ముగించు

ఆరోగ్యశ్రీ

ఆరోగ్యశ్రీ అనేది పేదలకు నాణ్యమైన ఆరోగ్య సంరక్షణను అందించే లక్ష్యంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అన్ని ఆరోగ్య కార్యక్రమాలలో ప్రధాన పథకం. ఈ పథకాన్ని సమర్థవంతంగా అమలు చేయడానికి “అందరికీ ఆరోగ్యం” సాధించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆరోగ్యశ్రీ ఆరోగ్య సంరక్షణ ట్రస్ట్‌ను ఏర్పాటు చేసింది.

పథకాలు:

ఆరోగ్యశ్రీ ఆరోగ్య పథకం

ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకం

జర్నలిస్టుల ఆరోగ్య పథకం