన్నయ్యజిల్లా రెవెన్యూ అధికారిsiddipetdro[at]gmail[dot]comసమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయము, దుద్దేడ (గ్రా), కొండపాక(మం), సిద్దిపేట జిల్లా-50227708457-230175

పోలీస్ శాఖ

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్
డి.జోయల్ డేవిస్ శ్రీ.డి. జోయెల్ డేవిస్, ఐపిఎస్పోలీసు కమిషనర్cp-siddipet[at]tspolice[dot]gov[dot]inసిద్దిపేట పోలీస్ కమీషనర్ కార్యాలయం,రాంపల్లి గ్రామం, కొండపాక మండలము,సిద్దిపేట జిల్లా -50227708457-226333