ముగించు

ఖజానా శాఖా

జిల్లా ఖజానా శాఖాధికారి కార్యాలయము:

  • రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలు మరియు ఇతర కార్యాలయ స్థాపన బిల్లులు పాస్ అవుతాయి.
  • జిల్లాలోని అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు మరియు రాష్ట్ర రాజకీయ పెన్షన్‌లకు పెన్షన్‌ల చెల్లింపు.
ఖజానా శాఖా అధికారుల సమాచారం
క్రమ సంఖ్య అధికారి పేరు హోదా చరవాణి సంఖ్య ఇ మెయిల్
1 యన్. బాల్ రాజు జిల్లా ఖజానా శాఖా అధికారి 7799934162 disttreasurysiddipet@gmail.com
2 Md.అలీమ్ అసిస్టెంట్ ఖజానా శాఖా అధికారి 7799934163 disttreasurysiddipet@gmail.com