ముగించు

చరిత్ర

సిద్దిపేట జిల్లాలోని సిద్దిపేట పట్టణం, దేవాలయాలు, మసీదులు మరియు చర్చిలు వంటి పురాతన మత ఆకర్షణలతో పాటు లాల్ కమన్ మరియు బుర్జ్ వంటి చారిత్రక కట్టడాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. మంజీరా నది యొక్క ఉపనదులైన యెర్రా చెరువు మరియు కోమటి చెరువు ఈ ప్రాంతం గుండా ప్రవహిస్తున్నాయి.